DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 11.2023

Đăng ngày: 13:12 05-12-2023

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2561/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13608:2023, Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế,  

 

2) Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2563/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8710-5:2023, Bệnh thuỷ sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 5: Hội chứng Taura ở tôm,  

TCVN 8710-8:2023, Bệnh thuỷ sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 8: Bệnh hoại tử cơ ở tôm (IMNV),

TCVN 8710-26:2023, Bệnh thuỷ sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 26: Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu do EHNV ở cá,

TCVN 8710-27:2023, Bệnh thuỷ sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 27: Bệnh do vi rút Tilapia lake (TiLV) ở cá rô phi,

TCVN 8710-28:2023, Bệnh thuỷ sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 28: Bệnh do RSIV ở cá biển,

TCVN 8400-56:2023, Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 56: Bệnh tụ huyết trùng ở lợn, trâu, bò, gia cầm,

 

3) Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2565/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8257-1:2023, Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vát và độ vuông góc của cạnh,  

TCVN 8257-2:2023, Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 2: Xác định độ cứng của lõi, cạnh và gờ,

TCVN 8257-3:2023, Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn,

TCVN 8257-4:2023, Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 4: Xác định độ kháng nhổ đinh,

TCVN 8257-5:2023, Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm,

TCVN 8257-6:2023, Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 6: Xác định độ hút nước,

TCVN 8257-7:2023, Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 7: Xác định độ hấp thụ nước bề mặt,

TCVN 8257-8:2023, Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 8: Xác định độ thẩm thấu hơi nước,

TCVN 13604:2023, Thanh trong khung thép không chịu lực – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13605:2023, Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn,

 

4) Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2566/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13381-3:2023, Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 3: Giống cam,

TCVN 13381-4:2023, Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 4: Giống bưởi,

TCVN 13381-5:2023, Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 5: Giống chuối,

 

5) Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2567/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13875:2023, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Định lượng nhanh Escherichia coli và coliform bằng phương pháp sử dụng đĩa Compact Dry EC,  

TCVN 13876:2023, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Định lượng nhanh nấm men và nấm mốc bằng phương pháp sử dụng đĩa Compact Dry YMR,  

 

6) Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2568/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13858-1:2023, Đường sắt – Đá ba lát – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

 

7) Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2569/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13904-1:2023, Phúc lợi động vật - Vận chuyển - Phần 1: Trâu, bò,

TCVN 13905-1:2023, Phúc lợi động vật - Giết mổ - Phần 1: Gia súc,

 

8) Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2580/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13381-1:2023, Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 1: Giống lúa,

 

9) Ngày 28/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2765/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13928:2023, Mực in bao bì thực phẩm − Yêu cầu chung

 

10) Ngày 28/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2769/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8415:2023, Công trình thủy lợi - Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều,

TCVN 8639:2023, Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Phương pháp thử nghiệm,

TCVN 11699:2023, Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước,

TCVN 13807:2023, Công trình thủy lợi - Đường ống dẫn nước bằng thép - Thiết kế, chế tạo, thi công và nghiệm thu,

TCVN 13808:2023, Công trình thủy lợi - Thiết kế neo trong nền đất, đá,

 

11) Ngày 28/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2772/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13881-1:2023, Thiết bị làm việc tạm thời – Lưới an toàn - Phần 1: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,  

TCVN 13882:2023, Ống thép rời dùng cho giàn giáo ống và khóa – Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp,

TCVN 13883:2023, Cột chống hợp kim nhôm kiểu ống lồng – Thông số kỹ thuật, thiết kế, đánh giá bằng tính toán và thử nghiệm,

TCVN 13868:2023, Máy làm đất – Các loại cơ bản – Phân loại và từ vựng,

TCVN 13869-1:2023, Máy làm đất – Kích thước và ký hiệu – Phần 1: Máy cơ sở,

TCVN 13869-2:2003, Máy làm đất – Kích thước và ký hiệu – Phần 2: Thiết bị và bộ công tác,

 

12) Ngày 29/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7500:2023, Bitum – Phương pháp xác định độ hòa tan trong Trichloroethylene và N-propyl Bromide,  

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

Cùng chuyên mục