Lấy ý kiến góp ý về tài liệu phổ biến TCVN năm 2022

Đăng ngày: 09:17 15-12-2022

Để phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia cho các tổ chức, doanh  nghiệp, người sử dụng tiêu chuẩn, cung cấp giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã xây dựng bộ tài liệu phổ biến 20 TCVN thuộc nhóm tiêu chuẩn mới được công bố, nhóm tiêu chuẩn phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực, nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhóm sản phẩm hàng hóa đang được xã hội và doanh nghiệp quan tâm.

Để bộ tài liệu được hoàn thiện hơn, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin gửi lấy ý kiến của các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và người quan tâm cho bộ tài liệu phổ biến.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Tổng hợp Kế hoạch, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38361464; Email: thkh@vsqi.gov.vn

Link tài liệu phổ biến

 

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt