Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 7 năm 2020

Đăng ngày: 15:10 31-07-2020

Tiêu chuẩn mới ban hành

1) Ngày 30/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3997/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 10292-1:2019, Máy nông lâm nghiệp - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay - Phần 1: Máy lắp động cơ đốt trong,

TCVN 12825:2019, Máy lâm nghiệp và làm vườn - Phương pháp thử độ ồn cho các loại máy cầm tay sử dụng động cơ đốt trong - Phương pháp cơ học (độ chính xác 2),

TCVN 12826:2019, Máy lâm nghiệp và làm vườn - Phương pháp thử rung động cho các loại máy cầm tay sử dụng động cơ đốt trong - Rung động tại tay cầm,

 

2) Ngày 10/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2909/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12664:2019, Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia - Yêu cầu về cơ sở dữ liệu địa chính,

TCVN 12665:2019, Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia - Yêu cầu về cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai,

 

3) Ngày 20/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12747:2019, Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn ban đầu và huấn luyện người đánh giá để phát hiện và nhận biết mùi ,

TCVN 12748:2019, Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn chuẩn bị mẫu đối với các mẫu không thể phân tích cảm quan trực tiếp ,

TCVN 12749:2019, Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn chung để thiết lập profile cảm quan ,

TCVN 12750:2019, Phân tích cảm quan – Xác định và lựa chọn thuật ngữ mô tả để thiết lập profile cảm quan theo cách tiếp cận đa chiều ,

TCVN 12751:2019, Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn chung để tiến hành các phép thử thị hiếu với người tiêu dùng trong khu vực được kiểm soát ,

TCVN 12752:2019, Phân tích cảm quan – Hướng dẫn đánh giá cảm quan màu sắc của sản phẩm,

 

4) Ngày 30/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3759/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12237-2-1:2019, An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng –Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp ngăn cách và bộ cấp nguồn kết hợp máy biến áp ngăn cách dùng cho các ứng dụng thông dụng,

TCVN 12237-2-2:2019 , An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp điều khiển và bộ cấp nguồn kết hợp máy biến áp điều khiển,

TCVN 12237-2-3:2019, An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp mồi cháy các mỏ đốt khí và dầu,

TCVN 12237-2-5:2019, An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp dùng cho máy cạo râu, bộ cấp nguồn dùng cho máy cạo râu và các khối nguồn máy cạo râu,

TCVN 12237-2-7:2019, An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp và bộ cấp nguồn dùng cho đồ chơi,

TCVN 12237-2-8:2019, An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp và bộ cấp nguồn dùng cho chuông,

TCVN 12237-2-9:2019, An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp và bộ cấp nguồn dùng cho đèn điện cầm tay cấp III sử dụng bóng đèn sợi đốt vônfram,

TCVN 12237-2-10:2019,  An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp ngăn cách có mức cách điện cao và máy biến áp ngăn cách có các điện áp ra vượt quá 1 000 V,

 

5) Ngày 1/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1489/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12856:2020, Thiết bị vận chuyển liên tục và các hệ thống - Yêu cầu an toàn và yêu cầu tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị lưu trữ vật liệu rời trong silo, bunke, thùng chứa và phễu chứa,

TCVN 12857:2020, Máy khoan rút lõi kiểu chân đế - Yêu cầu an toàn,

TCVN 12858:2020, Máy cắt đĩa và máy cắt dây di động dùng cho công trường xây dựng - An toàn,

TCVN 12859:2020, Máy đào hầm - Yêu cầu an toàn,

TCVN 12860:2020, Máy đào hầm - Buồng khí áp - Yêu cầu an toàn,

TCVN 12861:2020, Máy đào hầm - Máy đào kiểu đầu cắt và máy đào liên tục - Yêu cầu an toàn,

TCVN 12862:2020, Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - Yêu cầu an toàn với máy cưa đá nhiều lưỡi,

TCVN 12863:2020, Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy cắt đá bằng dây kim cương,

TCVN 12864:2020, Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy cắt đá kiểu xẻ rãnh có lưỡi cắt gắn với xích và đai,

TCVN 12865:2020, Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy hoàn thiện bề mặt,

TCVN 12866:2020, Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy cắt/phay kiểu cầu bao gồm cả các loại điều khiển số (NC/CNC),

 

6) Ngày 1/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1490/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12836-1:2020, Hệ thống giao thông thông minh - Kiến trúc mô hình tham chiếu cho hệ thống giao thông thông minh (ITS) - Phần 1: Các miền dịch vụ, nhóm dịch vụ và dịch vụ ITS,

 

7) Ngày 1/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11323:2020, Công trình thủy lợi - Hố móng trong vùng cát chảy - Thi công và nghiệm thu,

TCVN 12631:2020, Bê tông tự lèn - Thiết kế thành phần,

TCVN 12632:2020, Bê tông tự lèn - Thi công và nghiệm thu,

TCVN 12633:2020, Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Yêu cầu thiết kế,

TCVN 12634:2020, Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Thi công và nghiệm thu,

 

8) Ngày 1/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9802-7:2020, Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 7: Giao thức bản tin điều khiển Internet,

TCVN 10906-5:2020, Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức - Phần 5: Kiểm tra giao thức bản tin điều khiển Internet,

TCVN 12893:2020, Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) – Kiểm tra tuân thủ ipv6 của thiết bị định tuyến biên khách hàng,

 

9) Ngày 3/7/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1864/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12867:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 12868:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Phương pháp thử,

TCVN 12869:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Thi công và nghiệm thu,

 

10) Ngày 3/7/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1865/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12636-5:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5: Quan trắc tổng lượng ôzôn khí quyển và bức xạ cực tím,

TCVN 12636-6:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 6: Quan trắc thám không vô tuyến,

TCVN 12636-7:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 7: Quan trắc gió trên cao,

 

11) Ngày 3/7/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1866/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12848:2020, Nông sản có nguồn gốc thực vật - Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng sắc ký khí và sắc ký lỏng sau khi xử lý mẫu bằng phương pháp QuEChERS,

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục