Ban hành quyết định 03 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá làm nóng

Đăng ngày: 09:56 31-12-2020

Ngày 11 tháng 12 năm 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3458/QĐ-BKHCN về việc công bố 03 tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm thuốc lá làm nóng, bao gồm:
1. TCVN 13154:2020, Sản phẩm thuốc lá làm nóng – Xác định hàm lượng các oxit nitơ
2. TCVN 13155:2020, Sản phẩm thuốc lá làm nóng – Xác định hàm lượng cacbon monoxit
3. TCVN 13156:2020, Sản phẩm thuốc lá làm nóng – Các yêu cầu

Tải quyết định ban hành

Đặt mua tiêu chuẩn

 

Cùng chuyên mục