Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 1 năm 2021

Đăng ngày: 13:51 02-02-2021

Tiêu chuẩn mới công bố

1) Ngày 21/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3616/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 10026:2020, Chất lượng không khí – Phương pháp xác định hàm lượng mercaptan ,

TCVN 10028:2020, Chất lượng không khí – Lấy mẫu hơi hợp chất hữu cơ bằng ống hấp phụ than hoạt tính,

 

2) Ngày 21/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3618/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 14 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13100:2020, Chất lượng nước – Xác định độc cấp tính đối với luân trùng nước ngọt Brachionus calyciflorus,

TCVN 13099:2020, Chất lượng nước – Xác định độc cấp tính đối với luân trùng nước biển Brachionus plicatilis,

TCVN 13098:2020, Chất lượng nước – Hướng dẫn điều tra sinh học biển của các quần xã trên nền đáy cứng,

TCVN 13097:2020, Chất lượng nước – Xác định độc cấp tính đối với giáp xác chân chèo biển (Copepoda, Crustacea),

TCVN 13096:2020, Chất lượng nước – Xác định ảnh hưởng độc hại của mẫu trầm tích và đất đến sinh trưởng, tăng trưởng và sinh sản của Caenorhabditis elegans (tuyến trùng),

TCVN 13095:2020, Chất lượng nước – Phương pháp lấy mẫu sinh vật nổi  ,

TCVN 13094:2020, Chất lượng nước – Xác định oxy hòa tan – Phương pháp điện cực màng,

TCVN 13092:2020, Chất lượng nước – Xác định các kim loại bằng phương pháp quang phổ plasma cảm ứng cao tần kết nối khối phổ (ICP-MS),

TCVN 13091:2020, Chất lượng nước – Xác định các kim loại bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện ,

TCVN 13090:2020, Chất lượng nước – Xác định các kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa – Phương pháp ngọn lửa không khí-axetylen trực tiếp,

TCVN 13089:2020, Chất lượng nước – Xác định thế oxy hóa khử,

TCVN 13088:2020, Chất lượng nước – Xác định nhiệt độ ,

TCVN 13087:2020, Chất lượng nước – Xác định độ muối,

TCVN 13086:2020, Chất lượng nước – Xác định độ dẫn điện,

 

3) Ngày 13/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3112/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13048:2020, Lớp mặt bê tông nhựa rỗng thoát nước - Yêu cầu thi công và nghiệm thu,

TCVN 13049:2020, Nhựa đường phân cấp theo đặt tính làm việc - Yêu cầu kỹ thuật,

 

4) Ngày 12/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3096/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13150-1:2020, Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Tái chế sâu sử dụng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường

TCVN 13150-2:2020, Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Tái chế sâu sử dụng nhựa đường bọt và xi măng,

 

5) Ngày 30/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3845/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13067:2020, Khe co giãn thép dạng răng lược - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử,

TCVN 13068:2020, Dung dịch Bentonite Polyme - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử,

 

6) Ngày 30/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3848/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13168:2020, Du lịch MICE – Yêu cầu về địa điểm tổ chức MICE trong khách sạn, 

 

7) Ngày 30/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3847/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7817-5:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý khóa - Phần 5: Quản lý khóa nhóm,

TCVN 12854-5:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 5: Hàm băm,

TCVN 13175:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ký mã,

TCVN 13176:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Bộ sinh số nguyên tố,

TCVN 13177:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kiểm thử sự phù hợp của các thuật toán mật mã và cơ chế an toàn,

TCVN 13178-1:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể ẩn danh - Phần 1: Tổng quan,

TCVN 13178-2:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể ẩn danh - Phần 2: Các cơ chế dựa trên chữ ký sử dụng khóa công khai nhóm,

TCVN 13178-4:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể ẩn danh - Phần 4: Các cơ chế dựa trên bí mật yếu ,

 

8) Ngày 29/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13235:2020, Thực phẩm – Phát hiện nhanh Salmonella – Phương pháp sử dụng bộ VIDAS UP Salmonella (SPT),

TCVN 13236:2020, Thực phẩm – Định lượng nhanh Escherichia coli – Phương pháp sử dụng bộ đếm TEMPO EC,

TCVN 13237:2020, Thực phẩm – Định lượng nhanh tổng vi sinh vật hiếu khí ưa ấm – Phương pháp sử dụng bộ đếm TEMPO AC ,

 

9) Ngày 30/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3843/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12636-8:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 8: Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều,

TCVN 12636-9:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 9: Quan trắc lưu lượng nước sống vùng ảnh hưởng thủy triều,

 

10) Ngày 30/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12636-4:2020, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 4: Quan trắc bức xạ mặt trời, 

TCVN 12904:2020, Yếu tố khí tượng thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa,

 

11) Ngày 30/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3846/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13149-1:2020, Ghi đường sắt - Phần 1: Ghi khổ đường 1000 mm và khổ đường  1435 mm có tốc độ tàu 12 km/h - Ghi lồng có tốc độ tàu nhỏ hơn hoặc bằng 100 km/h,

 

12) Ngày 30/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3850/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6102:2020, Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột,

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

 

Cùng chuyên mục