Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 3 năm 2021

Đăng ngày: 13:36 23-03-2021

Tiêu chuẩn mới công bố

 

1) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3930/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 168:2020, Dưa chuột dầm,

TCVN 13118:2020, Salad quả nhiệt đới đóng hộp,

TCVN 13119:2020, Măng đóng hộp,

TCVN 13120:2020, Kim chi,

TCVN 13121:2020, Đậu Hà Lan đông lạnh nhanh,

TCVN 13122:2020, Chuối sấy,

 

2) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3932/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 10405:2020, Đai cây ngập mặn giảm sóng - Khảo sát và thiết kế,

 

3) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3934/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6901:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Tấm phản quang lắp trên phương tiện cơ giới và rơ moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu ,

TCVN 6903:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Lắp đặt các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên mô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu,

TCVN 6922:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn vị trí trước, đèn vị trí sau, đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn biển số phía sau của mô tô, xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu,

TCVN 6973:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Đèn sợi đốt trong các thiết bị đèn của xe cơ giới và rơ moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu,

TCVN 7000:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Tương thích điện từ của xe cơ giới và các bộ thiết bị điện hoặc điện tử riêng biệt – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu,

TCVN 7003:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị bảo vệ chống lại việc sử dụng trái phép mô tô, xe máy– Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu,

TCVN 13058:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Hệ thống truyền động điện – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu,

TCVN 13059:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Xe cơ giới và các bộ phận liên quan đến hiệu năng an toàn của phương tiện sử dụng nhiên liệu hydro (HFCV) – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu,

TCVN 13060:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị và bộ phận có thể lắp và/hoặc sử dụng trên phương tiện có bánh xe – Yêu cầu và phương pháp thử phê duyệt kiểu xe truyền động điện,

TCVN 13061:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Phương tiện có độ ồn thấp ảnh hưởng đến khả năng nhận biết của người tham gia giao thông – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu,

TCVN 13062:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô (mức 4) – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu,

 

4) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3936/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6663-4:2020, Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 4: Hướng dẫn lấy mẫu từ các hồ tự nhiên và hồ nhân tạo,

TCVN 6663-24:2020, Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 24: Hướng dẫn đánh giá chất lượng lấy mẫu nước,

TCVN 12402-1:2020, Chất lượng nước - Xác định độ đục - Phần 1: Phương pháp định lượng,

TCVN 12403:2020, Chất lượng nước - Xác định alkan polyclo hóa mạch ngắn (SCCPs) trong trầm tích, bùn thải và hạt lơ lửng - Phương phap sử dụng khí-khối phổ (GC-MS) và ion hóa bẫy điện tử (ECNI),

TCVN 12404:2020, Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hợp chất khí hữu cơ bằng sắc ký khí khối phổ - Phương pháp bơm trực tiếp,

TCVN 12405:2020, Phát thải nguồn tĩnh - Xác định bụi tổng,

TCVN 12406:2020, Phát thải nguồn tĩnh - Xác định chỉ vô cơ,

TCVN 12407:2020, Phát thải nguồn tĩnh - Xác định tổng thủy ngân pha hơi,

TCVN 12408:2020, Chất dẻo - Xác định mức độ phân rã của vật liệu chất dẻo dưới các điều kiện tạo compost trong phép thử pilot,

TCVN 12409:2020, Chất dẻo - Xác định mức độ phân rã của vật liệu chất dẻo dưới các điều kiện tạo compost mô phỏng trong phép thử phòng thí nghiệm,

TCVN 12410:2020, Phương pháp thử phơi nhiễm ngoài trời chất dẻo có khả năng phân hủy quang học,

 

5) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3938/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6238-4A:2020, An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 4A: Đu, cầu trượt và các đồ chơi vận động tương tự sử dụng tại gia đình,  

TCVN 6238-8:2020 , An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 8: Hướng dẫn xác định tuổi sử dụng ,

TCVN 12721-10:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 10: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho thiết bị vui chơi khép kín hoàn toàn,

TCVN 12721-11:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 11: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho mạng không gian,

 

6) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3940/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7127:2020, Da – Phép thử hoá học – Xác định pH và số chênh lệch,  

TCVN 7129:2020, Da – Phép thử hoá học – Xác định chất hòa tan trong diclometan và hàm lượng axít béo tự do,

TCVN 10458:2020, Da – Phép thử cơ lý – Xác định độ bền nhiệt của da láng,

TCVN 13212:2020, Da – Xác định hóa học hàm lượng crom (VI) trong da – Lão hóa trước da bằng nhiệt và xác định crom hóa trị sáu,

TCVN 13213:2020, Da – Phân loại da dê và da cừu phèn xanh ướt dựa trên các khuyết tật,

TCVN 13214:2020, Da – Da mũ giầy thuộc hoàn toàn bằng crom – Yêu cầu kỹ thuật và phƣơng pháp thử,

TCVN 13215:2020, Da – Phép thử hóa học – Xác định dư lượng thuốc trừ sâu,

TCVN 13216:2020, Da – Đo màu và độ chênh lệch màu của da hoàn thiện,

 

7) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3941/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13259:2020, Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ,

 

8) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3942/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11344-19:2020, Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 19: Độ bền cắt của lớp bán dẫn,  

TCVN 11344-23:2020, Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 23: Tuổi thọ làm việc ở nhiệt độ cao,

TCVN 11344-26:2020, Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 26: Thử nghiệm độ nhạy với phóng tĩnh điện (ESD) – Mô hình cơ thể người (HBM),

TCVN 11344-35:2020, Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 35: Soi chụp bằng kính hiển vi âm học các thành phần điện tử bọc nhựa,

TCVN 11344-38:2020, Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 38: Phương pháp thử nghiệm lỗi mềm dùng cho các linh kiện bán dẫn có bộ nhớ,

TCVN 11344-39:2020, Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 39: Đo độ khuếch tán ẩm và khả năng hòa tan của nước trong các vật liệu hữu cơ sử dụng cho các thành phần bán dẫn,

TCVN 11344-43:2020, Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 43: Hướng dẫn về kế hoạch đánh giá độ tin cậy của IC,

TCVN 11344-44:2020, Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 44: Phương pháp thử nghiệm hiệu ứng sự kiện đơn lẻ được chiếu xạ bởi chùm tia nơtron dùng cho các linh kiện bán dẫn,

 

9) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3943/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13143:2020, Tinh dầu hoàng lan macrophylla [Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thomson forma macrophylla],

TCVN 13144:2020, Tinh dầu oải hương lá rộng (Lavandula latifolia Medikus),

TCVN 13145:2020, Tinh dầu oải hương Grosso (Lavandula angustifolia Mill. x Lavandula latifolia Medik.),

TCVN 13146:2020, Tinh dầu tràm, loại terpinen-4-ol (tinh dầu tràm trà),

TCVN 13147:2020, Tinh dầu chanh không hạt (Citrus latifolia Tanaka) ép nguội,

TCVN 13148:2020, Tinh dầu sả hoa hồng [Cymbopogon martinii (Roxburgh) W. Watson var. motia],

 

10) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13057-1:2020, Công nghệ thông tin - Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) - Phần 1: Tổng quan và các yêu cầu,  

TCVN 13057-2:2020, Công nghệ thông tin - Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) - Phần 2: Thuật ngữ và từ vựng,

TCVN 13057-3:2020, Công nghệ thông tin - Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) - Phần 3: Các góc nhìn về kiến trúc tham chiếu,

TCVN 13057-4:2020, Công nghệ thông tin - Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) - Phần 4: Các mô hình thực thể,

TCVN 13057-5:2020, Công nghệ thông tin - Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) - Phần 5: Các định nghĩa giao diện,

TCVN 13057-6:2020, Công nghệ thông tin - Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) - Phần 6: Các ứng dụng,

TCVN 13057-7:2020, Công nghệ thông tin - Mạng cảm biến: Kiến trúc tham chiếu mạng cảm biến (SNRA) - Phần 7: Các hướng dẫn khả năng liên tác,

 

11) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3945/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6781-1-2:2020, Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-2: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) màng mỏng Cadmium Telluride (CdTe),  

TCVN 6781-1-3:2020, Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-3: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) màng mỏng silic vô định hình,

TCVN 6781-1-4:2020, Môđun quang điện (PV) mặt đất – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-4: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) màng mỏng Cu(In,Ga)(S,Se)2,

TCVN 13083-1:2020, Tính năng của hệ thống quang điện – Phần 1: Theo dõi,

TCVN 13083-2:2020, Tính năng của hệ thống quang điện – Phần 2: Phương pháp đánh giá công suất,

TCVN 13083-3:2020, Tính năng của hệ thống quang điện – Phần 3: Phương pháp đánh giá năng lượng,

TCVN 13084-1:2020, Phương pháp đo kính quang điện – Phần 1: Đo độ đục tổng và phân bố phổ độ đục,

TCVN 13084-2:2020, Phương pháp đo kính quang điện – Phần 2: Đo độ truyền qua và độ phản xạ,

 

12) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3947/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6187-2:2020, Chất lượng nước – Phương pháp định lượng vi khuẩn Escherichia coli và coliform – Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất, 2020-12-31, 3947/QĐ-BKHCN

 

13) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3952/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6749-1:2020, Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Quy định kỹ thuật chung,

TCVN 6749-9:2020, Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 9: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi điện môi gốm, Cấp 2,

TCVN 6749-11:2020, Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 11: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi dòng điện một chiều lá kim loại mỏng điện môi màng mỏng polyethylene-terephthalate,

TCVN 6749-13:2020, Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 13: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi dòng điện một chiều lá kim loại mỏng điện môi màng mỏng
polypropylene,

TCVN 6749-14:2020, Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 14: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi dùng để triệt nhiễu điện từ và kết nối với nguồn lưới,

TCVN 6749-15:2020, Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 15: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện tantali không đổi có chất điện phân không rắn hoặc rắn,

TCVN 6749-18:2020, Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 18: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện lắp bề mặt chất điện phân nhôm không đổi có chất điện phân rắn (MnO2) và
không rắn,

TCVN 6749-19:2020, Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 19: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi dòng điện một chiều lắp bề mặt – điện môi màng mỏng polyethyleneterephthalate phủ kim loại,

 

14) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3954/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6576:2020, Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió – Thử và xác định thông số tính năng, 2020-12-31, 3954/QĐ-BKHCN

TCVN 6577:2020, Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió có ống gió – Thử và xác định thông số tính năng,

TCVN 9981:2020, Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió hệ thống đa cụm – Thử và xác định thông số tính năng,

TCVN 13050:2020, Thác giải nhiệt nước - Thử và xác định thông số tính năng nhiệt,

 

15) Ngày 03/02/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 209/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12429-3:2021, Thịt mát – Phần 3: Thịt gia cầm , 2021-02-03, 209/QĐ-BKHCN

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

 

Cùng chuyên mục