DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 12.2023

Đăng ngày: 11:59 08-01-2024

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 27/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2743/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13926:2023, Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy – Hệ thống chữa cháy đóng gói (Package).

TCVN 13927:2023, Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện bảo vệ cá nhân – Dây cứu nạn, cứu hộ có độ giãn thấp.

TCVN 13657-2:2023,  Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7568-29:2023,  Hệ thống báo cháy – Phần 29: Đầu báo cháy video.

 

2) Ngày 28/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2765/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 13928, Mực in bao bì thực phẩm − Yêu cầu chung.

 

3) Ngày 11/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

 

TCVN 13589-7:2023,  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Địa vật lý lỗ khoan - Phần 7: Phương pháp vi hệ điện cực.

TCVN 13589-8:2023,  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Địa vật lý lỗ khoan - Phần 8: Phương pháp đo cảm ứng điện từ.

TCVN 13589-9:2023,  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Địa vật lý lỗ khoan - Phần 9: Phương pháp thế điện phân cực.

TCVN 13589-10:2023,  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Địa vật lý lỗ khoan - Phần 10: Phương pháp đồng vị phóng xạ gamma.

TCVN 13589-11:2023, Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Địa vật lý lỗ khoan - Phần 11: Phương pháp sóng âm.

TCVN 13589-12:2023,  Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Địa vật lý lỗ khoan - Phần 12: Phương pháp đo góc cắm của đá.

TCVN 13589-13:2023, Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Địa vật lý lỗ khoan - Phần 13: Phương pháp hình ảnh trong lỗ khoan.

 

4) Ngày 11/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2947/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13755-1:2023, Hệ thống hoán đổi ắc quy xe điện – Phần 1: Yêu cầu chung và hướng dẫn.

TCVN 13755-2:2023, Hệ thống hoán đổi ắc quy xe điện – Phần 2: Yêu cầu an toàn.

 

5) Ngày 11/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13890:2023, Hệ thống đường ống biển – Quản lý tính toàn vẹn.

TCVN 13891-1:2023, Bình chịu áp lực và hệ thống đường ống công nghệ lắp đặt trên phương tiện thăm dò, khai thác và xử lý dầu khí trên biển – Phần 1: Phương pháp kiểm tra dựa trên cơ sở phân tích rủi ro.

 

6) Ngày 15/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3023/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13892-1:2023, Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 1: Nguyên tắc đo.

TCVN 13892-2:2023, Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 2: Toa xe hàng có giá chuyển hướng.

TCVN 13892-3:2023, Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 3: Toa xe hàng có 2 bộ trục bánh.

TCVN 13892-4:2023, Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 4: Giá chuyển hướng có 2 bộ trục bánh

TCVN 13892-5:2023, Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 5: Giá chuyển hướng có 3 bộ trục bánh.

TCVN 13892-6:2023, Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 6: Toa xe hàng đa nguyên và ghép giá chuyển hướng.

TCVN 13893:2023, Ứng dụng đường sắt – Phương pháp thử phối hợp cho các hệ thống điện kéo

TCVN 13894-1:2023, Ứng dụng đường sắt – Hệ thống hãm của tàu tốc độ cao – Phần 1: Yêu cầu và định nghĩa.

TCVN 13894-2:2023, Ứng dụng đường sắt – Hệ thống hãm của tàu tốc độ cao – Phần 2: Phương pháp thử nghiệm.

TCVN 13895-1:2023, Ứng dụng đường sắt – Đĩa hãm trên phương tiện đường sắt – Phần 1: Đĩa hãm ép nóng hoặc ép nguội lên trục xe hoặc trục dẫn hướng, các yêu cầu về kích thước và chất lượng.

TCVN 13895-2:2023, Ứng dụng đường sắt – Đĩa hãm trên phương tiện đường sắt – Phần 2: Đĩa hãm lắp trên bánh xe, các yêu cầu về kích thước và chất lượng.

TCVN 13895-3:2023, Ứng dụng đường sắt – Đĩa hãm trên phương tiện đường sắt – Phần 3: Đĩa hãm, tính năng của đĩa và liên kết ma sát, phân loại.

TCVN 13896:2023, Ứng dụng đường sắt – Hệ thống hãm – Thiết bị chuyển đổi rỗng – tải.

TCVN 13897:2023, Ứng dụng đường sắt – Hệ thống cảnh báo hành khách – Các yêu cầu của hệ thống.

TCVN 13898:2023, Ứng dụng đường sắt – Hệ thống cửa thân xe.

 

7) Ngày 21/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3147/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13594-5:2023, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 5: Kết cấu bê tông.

TCVN 13594-6:2023, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 6: Kết cấu thép.

TCVN 13594-7:2023, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 7: Kết cấu liên hợp thép – Bê tông cốt thép.

TCVN 13594-8:2023, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 8: Gối cầu, khe co giãn, lan can.

TCVN 13594-9:2023, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 9: Địa kỹ thuật và nền móng.

TCVN 13594-10:2023, Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 10: Cầu chịu tác động của động đất.

 

8) Ngày 21/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3145/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13899:2023, Hỗn hợp nhựa – Phương pháp thử vệt hằn bánh xe.

9) Ngày 21/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3152/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13788:2023, Thiết kế có ý thức về môi trường – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn

TCVN 13789:2023, Công bố vật liệu dùng cho sản phẩm của ngành kỹ thuật điện.

TCVN 13790:2023, Hướng dẫn đánh giá sản phẩm liên quan đến các chất hạn chế sử dụng trong các sản phẩm điện và điện tử.

TCVN 13791:2023, Hài hòa các tiêu chí về tính năng môi trường đối với các sản phẩm điện và điện tử – Nghiên cứu tính khả thi.

TCVN 13889:2023, Công bố vật liệu dùng cho sản phẩm của ngành kỹ thuật điện – Hướng dẫn áp dụng TCVN 13789 (IEC 62474).

 

10) Ngày 22/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3185/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9901:2023, Công trình đê biển - Yêu cầu thiết kế.

TCVN 13806:2023, Công trình thủy lợi - Gia cố bảo vệ mái dốc bằng thảm thực vật.

 

11) Ngày 292/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3349/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6958:2023, Đường tinh luyện

TCVN 6961:2023, Đường thô

TCVN 13743:2023 , Đường trắng

TCVN 13744:2023, Đường bột, dextrose, lactose, fructose và xiro glucose

 TCVN 13745:2023, Mía nguyên liệu – Phương pháp lấy mẫu và xác định tạp chất, chữ đường

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục