Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 12 năm 2020

Đăng ngày: 15:33 25-12-2020

Tiêu chuẩn mới công bố

1) Ngày 13/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3111/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8910:2020, Than thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật,

 

2) Ngày 19/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3210/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12944:2020, Thực phẩm halal – Yêu cầu chung,

TCVN 12945:2020, Định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật đối với các thành phần nguyên liệu thực phẩm được coi là tự nhiên,

TCVN 12946:2020, Nguyên tắc và hướng dẫn trao đổi thông tin trong các tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm,

TCVN 12947:2020, Hướng dẫn xác nhận hiệu lực của các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm,

TCVN 12948:2020, Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thức ăn đường phố,

 

3) Ngày 19/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 4509:2020, Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo − Xác định các tính chất ứng suất-giãn dài khi kéo,

TCVN 5363:2020, Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo − Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ,

TCVN 6086:2020, Cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô − Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu,

TCVN 8494:2020, Cao su thiên nhiên thô − Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI),

TCVN 11525-3:2020, Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo − Độ bền rạn nứt ôzôn − Phần 3: Phương pháp so sánh và thay thế để xác định nồng độ ôzôn trong buồng thử nghiệm phòng thí nghiệm,

TCVN 12911:2020, Ống và hệ ống cao su và chất dẻo − Thử nghiệm thuỷ tĩnh,

TCVN 12912:2020, Ống cao su và chất dẻo − Đánh giá độ bền ôzôn ở điều kiện tĩnh,

 

4) Ngày 19/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3213/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13065-1:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp,

TCVN 13065-2:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 2: Cơ tính,

TCVN 13065-3:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 3: Băng - Dung sai hình dạng và kích thước,

TCVN 13065-4:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 4: Tấm và tấm mỏng - Dung sai hình dạng và kích thước,

TCVN 13065-5:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 5: Thành phần hóa học,

TCVN 13066-1:2020, Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp,

TCVN 13066-2:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 2: Cơ tính,

TCVN 13066-3:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 3: Thanh và dây tròn - Dung sai hình dạng và kích thước (Dung sai đối xứng cộng trừ trên đường kính),

TCVN 13066-4:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 4: Thanh và dây chữ nhật - Dung sai hình dạng và kích thước,

TCVN 13066-5:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 5: Thanh vuông, hình sáu cạnh và dây - Dung sai hình dạng và kích thước,

TCVN 13066-6:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 6: Ống tròn kéo - Dung sai hình dạng và kích thước,

 

5) Ngày 19/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3215/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6396-21:2020 , Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 21: Thang máy mới chở người, thang máy mới chở người và hàng trong các tòa nhà đang sử dụng,

TCVN 6396-22:2020 , Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 22: Thang máy điện với đường chạy nghiêng,

TCVN 6396-31:2020 , Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chuyên dùng chở hàng – Phần 31: Thang máy chở hàng có thể tiếp cận,

TCVN 6396-43:2020 , Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đặc biệt chở người và hàng – Phần 43: Thang máy cho cần trục,

TCVN 6397-1:2020, Yêu cầu an toàn cho thang cuốn và băng tải chở người – Phần 1: Cấu tạo và lắp đặt,

 

6) Ngày 26/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3222/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12429-2:2020, Thịt mát - Phần 2: Thịt trâu, bò,

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

Cùng chuyên mục