Công bố Tiêu chuẩn TCVN 13455:2022 và TCVN 13456:2022

Đăng ngày: 15:08 12-04-2022

Tiêu chuẩn TCVN 13455:2022 quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử đối với ống mềm bằng kim loại kết nối với đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động (gọi tắt là ống mềm bằng kim loại).

Tiêu chuẩn TCVN 13456:2022 áp dụng để thiết kế, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được trang bị cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, tiêu chuẩn quốc gia nêu trên được ban hành sẽ giúp cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế có cơ sở pháp lý để thực hiện khi thiết kế, sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn tại Việt Nam.  Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn rất quan trọng trong việc chiếu sáng, chỉ dẫn thoát nạn khi có sự cố xảy ra trong các tòa nhà và cơ sở sản xuất... Tuy nhiên, trước đây phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn chỉ được quy định tại Điều 10 của TCVN 3890:2009 “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” chưa thể hiện được hết đặc tính kỹ thuật, quy định về thiết kế, lắp đặt, sử dụng... gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi triển khai thi công, lắp đặt cho các công trình không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Quyết định công bố tiêu chuẩn 

Đặt mua tiêu chuẩn:       TCVN 13455:2022

                                         TCVN 13456:2022

 

Cùng chuyên mục