Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 11 năm 2020

Đăng ngày: 08:33 09-11-2020

Tiêu chuẩn mới công bố

1) Ngày 29/9/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2682/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5373:2020, Đồ gỗ nội thất,

TCVN 8761-2:2020, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 2: Nhóm các loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy hạt và lấy quả,

TCVN 8761-3:2020, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 3: Nhóm các loài cây ngậm mặn,

TCVN 11872-2:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 2: Thông nhựa,

TCVN 11872-3:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 3: Thông ba lá,

TCVN 12829-1:2020, Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần  1: Băng trắng,

TCVN 12829-2:2020, Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần  2: Băng xanh,

TCVN 12714-5:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng,

TCVN 12714-6:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 6: Giổi xanh,

TCVN 12714-7:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 7: Dầu rái,

TCVN 12714-8:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 8: Lát hoa,

TCVN 12714-9:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 9: Sồi phảng,

TCVN 12824-1:2020, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 1: Nhóm các giống keo lai,

TCVN 12824-2:2020, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 2: Nhóm các giống bạch đàn lai,

TCVN 12824-3:2020, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 3: Nhóm các giống tràm lai,

 

2) Ngày 2/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2716/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 8 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12989:2020, Cải bẹ xanh,

TCVN 12990:2020, Cải bó xôi,

TCVN 12991:2020, Xà lách cuộn,

TCVN 12992:2020, Mướp quả tươi,

TCVN 12993:2020, Đậu cove quả tươi,

TCVN 12994:2020, Đậu đũa quả tươi,

TCVN 12995:2020, Đậu bắp quả tươi,

TCVN 12996:2020, Cà chua thân gỗ quả tươi,

 

3) Ngày 2/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2717/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12721-1:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi − Phần 1: Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử,  

TCVN 12721-2:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 2: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho đu ,

TCVN 12721-3:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 3: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho cầu trượt,

TCVN 12721-4:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 4: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho cáp treo,

TCVN 12721-5:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 5: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho đồ chơi cưỡi, quay tròn,

TCVN 12721-6:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 6: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho đồ chơi cưỡi, bập bênh,

TCVN 12721-7:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 7: Hướng dẫn lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành,

TCVN 12722:2020, Bề mặt sân chơi giảm chấn – Phương pháp thử để xác định độ giảm chấn,

 

4) Ngày 2/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2718/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12273-6:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 6: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng sử dụng túi

TCVN 12273-7:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 7: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào chất mô phỏng thực phẩm dạng nước bằng  sử dụng túi,

TCVN 12273-8:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 8: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng cách điền đầy,

TCVN 12273-9:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 9: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào chất mô phỏng thực phẩm dạng nước bằng điền đầy,

TCVN 12273-10:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 10: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu (phương pháp thay thế trong trường hợp không chiết được hoàn toàn),

TCVN 12273-11:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 11: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào hỗn hhợp triglyexrit tổng hợp mang đồng vị đánh dấu C,

TCVN 12273-12:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 12: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm tại nhiệt độ thấp,

TCVN 12273-13:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 13: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm tại nhiệt độ cao,

 

5) Ngày 2/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2719/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13028:2020, Thảm – Xác định số lượng nhung và/hoặc vòng nhung trên đơn vị chiều dài và đơn vị diện tích ,

TCVN 13029:2020, Thảm trải sàn dệt – Xác định chiều dày của nhung phía trên lớp nền ,

TCVN 13030:2020, Thảm trải sàn dệt – Xác định sự giảm độ dày dưới tải trọng động ,

TCVN 13031:2020, Thảm trải sàn dệt và laminate – Đánh giá xu hướng tĩnh điện – Phép thử đi bộ ,

TCVN 13032:2020, Thảm trải sàn dệt – Phương pháp xác định khối lượng ,

TCVN 13033:2020, Thảm trải sàn dệt – Xác định độ bền hư hại tại mép cắt khi sử dụng phép thử trống Vettermann cải tiến ,

TCVN 13034-1:2020, Thảm trải sàn dệt – Thử dây bẩn trong phòng thí nghiệm – Phần 1: Thử Kappasoil,

TCVN 13034-2:2020, Thảm trải sàn dệt – Thử dây bẩn phòng thí nghiệm – Phần 2: Thử trên thiết bị kiểu trống ,

TCVN 13035:2020, Thảm trải sàn đàn hồi – Thảm trải sàn poly(vinyl clorua) không đồng nhất có lớp lót xốp – Các yêu cầu ,

TCVN 13036:2020, Thảm trải sàn dệt – Xác định tính giòn của lớp lót xốp,

 

6) Ngày 2/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2720/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12997:2020, Cà phê – Phân tích cảm quan – Thuật ngữ và định nghĩa,

TCVN 12998:2020, Cà phê và sản phẩm cà phê – Chuẩn bị nước chiết cà phê để phân tích ,

TCVN 12999:2020, Cà phê rang – Xác định chất chiết tan trong nước ,

TCVN 13000:2020, Cà phê rang – Xác định độ ẩm ở nhiệt độ từ 98 °C đến 100 °C dưới áp suất giảm,

TCVN 13001:2020, Cà phê nhân – Xác định hàm lượng axit clorogenic – Phương pháp quang phổ,

TCVN 13002:2020, Cà phê và sản phẩm cà phê – Xác định furan bằng sắc ký khí không gian hơi và đo phổ khối lượng (HS GC-MS),

 

7) Ngày 13/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13187:2020, Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường, 

 

8) Ngày 13/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2785/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12983:2020, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Bồn vận chuyển LNG trên phương tiện giao thông đường bộ - Yêu cầu chung về thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm,

TCVN 12984:2020, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Các yêu cầu  kỹ thuật và phương pháp thử đối với LNG thương mại,

TCVN 12985:2020, Chất lỏng Hydrocacbon nhẹ làm lạnh - Đo lường hàng hóa trên tàu chở LNG,

 

9) Ngày 23/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2859/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12885:2020, Thi công cầu đường bộ,

 

10) Ngày 23/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2861/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12876:2020,  Phương án lấy mẫu định tính hai lần có cỡ mẫu nhỏ nhất, được xác định theo chất lượng ứng với rủi ro của nhà sản uất (Prq) và chất lượng ứng với rủi ro của người tiêu dùng (Crq),

TCVN 12877:2020, Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính – Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng 0 dựa trên nguyên tắc số tín nhiệm để kiểm soát chất lượng đầu ra  ,

TCVN 12878:2020, Hệ thống lấy mẫu kết hợp có số chấp nhận bằng 0 và quy trình kiểm soát quá trình để chấp nhận sản phẩm,

TCVN 12879:2020, Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Mức chất lượng quy định theo số cá thể không phù hợp trên một triệu,

TCVN 12880-1:2020, Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) – Phần 1: Hướng dẫn về cách tiếp cận APP ,

TCVN 12880-2-2020, Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) – Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính,

TCVN 12881:2020, Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn),

 

11) Ngày 23/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2863/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8412:2020, Công trình thủy lợi - Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi,

TCVN 8643:2020, Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và vây trồng được tưới,

TCVN 9161:2020, Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Thiết kế, thi công và nghiệm thu,

TCVN 12845:2020, Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế-kỹ thuật ,

TCVN 12845:2020, Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiế kế bản vẽ thi công ,.


 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

 

Cùng chuyên mục