TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 12.2022

Đăng ngày: 14:22 15-12-2022

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 01/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2428/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:         

TCVN 13562-1:2022, Lợn giống bản địa – Phần 1: Lợn Móng Cái,  

TCVN 13562-2:2022, Lợn giống bản địa – Phần 2: Lợn Mường Khương,

TCVN 13562-3:2022, Lợn giống bản địa – Phần 3: Lợn Lũng Pù,

TCVN 13562-4:2022, Lợn giống bản địa – Phần 4: Lợn Vân Pa ,

TCVN 13562-5:2022, Lợn giống bản địa – Phần 5: Lợn Sóc ,

TCVN 13474-3:2022, Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi – Phần 3: Giống lợn

 

2) Ngày 06/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2458/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:         

TCVN 13573:2022 , Ống và cống thoát nước – Thi công, thử nghiệm,

TCVN 13577:2022, Hệ thống ống và cống thoát nước ngoài nhà – Quản lý hệ thống cống thoát nước ,

TCVN 13578-1:2022 , Khảo sát và đánh giá hệ thống ống và cống thoát nước ngoài nhà – Phần 1: Yêu cầu chung ,

TCVN 13578-2:2022, Khảo sát và đánh giá hệ thống ống và cống thoát nước ngoài nhà – Phần 2: Hệ thống mã hóa kiểm tra trực quan ,

TCVN 13579-1:2022, Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông – Phần 1: Định nghĩa, phân loại, nguyên tắc chung về thiết kế, yêu cầu tính năng và phương pháp thử ,

TCVN 13579-2:2022, Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông – Phần 2: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng gang ,

TCVN  13579-3:2022, Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông – Phần 3: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm,

TCVN 13579-4:2022, Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông – Phần 4: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng bê tông cốt thép ,

TCVN 13579-5:2022 , Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông – Phần 5: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng vật liệu composite,

TCVN 13579-6:2022, Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông – Phần 6: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng polypropylen (PP) polyetylen (PE) hoặc poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVCU)

 

3) Ngày 08/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2472/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13599-1:2022, Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 1: Nguyên tắc chung và khung tài liệu cho các hồ sơ ứng dụng,

TCVN 13599-2:2022, Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 2: Giao tiếp giữa trung tâm và các thiết bị liên quan bằng giao thức SNMP,

TCVN 13599-3:2022, Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 3: Hồ sơ ứng dụng – Trao đổi dữ liệu (AP-DATEX),

TCVN 13600-1:2022, Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 1: Các yêu cầu định nghĩa thông điệp,

TCVN 13600-2:2022, Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 2: DATEX-ASN,

TCVN 13600-3:2022, Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 3: Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giao thông thông minh (ITS) sử dụng XML (Hồ sơ A),

 

4) Ngày 09/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13038:2022, Hải đồ điện tử - Hướng dẫn sản xuất, bảo trì và phân phối ,

TCVN 13039:2022, Hải đồ điện tử - Đặc tả về sản phẩm bề mặt địa hình đáy biển,

TCVN 13040:2022, Hải đồ điện tử - Cấu trúc dữ liệu thủy đạc không gian,

TCVN 13041:2022, Hải đồ - Thiết kế và phân mảnh,

TCVN 13042:2022, Hệ thống đèn biển và tín hiệu sương mù - Xây dựng ấn phẩm danh mục,

 

5) Ngày 09/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13262-7:2022, Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 7: Xác định hàm lượng hoạt chất pentoxazone bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13262-8:2022, Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 8: Xác định hàm lượng hoạt chất chlorobromo isocyanuric acid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13262-9:2022, Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 9: Xác định hàm lượng hoạt chất kẽm sunfat bằng phương pháp chuẩn độ complexon,

TCVN 13262-10:2022, Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 10: Xác định hàm lượng hoạt chất axit humic và axit fulvic bằng phương pháp chuẩn độ 2 ,

TCVN 13262-11:2022, Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 11: Xác định hàm lượng hoạt chất đồng (II) oxit bằng phương pháp chuẩn độ iot-thiosunfat,

TCVN 13268-5:2022, Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 5: Nhóm cây dược liệu,

TCVN 13268-6:2022, Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 6: Nhóm cây hoa,

 

6) Ngày 13/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13530:2022,  Vườn thực vật quốc gia - Các yêu cầu, 

TCVN 13531:2022,  Mẫu tiêu bản thực vật - Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13532:2022,  Rừng phòng hộ đầu nguồn - Các yêu cầu,

TCVN 13533:2022,  Độ bền của gỗ và sản phẩm gỗ - Thử nghiệm và phân cấp độ bền theo tác nhân sinh học,

TCVN 13534:2022,  Viên nén gỗ - Các yêu cầu,

TCVN 13535:2022,  Viên nén gỗ - Phân hạng,

TCVN 13554-1:2022,  Đồ gỗ ngoài trời - Bàn và ghế dùng cho cắm trại, ngoại thất gia đình và công cộng - Phần 1: Yêu cầu an toàn chung ,

TCVN 13554-2:2022,  Đồ gỗ ngoài trời - Bàn và ghế dùng cho cắm trại, ngoại thất gia đình và công cộng - Phần 2: Yêu cầu an toàn cơ học và phương pháp thử cho ghế ngồi,

TCVN 13554-3:2022,  Đồ gỗ ngoài trời - Bàn và ghế dùng cho cắm trại, ngoại thất gia đình và công cộng - Phần 3: Yêu cầu an toàn cơ học và phương pháp thử cho bàn,

TCVN 13555:2022,  Ván gỗ nguyên dùng cho ốp trần và tường - Các yêu cầu,

 

7) Ngày 14/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2506/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13617:2022, Sản phẩm hóa hơi – Xác định hàm lượng nicotin trong khí phát thải – Phương pháp sắc ký khí,

TCVN 13618:2022, Sản phẩm hóa hơi – Xác định một số hợp chất cacbonyl trong khí phát thải,

TCVN 13619:2022, Dịch lỏng dùng cho sản phẩm hóa hơi – Xác định nicotin, propylen glycol và glycerol – Phương pháp sắc ký khí,

TCVN 13620:2022, Sản phẩm hóa hơi – Máy hút sản phẩm hoá hơi phân tích thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn,

 

8) Ngày 20/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2572/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13592:2022, Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế ,  

 

9) Ngày 21/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2591/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13594-1:2022, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 1: Yêu cầu chung,  

TCVN 13594-2:2022, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 2: Thiết kế tổng thể và đặc điểm vị trí,  

TCVN 13594-3:2022, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 3: Tải trọng và tác động,  

TCVN 13594-4:2022, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu,

 

10) Ngày 21/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9143:2022, Công trình thuỷ lợi - Tính toán thiết kế thấm dưới đáy và vai công trình trên nền không phải là đá, 2022-12-21, 2593/QĐ-BKHCN

TCVN 9159:2022, Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu khớp nối,  

TCVN 13463:2022, Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu thiết kế đập trọng lực bê tông đầm lăn,  

 

11) Ngày 30/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2712/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13598-1:2022, Chất kết dính và vữa thạch cao - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật ,

TCVN 13598-2:2022, Chất kết dính và vữa thạch cao - Phần 2: Phương pháp thử ,

 

12) Ngày 30/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2723/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13477:2022 , Sắn củ tươi – Xác định hàm lượng tinh bột , 2022-12-30, 2723/QĐ-BKHCN

 

13) Ngày 30/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2724/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13516:2022, Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng các chủng nấm men probiotic

TCVN 13517:2022, Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Enterococcus (E. faecium) spp. ,

TCVN 13518:2022 , Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng flo bằng phương pháp chuẩn độ sau chưng cất ,

TCVN 13519:2022, Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng selen bằng phương pháp đo huỳnh quang ,

 

14) Ngày 30/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2768/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12709-2-15:2022,  Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với quy trình giám định ngài hại quả Thaumatotibia leucotreta Meyrick,

TCVN 12709-2-16:2022,  Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-16: Yêu cầu cụ thể đối với quy trình giám định ruồi đục quả táo Rhagoletis pomonella Walsh,

TCVN 12709-2-17:2022,  Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với quy trình giám định mọt đậu Mê-hi-cô Zabrotes subfasciatus (Boheman),

TCVN 12709-2-18:2022,  Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-18: Yêu cầu cụ thể đối với quy trình giám định nhện nhỏ Thái Bình Dương Tetranychus pacificus Mcgregor 2 ,

TCVN 12371-2-11:2022,  Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 211: Yêu cầu cụ thể đối với quy trình giám định virus chùn ngọn chuối Banana bunchy top virus,

TCVN 12371-2-12:2022,  Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với quy trình giám định giám định virus sọc lá lạc Peanut stripe virus,

TCVN 12195-2-17:2022,  Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với quy trình giám định nấm thối rễ Phytophthora cinnamomi Rands ,

TCVN 12561:2022,  Thuốc bảo vệ thực vật - Khảo nghiệm hiệu lực sinh học trên đồng ruộng,

 

15) Ngày 30/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2769/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13528-1:2022, Thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (VietGAP) – Phần 1: Nuôi trồng thuỷ sản trong ao ,

TCVN 13585-1:2022, Cá nước ngọt – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1: Giống cá thát lát còm, cá lăng đuôi đỏ, cá ét mọi, cá trê vàng, cá chạch bùn,

TCVN 13585-2:2022, Cá nước ngọt – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 2: Giống cá hô, cá trà sóc, cá bông lau, cá chạch lấu,

TCVN 13585-3:2022, Cá nước ngọt – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 3: Giống cá chiên, cá chạch sông, cá anh vũ ,

 

16) Ngày 30/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2771/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8303:2022,  Quy trình khảo sát, đánh giá diễn biến lòng sông, bờ biển,

TCVN 8419:2022,  Công trình bảo vệ đê, bờ sông – Yêu cầu thiết kế,

TCVN 13505:2022,  Công trình thuỷ lợi – Trạm bơm cấp, thoát nước – Yêu cầu thiết kế,

TCVN 13615:2022,  Tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế,

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt