TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 12.2022

Đăng ngày: 14:22 15-12-2022

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 01/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2428/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:       

TCVN 13562-1:2022, Lợn giống bản địa – Phần 1: Lợn Móng Cái,  

TCVN 13562-2:2022, Lợn giống bản địa – Phần 2: Lợn Mường Khương,

TCVN 13562-3:2022, Lợn giống bản địa – Phần 3: Lợn Lũng Pù,

TCVN 13562-4:2022, Lợn giống bản địa – Phần 4: Lợn Vân Pa ,

TCVN 13562-5:2022, Lợn giống bản địa – Phần 5: Lợn Sóc ,

TCVN 13474-3:2022, Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi – Phần 3: Giống lợn,

 

2) Ngày 08/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2472/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13599-1:2022, Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 1: Nguyên tắc chung và khung tài liệu cho các hồ sơ ứng dụng,

TCVN 13599-2:2022, Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 2: Giao tiếp giữa trung tâm và các thiết bị liên quan bằng giao thức SNMP,

TCVN 13599-3:2022, Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 3: Hồ sơ ứng dụng – Trao đổi dữ liệu (AP-DATEX),

TCVN 13600-1:2022, Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 1: Các yêu cầu định nghĩa thông điệp,

TCVN 13600-2:2022, Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 2: DATEX-ASN,

TCVN 13600-3:2022, Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 3: Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giao thông thông minh (ITS) sử dụng XML (Hồ sơ A),

 

3) Ngày 09/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2479/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13038:2022, Hải đồ điện tử - Hướng dẫn sản xuất, bảo trì và phân phối ,

TCVN 13039:2022, Hải đồ điện tử - Đặc tả về sản phẩm bề mặt địa hình đáy biển,

TCVN 13040:2022, Hải đồ điện tử - Cấu trúc dữ liệu thủy đạc không gian,

TCVN 13041:2022, Hải đồ - Thiết kế và phân mảnh,

TCVN 13042:2022, Hệ thống đèn biển và tín hiệu sương mù - Xây dựng ấn phẩm danh mục,

 

4) Ngày 14/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2506/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13617:2022, Sản phẩm hóa hơi – Xác định hàm lượng nicotin trong khí phát thải – Phương pháp sắc ký khí,

TCVN 13618:2022, Sản phẩm hóa hơi – Xác định một số hợp chất cacbonyl trong khí phát thải,

TCVN 13619:2022, Dịch lỏng dùng cho sản phẩm hóa hơi – Xác định nicotin, propylen glycol và glycerol – Phương pháp sắc ký khí,

TCVN 13620:2022, Sản phẩm hóa hơi – Máy hút sản phẩm hoá hơi phân tích thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn,

 

5) Ngày 20/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2572/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13592:2022, Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế ,  

 

6) Ngày 21/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2591/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13594-1:2022, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 1: Yêu cầu chung,  

TCVN 13594-2:2022, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 2: Thiết kế tổng thể và đặc điểm vị trí,  

TCVN 13594-3:2022, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 3: Tải trọng và tác động,  

TCVN 13594-4:2022, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu,

 

7) Ngày 21/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9143:2022, Công trình thuỷ lợi - Tính toán thiết kế thấm dưới đáy và vai công trình trên nền không phải là đá, 

TCVN 9159:2022, Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu khớp nối,  

TCVN 13463:2022, Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu thiết kế đập trọng lực bê tông đầm lăn,  

 

8) Ngày 30/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2712/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13598-1:2022, Chất kết dính và vữa thạch cao - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật ,

TCVN 13598-2:2022, Chất kết dính và vữa thạch cao - Phần 2: Phương pháp thử ,

 

9) Ngày 30/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2723/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13477:2022 , Sắn củ tươi – Xác định hàm lượng tinh bột , 2022-12-30, 2723/QĐ-BKHCN

 

10) Ngày 30/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2724/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13516:2022, Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng các chủng nấm men probiotic

TCVN 13517:2022, Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Enterococcus (E. faecium) spp. ,

TCVN 13518:2022 , Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng flo bằng phương pháp chuẩn độ sau chưng cất ,

TCVN 13519:2022, Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng selen bằng phương pháp đo huỳnh quang ,

 

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục