Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn - chất lượng cho các bộ, ngành, địa phương

Đăng ngày: 11:27 29-04-2021

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, được phê duyệt theo Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 21/05/2010 của Thủ tướng chính phủ, trong năm 2020-2021, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã triển khai hàng loạt các hoạt động đào tạo, trong đó có 06 khóa đào tạo nghiệp vụ TCH cho thành viên Ban kỹ thuật TCQG, cán bộ làm công tác TCH tại các Bộ, ngành, doanh nghiệp; 05 khóa đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý; và 03 khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Trong 06 khóa đào tạo nghiệp vụ TCH, có 03 khóa dành cho thành viên Ban kỹ thuật TCQG và 03 khóa dành cho cán bộ làm công tác TCH tại các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm… thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tổng số học viên tham dự là 250 người. Các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động TCH, các qui định nghiệp vụ và các kỹ năng thiết yếu trong xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế. Để từ đó nâng cao chất lượng hoạt động TCH tại cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động TCH quốc gia.

 

 

Học viên tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ TCH

Các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá HTQL được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert). 05 khóa đào tạo bao gồm: đào tạo Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý năng lượng theo TCVN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018); Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000:2018 (ISO 22000:2018) và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018, tổ chức tại hai địa điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các khóa đào tạo đã thu hút được gần 170 cán bộ của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham dự. Học viên đến từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, cơ khí, gốm sứ, gang thép, vật liệu xây dựng, hóa chất, xây dựng, điện, điện tử, giấy, cao su, môi trường đô thị,…

Các khóa đào tạo đã giúp trang bị cho doanh nghiệp kiến thức về tiêu chuẩn, kiến thức và kỹ năng đánh giá, phục vụ việc đánh giá tại doanh nghiệp nhằm duy trì và cải tiến liên tục HTQL được áp dụng ở doanh nghiệp, giúp đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp về an toàn thực phẩm, an toàn lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm chi phí, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.  Các khóa đào tạo được tổ chức đều được doanh nghiệp tham dự đánh giá cao về chất lượng cũng như tính hữu ích và giá trị cho doanh nghiệp.

 

Học viên tham gia các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá HTQL

Các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Giải thưởng chất lượng quốc gia được triển khai tại Hà Nội, tỉnh Bình Định và Tp. Hồ Chí Minh cũng thu hút được hơn 100 học viên đến từ các doanh nghiệp, Bộ, ngành, Sở Khoa học Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương. Các khóa học nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mang tính cập nhật; nâng cao trình độ, khả năng của chuyên gia đánh giá GTCLQG, giúp học viên trở thành các chuyên gia thực thụ khi tham gia vào hoạt động đánh giá, tự đánh giá tại doanh nghiệp. Các khóa đào tạo đã giúp các học viên, các chuyên gia cập nhật các văn bản, thông tin về các tiêu chí GTCLQG, nâng cao năng lực, kỹ năng và trình độ chuyên môn trong hoạt động đánh giá GTCLQG. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hoạt động GTCLQG.

Dưới đây là một số hình ảnh về các khóa đào tạo.

 

 

Cùng chuyên mục