Công Bố 15 Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phương Pháp Thử Bê Tông Và Hỗn Hợp Bê Tông

Đăng ngày: 14:43 07-11-2022

Ngày 2.11.2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2142 /QĐ-BKHCN về việc công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử bê tông và hỗn hợp bê tông

 


15 tiêu chuẩn công bố, gồm: 

TCVN 3105:2022 Hỗn hợp bê tông và bê tông - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử;

TCVN 3106:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ sụt;

TCVN 3107:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ cứng VEBE;

TCVN 3109:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước;

TCVN 3111:2022 Hỗn hợp bê tông - Phương pháp áp suất xác định hàm lượng bọt khí;

TCVN 3112:2022 Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng riêng và độ rỗng;

TCVN 3113:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ hút nước;

TCVN 3114:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ mài mòn;

TCVN 3115:2022 Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng thể tích;

TCVN 3116:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ chống thấm nước - Phương pháp vết thấm;

TCVN 3117:2022 Bê tông - Phương pháp xác định độ co;

TCVN 3118:2022 Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu nén;

TCVN 3119: Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn;

TCVN 3120:2022 Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi bửa; TCVN 5726:2022 Bê tông - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ, môđun đàn hồi và hệ số poisson.

Theo đó hủy bỏ 15 tiêu chuẩn bao gồm:

TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử;

TCVN 3106:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt; TCVN 3107:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp VEBE xác định độ cứng;

TCVN 3109:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định tách vữa và độ tách nước;

TCVN 3111:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí;

TCVN 3112:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp thử xác định khối lượng riêng;

TCVN 3113:1993 Bê tông nặng - phương pháp xác định độ hút nước;

TCVN 3114:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn;

TCVN 3115:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích;

TCVN 3116:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước;

TCVN 3117:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ co;

TCVN 3118:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén;

TCVN 3119:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường kéo khi bửa;

TCVN 3120:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường kéo khi uốn;

TCVN 5726:1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh.


Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Tổng hợp

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt