Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 9 năm 2020

Đăng ngày: 13:00 28-09-2020

Tiêu chuẩn mới công bố

1) Ngày 3/7/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1871/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12830:2020, Quy trình bảo quản cá ngừ đại dương trên tài câu,

TCVN 12831:2020, Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới rê đơn - Thông số kích thước cơ bản,

TCVN 12832:2020, Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới kéo đôi tầng đáy - Thông số kích thước cơ bản,

TCVN 12833:2020, Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới vây cá ngừ - Thông số kích thước cơ bản,

TCVN 12834:2020, Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới chụp - Thông số kích thước cơ bản,

 

2) Ngày 14/7/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1947/QĐ-BKHCN về việc công bố Têu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11794-1:2020, Công nghệ thông tin - Mã hóa các đối tượng âm thanh, hình ảnh - Phần 1: Các hệ thống,  

TCVN 1177-1:2020, Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Phần 1: Hệ thống mã hóa lõi,

TCVN 12849-1:2020, Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 1: Khái niệm và định nghĩa,

TCVN 12849-2:2020, Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 2: Quy trình kiểm thử,

TCVN 12849-3:2020, Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử,

TCVN 12849-4:2020, Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 4: Các kỹ thuật kiểm thử,

 

3) Ngày 7/8/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2169/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12940:2020, Bánh nướng ,

TCVN 12941:2020, Bánh dẻo,

 

4) Ngày 3/7/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1871/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12315:2020, Hệ thống điều khiển chạy tàu bằng thông tin liên lạc (CBTC) - Các yêu cầu về hoạt động và chức năng, 2020-10-8, 2189/QĐ-BKHCN

TCVN 12835-1:2020, Ứng dụng đường sắt - Thiết bị cố định - An toàn điện, nối đất và mạch hồi lưu - Phần 1: Quy định bảo vệ chống điện giật,

TCVN 12835-2:2020, Ứng dụng đường sắt - Thiết bị cố định - An toàn điện, nối đất và mạch hồi lưu - Phần 2: Quy định chống ảnh hưởng của dòng lạc do hệ thống kéo một chiều gây ra,

 

5) Ngày 10/8/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2190/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12884-1:2020, Bột khoáng dùng cho hỗn hợp đá trộn nhựa - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 12884-2:2020, Bột khoáng dùng cho hỗn hợp đá trộn nhựa - Phần 2: Phương pháp thử,

 

6) Ngày 10/8/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2191/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12882:2020, Đánh giá tải trọng khai thác cầu đường bộ, 2020-10-8, 2191/QĐ-BKHCN

 

7) Ngày 10/8/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2192/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12886:2020, Đất, đá, quặng uran - Xác định hàm lượng urani, thori - Phương pháp khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS),

TCVN 12887:2020, Đất, đá, quặng, đất hiếm - Xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm - Phương pháp khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS),

TCVN 12888-1:2020, Mẫu thạch học - Phần 1: Yêu cầu chung khi gia công và phân tích,

TCVN 12889-1:2020, Mẫu khoáng tướng - Phần 1: Yêu cầu chung khi gia công và phân tích,

 

8) Ngày 3/9/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2420/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13010-1:2020, Bao đựng chè - Quy định kỹ thuật - Phần 1: Bao chuẩn để vận chuyển chè trên palét và côngtenơ,

TCVN 13010-2:2020, Bao đựng chè - Quy định kỹ thuật - Phần 2: Quy định tính năng của bao để vận chuyển chè trên palét và côngtenơ,

TCVN 13011:2020, Chè và sản phẩm chè - Xác định hàm lượng theanin trong chè và chè hòa tan dạng rắn sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13012:2020, Chè và sản phẩm chè - Xác định hàm lượng theobrom, cafein trong chè hòa tan dạng rắn và các sản phẩm chè hòa tan - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC),

TCVN 13013-1:2020, Chè và sản phẩm chè - Xác định hàm lượng theobrom, cafein trong đồ uống có chưa chè - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Phần 1: Phương pháp thông dụng,

TCVN 13013-2:2020, Chè và sản phẩm chè - Xác định hàm lượng theobrom, cafein trong đồ uống có chưa chè - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Phần 2: Phương pháp chuẩn,

TCVN 13014:2020, Chè và sản phẩm chè - Xác định hàm lượng florua - Phương pháp đo điện thế,

TCVN 13015:2020, Chè và sản phẩm chè - Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất ô nhiễm - Phương pháp sắc ký khí - khối phổ, sắc ký khí - hai lần khối phổ và sác ký lỏng - hai lần khối phổ,

 

9) Ngày 3/9/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2421/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12977:2020, Ứng dụng RFID trong chuỗi cung ứng - Công te nơ chở hàng,

TCVN 12978:2020, Ứng dụng RFID trong chuỗi cung ứng - Vật phẩm vận chuyển có thể quay vòng (RTI) và vật phẩm bao bì có thể quay vòng (RPI),

TCVN 12979:2020, Ứng dụng RFID trong chuỗi cung ứng - Đơn vị vận tải,

TCVN 12980:2020, Ứng dụng RFID trong chuỗi cung ứng - Bao bì sản phẩm,

TCVN 12981:2020, Ứng dụng RFID trong chuỗi cung ứng - Gắn thẻ sản phẩm,

TCVN 12982:2020, Bao bì vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Thử nghiệm phân phối - Thông tin ghi lại,

 

10) Ngày 9/9/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2484/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12669-1:2020 , An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 12669-11:2020 , An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 11: Yêu cầu đối với thiết bị điện dùng cho điện áp trên 100 V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều và không quá 36k V,

 

11) Ngày 3/7/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1871/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12913:2020, Bê tông nhựa nóng - Phương pháp xác định độ mềm từ biến và cường độ bằng mô hình kéo gián tiếp, 2020-9-9, 2483/QĐ-BKHCN

TCVN 12914:2020, Bê tông nhựa - Xác định khả năng kháng ấm của mẫu đã đầm chặt,

 

12) Ngày 14/9/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2535/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12692:2020, Vật liệu chông thấm nước thi công dạng lỏng sử dụng bên dưới lớp chất kết dính dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử,

TCVN 12693:2020, Vật liệu cho mối nối các tấm thạch cao,

TCVN 12694:2020, Hệ khung treo kim loại cho tấm trần - Yêu cầu kỹ thuật về sản xuất, tính năng và phương pháp thử,

TCVN 12695:2020, Thử nghiệm phản ứng với lửa cho các sản phẩm xây dựng - Phương pháp thử tính không cháy,

TCVN 12696-1:2020, Thử nghiệm phản ứng với lửa - Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa - Phần 1: Hướng dẫn thử khả năng bắt cháy,

TCVN 12696-2:2020, Thử nghiệm phản ứng với lửa - Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa - Phần 2: Thử nghiệm với nguồn lửa đơn,

TCVN 12696-3:2020, Thử nghiệm phản ứng với lửa - Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa - Phần 3: Thử nghiệm với nhiều nguồn lửa,

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục