Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 4 năm 2022

Đăng ngày: 16:12 12-04-2022

Tiêu chuẩn công bố

 

1) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3586/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12705-1:2021, Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn bảo vệ – Phần 1: Giới thiệu chung,

TCVN 12705-2:2021 , Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn bảo vệ – Phần 2: Phân loại môi trường,

TCVN 12705-3:2021 , Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn bảo vệ – Phần 3: Các lưu ý trong thiết kế ,

TCVN 12705-4:2021 , Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn bảo vệ – Phần 4: Các loại bề mặt và chuẩn bị bề mặt,

TCVN 12705-7:2021, Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn bảo vệ - Phần 7: Thi công và giám sát thi công sơn,

TCVN 12705-8:2021, Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn bảo vệ – Phần 8:  Xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho công tác sơn mới và bảo trì,

TCVN 12705-9:2021, Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn bảo vệ – Phần 9:  Các hệ sơn bảo vệ và các phương pháp thử tính năng trong phòng thí nghiệm cho sơn bảo vệ kết cấu hoạt động ngoài khơi và kết cấu có liên quan,

 

2) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3587/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13420:2021, Dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải,

TCVN 13421:2021, Dữ liệu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải,

 

3) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13391-1:2021, Vật cấy ghép phẫu thuật – Nhựa polyetylen siêu cao phân tử – Phần 1: Dạng  bột,

TCVN 13391-2:2021, Vật cấy ghép phẫu thuật – Nhựa polyetylen siêu cao phân tử – Phần 2: Dạng đúc,

TCVN 13391-3:2021, Vật cấy ghép phẫu thuật – Nhựa polyetylen siêu cao phân tử – Phần 3: Phương pháp già hóa tăng tốc,

TCVN 13391-4:2021, Vật cấy ghép phẫu thuật – Nhựa polyetylen siêu cao phân tử – Phần 4: Phương pháp đo chỉ số oxy hóa,

TCVN 13391-5:2021, Vật cấy ghép phẫu thuật – Nhựa polyetylen siêu cao phân tử – Phần 5: Phương pháp đánh giá hình thái,

TCVN 13395-1:2021, Thiết bị gây mê và hô hấp – Bộ trao đổi nhiệt – ẩm (HME) dùng làm ẩm khí thở cho người – Phần 1: HME dùng với thể tích lưu thông tối thiểu  250 ml,

TCVN 13395-2:2021, Thiết bị gây mê và hô hấp – Bộ trao đổi nhiệt – ẩm (HME) dùng làm ẩm khí thở cho người – Phần 2: HME dùng cho bệnh nhân được mở khí quản với thể tích lưu thông tối thiểu  250 ml,

TCVN 8026-7:2021, Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe – Phần 7: Quá trình thay thế cho thiết bị y tế và các sản phẩm kết hợp,

TCVN 13392:2021, Vật cấy ghép phẫu thuật – Xi măng nhựa acrylic,

TCVN 13393:2021, Vật cấy ghép phẫu thuật – Dung dịch thử nghiệm và điều kiện môi trường đối với thử nghiệm ăn mòn tĩnh và ăn mòn động trên vật liệu cấy ghép và thiết bị y tế,

TCVN 13394:2021, Vật cấy ghép phẫu thuật – Nguyên tắc cơ bản về an toàn và tính năng,

TCVN 13416:2021, Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Đo lường trong các mẫu thử có nguồn gốc sinh học – Yêu cầu về nội dung và thể hiện các quy tình đo quy chiếu,

TCVN 13417:2021, Thử nghiệm lâm sàn trong phòng thí nghiệm và hệ thống thử nghiệm chẩn đoán in vitro – Phương pháp tham chiếu để thử nghiệm hoạt tính in vitro của các chất kháng nấm liên quan đến các bệnh nhiễm trùng,

 

4) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3589/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11193:2021, Nhựa đường Polyme - Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13347:2021, Bê tông nhựa - Phương pháp xác định khả năng kháng nứt bằng mô hình uốn mẫu bán nguyệt SCB,

TCVN 13348:2021, Bê tông nhựa - Phương pháp đo độ chặt bê tông nhựa hiện trường bằng thiết bị điện từ tiếp xúc bề mặt,

 

5) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3590/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13398:2021, Ống hút sử dụng cho đường hô hấp,  

TCVN 13399:2021, Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe – Chất chỉ thị sinh học và hóa học – Thiết bị thử nghiệm,

TCVN 13400-3:2021, Vật cấy ghép phẫu thuật – Phosphat canxi – Phần 3: Các chất thay thế xuông hydroxyapatite và beta–tricanxiphosphat,

TCVN 13401:2021, Ống nội khí quản thiết kế cho phẫu thuật laser – Yêu cầu ghi nhãn và thông tin đính kèm,

TCVN 13402:2021, Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Yêu cầu đối với việc thiết lập liên kết đo lường của các giá trị được chỉ định cho các chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm tra độ đúng và mẫu bệnh phẩm người,

TCVN 13403:2021, Vật cấy ghép phẫu thuật – Thử nghiệm cơ học thiết bị cấy ghép cột sống – Phương pháp thử mỏi dùng cho các bộ cấy ghép cột sống dử dụng cấu trúc đỡ trước,

TCVN 13404-1:2021, Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế – Yêu cầu và phương pháp thử – Phần 1: Hệ thống tiêm bằng kim,

TCVN 13404-2:2021, Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế – Yêu cầu và phương pháp thử – Phần 2: Kim tiêm,

TCVN 13404-3:2021, Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế – Yêu cầu và phương pháp thử – Phần 3: Ống chứa hoàn thiện,

TCVN 13404-4:2021, Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế – Yêu cầu và phương pháp thử – Phần 4: Bút tiêm điện tử và cơ điện,

TCVN 13404-5:2021, Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế – Yêu cầu và phương pháp thử – Phần 5: Các chức năng tự động,

TCVN 13405:2021, Vật cấy ghép tim mạch và các cơ quan nhân tạo – Thiết bị trao đổi khí – máu (thiết bị cung cấp oxy),

TCVN 13406:2021, Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Phép đo định lượng trong các mẫu sinh học – Tính liên kết chuẩn đo lường của các giá trị đối với nồng độ xúc tác của các enzym ấn định cho các bộ hiệu chuẩn và các mẫu đối chứng,

TCVN 13407-3:2021, Bơm tiêm dưới da vô khuẩn sử dụng một lần – Phần 3: Bơm tiêm tự hủy dùng để tiêm chủng liều cố định,

TCVN 13407-4:2021, Bơm tiêm dưới da vô khuẩn sử dụng một lần – Phần 4: Bơm tiêm với đặc tính ngăn ngừa sử dụng lại,

 

6) Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3407/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13256:2021, Máy điều hòa không khí VRF/VRV – Hiệu suất năng lượng,

 

7) Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3420/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7830:2021, Máy điều hòa không khí không ống gió – Hiệu suất năng lượng,  

 

8) Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3440/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9536:2021, Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 11848:2021, Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 13371:2021, Máy tính để bàn – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 13372:2021, Bếp từ – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 13373:2021, Bếp hồng ngoại – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 13476-1:2021, Thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan – Xác định công suất tiêu thụ – Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 13476-2:2021, Thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan – Xác định công suất tiêu thụ – Phần 2: Tín hiệu và phương tiện,

TCVN 13476-3:2021, Thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan – Đo công suất tiêu thụ – Phần 3: Máy thu hình,

 

9) Ngày 30/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3499/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8092:2021, Ký hiệu đồ họa – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Các biển báo an toàn đã đăng ký,  

 

10) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3613/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8991:2021, Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép tấm mạ thiếc bằng điện phân,  

TCVN 8993:2021, Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép mạ crom/crom oxit bằng điện phân,

TCVN 8994:2021, Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép tấm đen  ,

 

11) Ngày 15/2/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 142/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12986-9:2022, Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền – Phần 9: Phương pháp đo vẽ các thành tạo xâm nhập,  

TCVN 12986-10:2022, Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền – Phần 10: Phương pháp đo vẽ địa mạo,

TCVN 12986-11:2022, Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền – Phần 11: Phương pháp điều tra di sản địa chất,

TCVN 12986-12:2022, Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền – Phần 12: Phương pháp điều tra khoáng sản sơ bộ,

TCVN 12986-13:2022, Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền – Phần 13: Phương pháp điều tra khoáng sản chi tiết,

TCVN 12986-14:2022, Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền – Phần 14: Phương pháp điều tra địa chất thủy văn,

TCVN 12986-15:2022, Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền – Phần 15: Phương pháp điều tra địa chất công trình,

 

12) Ngày 1/3/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 233/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12314-2:2022, Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2: Bình khí chữa cháy,  

TCVN 13457-1:2022, Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy gốc nước – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia,

 

13) Ngày 1/3/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 234/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13455:2022, Phòng cháy chữa cháy – Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử,  

TCVN 13456:2022, Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt,

 

14) Ngày 4/3/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 260/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13432:2022, Bộ phận, thiết bị và hệ thống khai thác dầu khí dưới biển – Phân cấp và chứng nhận,  

TCVN 13475:2022, Kho chứa nổi chứa khí hóa lỏng trên biển – Phân cấp và giám sát kỹ thuật,

 

15) Ngày 30/3/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 446/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11367-6:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 6: Mã hóa đồng cấu,  

TCVN 13460-1:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số mù – Phần 1: Tổng quan,

TCVN 13460-2:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số mù – Phần 2: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc,

TCVN 13461-1:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số ẩn danh – Phần 1: Tổng quan,

TCVN 13461-2:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số ẩn danh – Phần 2: Các cơ chế sử dụng một khóa công khai nhóm,

TCVN 13462-1:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chia sẻ bí mật – Phần 1: Tổng quan,

TCVN 13462-2:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chia sẻ bí mật – Phần 2: Các cơ chế cơ bản,

 

16) Ngày 30/3/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 448/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9801-1:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 1: Tổng quan và khái niệm,  

TCVN 13464:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Lựa chọn, triển khai và vận hành hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập,

TCVN 13465:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ,

TCVN 13466:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ Web,

TCVN 13467:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn kỹ thuật quản lý bản vá trong tổ chức,

TCVN 13468:2022, Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho phần mềm ứng dụng,

 

17) Ngày 31/3/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 456/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13486:2022, Tinh quặng diatomit - Xác định hàm lượng canxi oxit, magie oxit, sắt và chì - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử,  

TCVN 13487:2022, Tinh quặng diatomit - Xác định hàm lượng tổng sắt - Phương pháp chuẩn độ,

TCVN 13488:2022, Tinh quặng diatomit - Xác định hàm lượng nhôm oxit -Phương pháp chuẩn độ,

TCVN 13489:2022, Tinh quặng diatomit - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa (HG-AAS),

TCVN 13490:2022, Tinh quặng diatomit - Xác định hàm lượng mất khi nung - Phương pháp khối lượng,

TCVN 13491:2022, Tinh quặng diatomit - Xác định hàm lượng silic dioxit - Phương pháp khối lượng,

TCVN 13492:2022, Tinh quặng barit - Xác định hàm lượng thủy ngân - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh,

TCVN 13493:2022, Tinh quặng barit - Xác định hàm lượng chì và cadimi - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,

TCVN 13494:2022, Tinh quặng barit - Xác định hàm lượng ẩm - Phương pháp khối lượng,

TCVN 13495:2022, Tinh quặng graphit - Xác định hàm lượng cacbon và lưu huỳnh - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại,

TCVN 13496:2022, Tinh quặng graphit - Xác định hàm lượng nhôm oxit - Phương pháp chuẩn độ,

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt