Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 6 năm 2020

Đăng ngày: 14:03 05-06-2020

Tiêu chuẩn mới công bố

1) Ngày 21/04/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1025/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12870:2020, Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu chung về thiết kế,

TCVN 12871:2020, Văn phòng kết hợp lưu trú - Yêu cầu chung về thiết kế,

TCVN 12872:2020, Nhà thương mại liền kề - Yêu cầu chung về thiết kế,

TCVN 12873:2020, Căn hộ lưu trú - Yêu cầu chung về thiết kế,

 

2) Ngày 21/04/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1027/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 3578:2020, Sắn khô,

TCVN 12847:2020, Gạo đồ,

 

3) Ngày 15/04/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 981/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12504-1:2020, Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đặc tính kỹ thuật an toàn - Phần 1: Hệ thống tích điện nạp lại được (RESS),

TCVN 12504-2:2020, Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đặc tính kỹ thuật an toàn - Phần 2: An toàn vận hành xe,

TCVN 12504-3:2020, Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đặc tính kỹ thuật an toàn - Phần 3: An toàn về điện,

TCVN 12772:2020, Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đầu nối với nguồn cung cấp điện từ bên ngoài - Yêu cầu an toàn,

TCVN 12773:2020, Mô tô và xe máy điện - Đặc tính an toàn,

TCVN 12774:2020, Xe máy và mô tô điện - Đặc tính kỹ thuật thử nghiệm và yêu cầu về an toàn đối với hệ thống ắc quy lithi-ion,

TCVN 12775:2020, Mô tô và xe máy điện - Yêu cầu an toàn đối với đầu nối với nguồn cấp điện từ bên ngoài,

TCVN 12776-1:2020, Mô tô và xe máy điện - Hiệu suất - Phần 1: Mức tiêu thụ năng lượng và quãng đường chạy danh định,

TCVN 12776-2:2020, Mô tô và xe máy điện - Hiệu suất - Phần 2: Đặc tính hoạt động trên đường,

TCVN 12777-1:2020, Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị chuyển mạch điện/điện tử - Phần 1: Rơle và bộ nhấp nháy,

TCVN 12777-2:2020, Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị chuyển mạch điện/điện tử - Phần 2: Thiết bị điện tử,

TCVN 12777-3:2020, Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị chuyển mạch điện/điện tử - Phần 3: Rơle loại nhỏ,

 

4) Ngày 15/04/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 983/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12819:2020, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị tường lửa lọc lưu lượng có trạng thái,

TCVN 12820:2020, Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho chức năng phòng chống xâm nhập hệ trên thiết bị tường lửa/thiết bị mạng,

TCVN 12821:2020, Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị lưu trữ di động,

TCVN 12822:2020, Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu,

TCVN ISO/IEC 27002:2020, Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin,

 

5) Ngày 15/03/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 984/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9802-6:2020, Giao thức Internet phiên ban 6 (IPv6) - Phần 6: Giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái IPv6,

TCVN 10906-4:2020, Giao thức Internet phiên ban 6 (IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 4: Kiểm tra giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái,

 

6) Ngày 17/04/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1001/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11817-4:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng hàm kiểm tra mật mã,

TCVN 11817-5:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng hàm kiểm tra mật mã,

TCVN 11817-6:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng hàm kiểm tra mật mã,

TCVN 12852-1:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan,

TCVN 12852-5:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 5: Sinh đường cong ellipic,

TCVN 12853:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Bộ tạo bit ngẫu nhiên,

TCVN 12854-1:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 1: Tổng quan,

TCVN 12854-2:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 2: Mã khối,

TCVN 12854-3:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 3: Mã dòng,

TCVN 12854-4:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 4: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật phi đối xứng,

TCVN 12855-2:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lược đồ chữ ký số cho khôi phục thông điệp - Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên,

TCVN 12855-3:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lược đồ chữ ký số cho khôi phục thông điệp - Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc,

 

7) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4154/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12672:2019, Cáp điện dùng cho hệ thống quang điện có điện áp một chiều danh định 1,5 kV,

TCVN 12671-1:2019, Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 12671-2:2019, Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm,

TCVN 12671-3:2019, Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - Phần 3: Cáp sạc điện xoay chiều theo các chế độ 1, 2 và 3 của IEC 61851-1 có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V,

 

8) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4155/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12778:2019, Quy phạm thực hành ngăn ngừa và giảm độc tố vi nấm trong gia vị,

TCVN 12779:2019, Giấm lên men,

TCVN 12780:2019, Giấm – Xác định tổng hàm lượng chất khô hòa tan – Phương pháp khối lượng,

TCVN 12781:2019, Axit axetic thực phẩm,

TCVN 12782:2019, Muối (natri clorua) – Xác định hàm lượng kali – Phương pháp chuẩn độ sử dụng natri tetraphenylborat,

TCVN 12783:2019, Muối (natri clorua) – Xác định tổng hàm lượng brom và iot – Phương pháp phổ phát xạ quang plasma cặp cảm ứng (ICP-OES),

TCVN 12784:2019, Muối (natri clorua) – Xác định hexacyanoferrat (II) có thể tan trong nước – Phương pháp đo quang,

 

9) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4156/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12793-1:2019, Chất dẻo – Tấm poly(metyl metacrylat) – Kiểu loại, kích thước và đặc tính – Phần 1: Tấm đúc ,

TCVN 12793-2:2019, Chất dẻo – Tấm poly(metyl metacrylat) – Kiểu loại, kích thước và đặc tính – Phần 2: Tấm đùn ,

TCVN 12793-3:2019, Chất dẻo – Tấm poly(metly metacrylat) – Kiểu loại, kích thước và đặc tính – Phần 3: Tấm đúc liên tục ,

TCVN 12794:2019, Chất dẻo – Tấm đùn copolyme acrylonitril-styren biến tính chịu va đập (ABS, AEPDS và ASA) – Yêu cầu và phương pháp thử ,

TCVN 12795:2019, Chất dẻo – Màng và tấm – Màng polyamit (nylon) định hướng hai chiều,

TCVN 12796-1:2019,  Chất dẻo – Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại – Phần 1: Hướng dẫn cách tiếp cận ,

TCVN 12796-2:2019, Chất dẻo – Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại – Phần 2: Mẫu thử ,

TCVN 12796-3:2019,  Chất dẻo – Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại – Phần 3: Phương pháp thử ,

TCVN 12796-4:2019, Chất dẻo – Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại – Phần 4: Điều kiện môi trường để xác định độ bền ,

 

10) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4158/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12718:2019, Bộ nối dùng cho ứng dụng điện một chiều trong hệ thống quang điện – Yêu cầu an toàn và thử nghiệm ,

TCVN 7447-7-712:2019, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống nguồn quang điện mặt trời ,

 

11) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4160/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6342:2019, Bao cao su nam làm từ latex cao su thiên nhiên - Yêu cầu và phương pháp thử,

TCVN 12767:2019, Bao cao su nam làm từ vật liệu tổng hợp - Yêu cầu và phương pháp thử ,

TCVN 12768:2019, Bao cao su nam – Hướng dẫn áp dụng TCVN 6342 (ISO 4074) và TCVN 12767 (ISO 23409) trong quản lý chất lượng,

TCVN 12769:2019, Bao cao su nữ - Yêu cầu và phương pháp thử,

TCVN 12770:2019, Bao cao su để thử nghiệm lâm sàng - Đo các đặc tính vật lý,

TCVN 12771-1:2019 , Bao cao su - Hướng dẫn nghiên cứu lâm sàng - Phần 1: Nghiên cứu chức năng lâm sàng của bao cao su nam dựa trên tự báo cáo,

TCVN 12771-2:2019, Bao cao su - Hướng dẫn nghiên cứu lâm sàng - Phần 2: Nghiên cứu chức năng lâm sàng của bao cao su nữ dựa trên tự báo cáo,

 

12) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4162/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 3652:2019, Giấy và các tông - Xác định độ dày, khối lượng riêng và thể tích riêng,

TCVN 7631:2019, Giấy – Xác định độ chịu bục ,

TCVN 7632:2019, Các tông – Xác định độ chịu bục ,

TCVN 12723:2019, Giấy và các tông tiếp xúc với thực phẩm – Yêu cầu an toàn vệ sinh ,

 

13) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4164/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12803:2019, Palét dùng để nâng chuyển, xếp dỡ hàng – Từ vựng,

TCVN 10173-4:2019, Palét dùng để nâng chuyển, xếp dỡ hàng – Palét phẳng – Phần 4: Quy trình dự đoán phản hồi dão trong các phép thử độ cứng vững cho palét bằng chất dẻo sử dụng các phân tích hồi quy ,

TCVN 12804:2019, Palét kiểu hộp – Yêu cầu chính và phƣơng pháp thử ,

TCVN 12805:2019, Palét dùng để nâng chuyển, xếp dỡ hàng – Chất lượng của chi tiết kẹp chặt dùng để lắp ráp mới và sửa chữa các palét phẳng bằng gỗ, đã qua sử dụng ,

TCVN 12806:2019, Palét dùng để nâng chuyển, xếp dỡ hàng – Sửa chữa palét phẳng bằng gỗ ,

TCVN 10174:2019, Palét dùng để nâng chuyển, xếp dỡ hàng – Chất lượng của các bộ phận bằng gỗ mới dùng cho palét phẳng ,

 

14) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4166/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 10084:2019, Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền tách lớp,

TCVN 10085:2019, Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền giữ đinh đóng gót ,

TCVN 12729:2019, Giầy dép – Từ vựng,

TCVN 12730:2019, Giầy dép – Điều hòa lão hóa,

TCVN 12731:2019, Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền mài mòn,

TCVN 12732:2019, Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền xé,

TCVN 12733:2019, Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ ổn định kích thƣớc,

TCVN 12734:2019, Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền xé khi đâm kim,

TCVN 12735:2019, Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Xác định độ bền xé tách và độ bền tách lớp,

TCVN 12736:2019, Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền xé đƣờng may,

TCVN 12737:2019, Giầy dép – Phương pháp thử giầy nguyên chiếc – Liên kết gót,

 

15) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4167/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12797:2019, Khí thiên nhiên – Phân tích mở rộng – Phương pháp sắc ký khí,

TCVN 12798:2019, Khí thiên nhiên – Phương pháp tính nhiệt trị, khối lượng riêng, tỷ khối và chỉ số Wobbe từ thành phần,

TCVN 12799:2019, Lưu chất hydrocacbon nhẹ được làm lạnh – Lấy mẫu khí thiên nhiên hóa lỏng – Phương pháp liên tục và gián đoạn ,

TCVN 12800:2019, Khí thiên nhiên – Xác định hợp chất lưu huỳnh – Xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng bằng phương pháp huỳnh quang tử ngoại ,

TCVN 12801:2019, Khí thiên nhiên – Phương pháp tính trị số metan,

TCVN 12802:2019, Nhiên liệu dạng khí – Xác định hàm lượng hơi nước bằng phép đo nhiệt độ điểm sương,

 

16) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4168/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7909-6-1:2019, Tương thích điện từ (EMC) – Phần 6-1: Tiêu chuẩn đặc trưng – Tiêu chuẩn miễn nhiễm đối với môi trường dân cư, thương mại và công nghiệp nhẹ ,

TCVN 8095-161:2019, Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế – Phần 161: Tương thích điện từ,

TCVN 12679:2019, Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung – Yêu cầu miễn nhiễm tương thích điện từ (EMC)

TCVN 12679-1:2019, Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung – Yêu cầu miễn nhiễm tương thích điện từ (EMC) – Phần 1: Máy đo nhấp nháy ánh sáng khách quan và phương pháp thử nghiệm miễn nhiễm đối với biến động điện áp ,

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

Cùng chuyên mục