Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2021

Đăng ngày: 10:04 25-05-2021

Tiêu chuẩn mới công bố

1) Ngày 22/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3736/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13106:2020, Quản lý nguồn nhân lực – Quản lý việc làm bền vững cho tổ chức,

TCVN ISO 30401:2020, Hệ thống quản lý tri thức – Các yêu cầu,

TCVN 13107:2020, Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn báo cáo vốn nhân lực nội bộ và bên ngoài,

 

2) Ngày 8/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3408/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12002:2020, Kết cấu thép xây dựng - Chế tạo và kiểm tra chất lượng,

TCVN 12251:2020, Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng,

TCVN 12252:2020, Bê tông - Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu,

 

3) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13079-1:2020, An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn

TCVN 13079-2:2020, An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn – Phần 2: Hướng dẫn về các yêu cầu chế tạo liên quan đến an toàn bức xạ quang không laser,

TCVN 13079-3:2020, An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn – Phần 3: Hướng dẫn sử dụng an toàn thiết bị nguồn sáng dạng xung cường độ cao lên người,

TCVN 13079-5:2020, An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn – Phần 5: Máy chiếu hình ảnh,

TCVN 13080:2020, Hướng dẫn áp dụng TCVN 13079-1 (IEC 62471) để đánh giá nguy hiểm ánh sáng xanh cho các nguồn sáng và đèn điện,

 

4) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3957/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12667-1:2020, Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 1: Giới thiệu và tổng quan,

TCVN 12667-2:2020, Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 2: Tháo dỡ, tháo rời và chuẩn bị mẫu bằng cơ khí,

TCVN 12667-3-1:2020, Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 3-1: Sàng lọc – Chì, thủy ngân, cadimi, crom tổng và brom tổng sử dụng phương pháp phổ huỳnh quang tia X,

TCVN 12667-3-2:2020, Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 3-2: Sàng lọc – Flo, clo và brom trong polyme và chất điện tử sử dụng sắc ký ion hóa ngọn lửa (C-IC),

TCVN 12667-4:2020, Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 4: Thủy ngân trong polyme, kim loại và chất điện tử sử dụng CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES và ICP-MS,

 

5) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3959/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6945:2020, Vật liệu để sản xuất giấy cuốn đầu lọc, giấy cuốn thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá khác – Xác định hàm lượng xitrat, 

TCVN 6948:2020, Vật liệu để sản xuất giấy cuốn đầu lọc, giấy cuốn thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá khác – Xác định hàm lượng axetat,

TCVN 13003:2020, Thuốc lá – Xác định các nitrosamin đặc trưng của thuốc lá – Phương pháp sử dụng quy trình chiết bằng diclometan kiềm,

TCVN 13004:2020, Khói thuốc lá trong môi trường – Ước tính hạt lơ lửng có thể hít vào – Xác định chất hạt bằng hấp thụ cực tím và huỳnh quang,

TCVN 13005:2020, Khói thuốc lá trong môi trường – Ước tính hạt lơ lửng có thể hít vào – Phương pháp dựa trên solanesol,

TCVN 13006:2020, Thuốc lá điếu – Xác định nicotin và chất hạt khô không chứa nicotin trong luồng khói phụ – Phương pháp sử dụng máy hút thuốc thẳng hàng phân tích thông dụng có ống hút khói dạng đuôi cá,

TCVN 13007:2020, Thuốc lá điếu – Xác định cacbon monoxit trong luồng khói phụ – Phương pháp sử dụng máy hút thuốc thẳng hàng phân tích thông dụng có ống hút khói dạng đuôi cá,

 

6) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3961/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 2698:2020, Sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu lỏng − Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển,

TCVN 2703:2020, Nhiên liệu động cơ đánh lửa − Xác định trị số octan nghiên cứu,

TCVN 6593:2020, Nhiên liệu lỏng – Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi,

TCVN 6701:2020, Sản phẩm dầu mỏ — Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ bước sóng tia X,

TCVN 6703:2020, Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định benzen và toluen bằng phương pháp sắc ký khí,

TCVN 6704:2020, Xăng − Xác định hàm lượng chì và mangan bằng phương pháp quang phổ tia X,

TCVN 7143:2020, Xăng − Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử,

TCVN 7760:2020, Hydrocarbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ − Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại,

TCVN 8936:2020, Sản phẩm dầu mỏ – Nhiên liệu (loại F) – Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng hải,

TCVN 13128:2020, Dầu thô và nhiên liệu cặn − Xác định hàm lượng niken, vanadi, sắt và natri bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,

 

7) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3963/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7047:2020, Thịt đông lạnh,

TCVN 7048:2020, Thịt hộp,

TCVN 7049:2020, Thịt chế biến đã qua xử lý nhiệt,

TCVN 7050:2020, Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt,

TCVN 12942:2020, Thịt và sản phẩm thịt – Xác định protein đậu nành trong sản phẩm thịt – Phương pháp hấp thụ miễn dịch liên kết enzym,

TCVN 12943:2020, Thịt và sản phẩm thịt – Xác định dư lượng clopidol trong thịt gà – Phương pháp sắc ký lỏng,

 

8) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 1547:2020, Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho lợn,

TCVN 2265:2020, Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho gà,

TCVN 13043:2020, Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Bacillus spp. giả định,

TCVN 13044:2020, Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Bifidobacterium spp.,

TCVN 13045:2020, Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Pediococcus spp.,

TCVN 13046:2020, Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Lactobacillus spp.,

TCVN 13047:2020, Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho vịt,

 

9) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3967/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 4826-2:2020, Nhiên liệu khoáng rắn – Từ vựng – Phần 2: Thuật ngữ liên quan tới lấy mẫu, thử nghiệm và phân tích,

TCVN 9811:2020, Than – Xác định đặc tính dẻo – Phương pháp dẻo kế Gieseler mômen xoắn không đổi,

TCVN 9814:2020, Cốc - Xác định chỉ số khả năng phản ứng cốc (CRI) và độ bền cốc sau phản ứng (CSR),

TCVN 13126:2020, Than nâu và than non – Xác định hàm lượng hắc ín, nước, khí và cặn cốc bằng chưng cất nhiệt độ thấp,

TCVN 13127:2020, Nhiên liệu khoáng rắn – Hướng dẫn kiểm tra xác nhận các phương pháp phân tích thay thế,

 

10) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3969/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7273:2020, Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng chất không tan trong nước của đường trắng bằng phương pháp lọc màng,

TCVN 7274:2020, Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng asen trong các sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp đo màu,

TCVN 12935:2020, Đường và sản phẩm đường – Đánh giá ngoại quan của đường trắng sử dụng thang màu Braunschweig,

TCVN 12936:2020, Đường và sản phẩm đường – Xác định tỷ lệ hạt mịn trong đường thô bằng phương pháp BSES,

TCVN 12937:2020, Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng đường khử trong đường mía thô bằng quy trình Luff-Schoorl,

TCVN 12938:2020, Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng sacarose trong
nước mía, mật rỉ và sản phẩm đường bằng sắc ký khí,

TCVN 12939:2020, Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng tro sulfat trong đường thô bằng quy trình sulfat hóa,

 

11) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3970/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13138:2020, Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt và thiết bị thông gió thu hồi năng lƣợng – Phƣơng pháp thử tính năng,

TCVN 13139:2020, Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió không ống gió, xách tay, có một ống gió thải – Thử và xác định thông số tính năng,

TCVN 13140:2020, Tủ và quầy bảo quản lạnh chuyên dụng – Tính năng và tiêu thụ năng lượng,

TCVN 13141:2020, Tủ kem – Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử,

 

12) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3971/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13134:2020, Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) − Phương pháp lấy mẫu sử dụng chai chứa piston nổi,

TCVN 13135:2020, Sản phẩm dầu mỏ – Xác định nước tự do trong khí dầu mỏ hóa lỏng – Phương pháp kiểm tra bằng mắt thường,

TCVN 13136-1:2020, Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 1: Giới thiệu và hướng dẫn,

TCVN 13136-2:2020, Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 2: Tính toán sử dụng phân tích thành phần mol,

TCVN 13136-3:2020, Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 3: Tính toán sử dụng các tính chất vật lý,

TCVN 13137:2020, Khí thiên nhiên – Phép đo các đặc tính – Đặc tính thể tích: khối lượng riêng, áp suất, nhiệt độ và hệ số nén,

 

13) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3972/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13160:2020, Dụng cụ tử cung tránh thai chứa đồng - Yêu cầu và thử nghiệm,

TCVN 13161:2020, Dụng cụ tử cung tránh thai chứa đồng - Hướng dẫn thiết kế, thực hiện, phân tích và giải thích các nghiên cứu lâm sàng,

TCVN 13162:2020, Dụng cụ tránh thai cơ học - Màng ngăn tránh thai bằng cao su thiên nhiên và cao su silicon có thể tái sử dụng - Yêu cầu và thử nghiệm,

TCVN 13163:2020, Chất bôi trơn bổ sung cho bao cao su nam làm từ latex cao su thiên nhiên - Ảnh hưởng đến độ bền của bao cao su,

TCVN 13164:2020, Hướng dẫn xử lý mẫu để xác định thể tích, áp suất nổ và thử nghiệm không có lỗ thủng đối với bao cao su nam,

TCVN 13165:2020, Tấm ngăn phòng ngừa - Yêu cầu và phương pháp thử,

 

14) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3973/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13071-1:2020, Thức ăn chăn nuôi - Chất tạo màu - Phần 1: Xác định hàm lượng canthaxanthin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13072:2020, Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng colistin - Phương pháp sắc ký lỏng - phổ khối lượng hai lần,

TCVN 13073:2020, Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng cysteamin - Phương pháp sắc ký lỏng - phổ khối lượng hai lần,

TCVN 13074:2020, Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng bacitracin-MD (BMD) trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh bằng phương pháp vi sinh,

TCVN 13075:2020, Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng bithionol bằng phương pháp quang phổ,

TCVN 13076:2020, Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng diethyldstilbestrol bằng phương pháp quang phổ,

TCVN 13077:2020, Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng polysachride không phải tinh bột,

TCVN 12469-8:2020, Gà giống nội - Phân 8: Gà nhiều cựa,

 

15) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3974/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11684-3:2020, Kết cấu gỗ – Tính năng dán dính của chất kết dính – Phần 3: Sử dụng các loài gỗ thay thế trong thử nghiệm dán dính,

TCVN 11684-2:2020, Kết cấu gỗ – Tính năng dán dính của chất kết dính – Phần 2: Các yêu cầu bổ sung,

TCVN 11206-3:2020, Kết cấu gỗ – Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 3: Gỗ ghép thanh bằng keo,

TCVN 11206-4:2020, Kết cấu gỗ – Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 4: Sản phẩm gỗ kỹ thuật,

TCVN 11206-6:2020, Kết cấu gỗ – Xác định các giá trị đặc trưng – Phần 6: Các kết cấu và tổ hợp lớn,

TCVN 13037:2020, Kết cấu gỗ – Gỗ ghép ngón – Các yêu cầu đối với sản xuất và chế tạo,

 

16) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3976/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6957:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Mô tô và xe máy hai bánh – Nhận biết các điều khiển, tín hiệu báo và thiết bị chỉ báo –  Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,

TCVN 13201:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Cò khóa cửa và bộ hãm giữ cửa của ô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu,

TCVN 13202:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Phần nhô ra ngoài của ô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu ,

TCVN 13203:2020, Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị làm sạch đèn chiếu sáng phía trước và xe cơ giới có thiết bị làm sạch đèn chiếu sáng phía trước –  Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,

 

17) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3977/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 27014:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản trị an toàn thông tin,

TCVN 27017:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành cho các kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO/IEC 27003 cho các dịch vụ đám mây,

TCVN 27018:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành bảo bệ thông tin định danh cá nhân (PII) trên đám mây công cộng có chức năng xử lý PII,

 

18) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3973/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11996-7-1:2020, Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện - Phần 7-1: Cấu trúc truyền thông cơ bản - Nguyên tắc và mô hình, 

TCVN 11996-7-3:2020, Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện - Phần 7-2: Cấu trúc thông tin và truyền thông cơ bản - Giao diện dịch vụ truyền thông trừu tượng (ACSI),

TCVN 11996-7-2:2020, Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện - Phần 7-3: Cấu trúc thông tin và truyền thông cơ bản - Lớp dữ liệu chung,

 

19) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3979/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13167:2020 , Truy xuất nguồn gốc – Các tiêu chí đánh giá đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm,

TCVN 13166-1:2020, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm – Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 13166-2:2020, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm – Phần 2: Thịt trâu và thịt bò,

TCVN 13166-3:2020, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm – Phần 3: Thịt cừu,

TCVN 13166-4:2020, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm – Phần 4: Thịt lợn,

TCVN 13166-5:2020, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm – Phần 5: Thịt gia cầm,

 

20) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3980/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13151-1:2020, Chất dẻo – Hàm lượng chất gốc sinh học – Phần 1: Nguyên tắc chung,

TCVN 13151-2:2020, Chất dẻo – Hàm lượng chất gốc sinh học – Phần 2: Xác định hàm lượng cacbon gốc sinh học,

TCVN 13151-3:2020, Chất dẻo – Hàm lượng chất gốc sinh học – Phần 3: Xác định hàm lượng polyme tổng hợp gốc sinh học,

TCVN 13151-4:2020, Chất dẻo – Hàm lượng chất gốc sinh học – Phần 4: Xác định hàm lượng khối lượng chất gốc sinh học,

TCVN 13151-5:2020, Chất dẻo – Hàm lượng chất gốc sinh học – Phần 5: Công bố hàm lượng cacbon gốc sinh học, hàm lượng polyme tổng hợp gốc sinh học và hàm lượng khối lượng chất gốc sinh học,

TCVN 13152:2020, Chất dẻo – Phương pháp chuẩn bị mẫu để thử nghiệm phân hủy sinh học ,

TCVN 13153:2020, Chất dẻo – Xác định sự phân hủy sinh học kị khí tối đa trong điều kiện phân rã kị khí có hàm lượng chất rắn cao – Phương pháp phân tích khí sinh học thoát ra ,

 

21) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13208:2020, An toàn quần áo trẻ em – Dây và dây rút trên quần áo trẻ em – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13209:2020, Vật liệu dệt – Khăn nổi vòng và vải nổi vòng – Yêu cầu kỹ thuật và phƣơng pháp thử,

TCVN 13210:2020, Vật liệu dệt – Vải bọc đệm – Yêu cầu kỹ thuật và phƣơng pháp thử,

TCVN 13211:2020, An toàn quần áo trẻ em – Khuyến nghị về thiết kế và sản xuất quần áo trẻ em - An toàn cơ học,

 

22) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3982/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13204:2020, Giầy dép học sinh,

TCVN 13205:2020, Giầy dép trẻ nhỏ,

TCVN 13206:2020, Giầy dép thời trang,

TCVN 13207:2020, Giầy thể thao thông dụng,

 

23) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3983/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12371-2-4:2020, Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với Alfalfa mosaic virus,

TCVN 12371-2-5:2020, Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với vi khuẩn Pantoeastewartii (Smith) Mergaert,

TCVN 12371-2-6:2020, Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với Potato spindle tuber viroid,

TCVN 12709-2-7:2020, Quy trình giám định côn trùng và nhện hại thực vật - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với vòi voi đục hạt xoài Sternochetus mangiferae (Fabricius),

TCVN 12709-2-8:2020, Quy trình giám định côn trùng và nhện hại thực vật - - Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với ruồi giấm cánh đốm Drosophila suzukii (Matsumura),

TCVN 12709-2-9:2020, Quy trình giám định côn trùng và nhện hại thực vật - - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với bọ trĩ hại đậu Caliothrips fasciatus (Pergande),

TCVN 12709-2-10:2020, Quy trình giám định côn trùng và nhện hại thực vật - - Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với mọt lạc seratus Caryedon serrtus Olivier,

TCVN 12194-2-4:2020, Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng giống Meloidogyne,

TCVN 12195-2-12:2020, Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Puccinia psidii G.Winter,

TCVN 12195-2-13:2020, Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Polyscytalum pustulans (M.N Owen & Makef) M.B Ellis,

 

24) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3987/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12890:2020, Truyền phát quảng bá hình ảnh số (DVB) - Yêu cầu kỹ thuật thông tin dịch vụ (SI) trong hệ thống DVB,

TCVN 12891-2:2020, Công nghệ thông tin - Mã hóa ảnh chuyển động và thông tin âm thanh kết hợp - Phẩn 2: Video,

TCVN 12891-3:2020, Công nghệ thông tin - Mã hóa ảnh hình ảnh động và âm thanh kết hợp cho phương tiện lưu trữ số lên tới 1,5 MBIT/s - Phẩn 3: Âm thanh,

 

25) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4012/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13263-1:2020, Phân bón - Phần 1: Xác định hàm lượng Vitamin A bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13263-2:2020, Phân bón - Phần 2: Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13263-3:2020, Phân bón - Phần 3: Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương  pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13263-4:2020, Phân bón - Phần 4: Xác định hàm lượng vitamin E bằng phương  pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13263-5:2020, Phân bón - Phần 5: Xác định hàm lượng nhóm auxin bằng phương  pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13263-6:2020, Phân bón - Phần 6: Xác định hàm lượng nhóm gibberellin bằng phương  pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13263-7:2020, Phân bón − Phần 7: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử,

TCVN 13263-8:2020, Phân bón − Phần 8: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử,

TCVN 13263-9:2020, Phân bón − Phần 9: Xác định độ pH,

TCVN 13263-10:2020, Phân bón − Phần 10: Xác định tỷ trọng,

 

26) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4036/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13258:2020, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thuốc hoá dược,

 

27) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4041/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13274:2020, Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn định dạng các mã dùng cho truy vết, 

TCVN 13275:2020, Truy xuất nguồn gốc – Định dạng vật mang dữ liệu,

 

28) Ngày 22/03/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 555/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13053:2021, Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu,

 

29) Ngày 24/03/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 587/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13265:2021,  Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Áp dụng TCVN ISO/IEC cho lĩnh vực cụ thể - Các yêu cầu

TCVN 13266:2021,  Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn phân tích và giải thích bằng chứng số

 

30) Ngày 24/03/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 982/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13263-11:2021, Phân bón − Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử,

TCVN 13263-12:2021, Phân bón − Phần 12: Xác định hàm lượng selen tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua hóa),

TCVN 13263-13:2021, Phân bón − Phần 13: Xác định hàm lượng bạc tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,

TCVN 13263-14:2021, Phân bón − Phần 14: Xác định hàm lượng nhôm di động bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,

TCVN 13263-15:2021, Phân bón − Phần 15: Xác định hàm lượng natri tổng số bằng phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa,

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt