Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa năm 2020

Đăng ngày: 13:30 30-06-2020

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thông báo về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa thuộc Chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng trong năm 2020.

Căn cứ Thuyết minh đã được phê duyệt Nhiệm vụ Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa của các Bộ, ngành năm 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam sẽ triển khai tổ chức các khóa đào tạo cụ thể sau:

1. 03 Khóa Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các bộ, ngành: số lượng 40 người/khóa, 3 ngày, tại Hà Nội. Thời gian: từ tháng 7/2020.

2. 02 Khóa Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho thành viên BKT TCQG, cấp độ cơ bản: số lượng 40 người/khóa, 2 ngày, tại Hà Nội. Thời gian: từ tháng 7/2020.

3. 01 Khóa Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho thành viên BKT TCQG, cấp độ nâng cao (dành cho đối tượng đã tham gia khóa cơ bản): số lượng 30 người, 2 ngày, khu vực lân cận Hà Nội. Thời gian: từ tháng 9/2020.

Học viên tham dự các khóa đào tạo sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho việc tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc gia, quốc tế. Học viên hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Học viên là thành viên Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia được tham dự miễn phí. Học viên khác thuộc các đối tượng nêu trên có nhu cầu tham dự được hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo.

Tải phiếu đăng ký tham dự tại đây.

Thông tin chi tiết hơn về các khóa học, mời liên hệ:

Phòng Nghiệp vụ TCCL, Viện TCCL VN, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 37567110  Fax: 024 38361771  Email: htqt@vsqi.gov.vn

Cùng chuyên mục