Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 6 năm 2022

Đăng ngày: 15:33 20-06-2022

Tiêu chuẩn công bố

 

1) Ngày 24/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 830/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13529:2022, Thiết bị luyện tập thể dục ngoài trời được lắp đặt cố định - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử                                                      

                                                                                                             

2) Ngày 24/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 831/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13508:2022, Bitum – Phương pháp thử nghiệm phao, 2022-5-24, 831/QĐ-BKHCN

TCVN 13507:2022, Phương pháp xác định độ nhớt nhũ tương nhựa đường bằng nhớt kế cánh khuấy quay,

TCVN 13506:2022, Nhũ tương nhựa đường kiềm – Yêu cầu kỹ thuật,

 

3) Ngày 24/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 832/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13509:2022, Bê tông phun trong công trình hầm giao thông – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu, 2022-5-24, 832/QĐ-BKHCN

 

4) Ngày 24/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 833/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13439:2022, Bãi chôn lấp chất thải nguy hại- Yêu cầu thiết kế , 2022-5-24, 833/QĐ-BKHCN

 

5) Ngày 24/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 834/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13469-1:2022, Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của tòa nhà – Phần 1: Khung tổng quát và các quy trình,

TCVN 13469-2:2022, Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của tòa nhà – Phần 2: Giải thích và minh chứng cho TCVN 13469-1 (ISO 52000-1),

TCVN 13470-1:2022, Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Các chỉ số, yêu cầu, xếp hạng và giấy chứng nhận – Phần 1: Các khía cạnh chung và áp dụng đối với hiệu quả năng lượng tổng thể,

TCVN 13470-2:2022, Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Các chỉ số, yêu cầu, xếp hạng và giấy chứng nhận – Phần 2: Giải thích và minh chứng cho TCVN 13470-1(ISO 52003-1),

TCVN 13471:2022, Quy tắc kỹ thuật chung về đo lường, tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng của các dự án,

TCVN 13472:2022, Phương pháp luận xác định mức hiệu suất năng lượng,

 

6) Ngày 24/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 835/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13497-1:2022, Máy và thiết bị xây dựng – Máy trộn bê tông –  Phần 1: Thuật ngữ và đặc tính chung, 2022-5-24, 835/QĐ-BKHCN

TCVN 13497-2:2022, Máy và thiết bị xây dựng – Máy trộn bê tông – Phần 2: Quy trình kiểm tra hiệu quả trộn,

TCVN 13498-1:2022, Máy và thiết bị xây dựng - Máy đầm rung trong cho bê tông –  Phần 1: Thuật ngữ và đặc tính thương mại,

TCVN 13499:2022, Máy và thiết bị xây dựng – Máy đầm rung ngoài cho bê tông,

TCVN 13500-1:2022, Máy và thiết bị xây dựng – Bơm bê tông – Phần 1: Thuật ngữ và đặc tính thương mại,

TCVN 13500-2:2022, Máy và thiết bị xây dựng – Bơm bê tông – Phần 2: Quy trình kiểm tra các thông số kỹ thuật ,

 

7) Ngày 24/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 836/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13418:2022, Phòng cháy chữa cháy - Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử,

 

8) Ngày 24/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 837/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13435-1:2022, Giấy ép và Các tông ép cách điện - Phần 1: Định nghĩa và các yêu cầu chung,

TCVN 13435-2:2022, Giấy ép và Các tông ép cách điện - Phần 2: Phương pháp thử,

TCVN 13435-3-1:2022, Giấy ép và Các tông ép cách điện - Phần 3 - 1: Yêu cầu cho vật liệu cụ thể - Yêu cầu cho các tông ép loại B.0.1, B.0.3, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3 và B.6.1,

TCVN 13435-3-2:2022, Giấy ép và Các tông ép cách điện - Phần 3 - 2: Yêu cầu cho vật liệu cụ thể - Yêu cầu cho giấy ép loại P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 và P.6.1,

TCVN 13436:2022, Giấy đế giấy nhôm,

TCVN 13437:2022, Các tông lớp mặt,

TCVN 13438:2022, Giấy làm lớp sóng,

 

9) Ngày 31/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 874/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13078-24:2022, Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 24: Truyền thông kỹ thuật số giữa trạm sạc điện một chiều cho xe điện và xe điện để điều khiển sạc điện một chiều, TCVN 13510:2022, Thiết bị điều khiển và bảo vệ tích hợp trên cáp dùng cho sạc điện chế độ 2 của các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện (IC-CPD),

 

9) Ngày 31/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 875/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13551:2022 , Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với các chương trình nhập môn về lặn có bình dưỡng khí,

TCVN 13552-1:2022, Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo thợ lặn có bình dưỡng khí với mục đích giải trí – Phần 1: Cấp độ 1 – Thợ lặn có giám sát,

TCVN 13552-2:2022, Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo thợ lặn có bình dưỡng khí với mục đích giải trí – Phần 2: Cấp độ 2 – Thợ lặn độc lập,

TCVN 13552-3:2022, Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo thợ lặn có bình dưỡng khí với mục đích giải trí giải trí –  Phần 3: Cấp độ 3 – Trưởng nhóm lặn,

TCVN 13553-1:2022, Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo người hướng dẫn lặn có bình dưỡng khí –  Phần 1: Cấp độ 1,

TCVN 13553-2:2022, Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo người hướng dẫn lặn có bình dưỡng khí –  Phần 2: Cấp độ 2,

 

10) Ngày 31/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 876/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13544:2022, Thông tin tư liệu - Liên kết hệ thổng mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện , 2022-5-31, 876/QĐ-BKHCN

 

11) Ngày 31/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 877/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13538:2022, Thiết bị leo núi – Dây phụ kiện –  Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,  

TCVN 13539:2022, Thiết bị leo núi – Dây cáp đeo – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13540:2022, Thiết bị leo núi – Kẹp dây – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13541:2022, Thiết bị leo núi – Dây leo núi cơ động –  Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13542:2022, Thiết bị leo núi – Đế đinh – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13543-1:2022, Thiết bị leo núi – Thiết bị phanh hãm – Phần 1: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với thiết bị phanh hãm có khóa phanh bằng tay,

TCVN 13543-2:2022, Thiết bị leo núi – Thiết bị phanh hãm – Phần 2: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với thiết bị phanh hãm bằng tay,

 

12) Ngày 31/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 878/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13550-1:2022, Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 1: Phân cấp, vật liệu, yêu cầu chung và phương pháp thử,

TCVN 13550-2:2022, Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước ─ Phần 2: Thông tin cho người tiêu dùng,

TCVN 13550-3:2022, Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 3: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp A,

TCVN 13550-4:2022, Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 4: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp B,

TCVN 13550-5:2022, Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 5: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp C,

TCVN 13550-6:2022, Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 6: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp D,

TCVN 13550-7:2022, Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 7: Các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp E,

 

13) Ngày 31/5/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 879/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13511:2022, Mặt sân thể thao – Xác định tính chất kéo của bề mặt sân bằng vật liệu tổng hợp,

TCVN 13512:2022, Mặt sân thể thao – Xác định tốc độ thấm nước,

TCVN 13513:2022, Mặt sân thể thao – Mặt sân thể thao đa năng trong nhà – Các yêu cầu,

TCVN 13514-1:2022, Mặt sân thể thao – Mặt cỏ nhân tạo và dạng thảm có lỗ dùng cho các môn thể thao ngoài trời – Phần 1: Các yêu cầu đối với mặt sân cỏ nhân tạo dùng cho bóng đá, khúc côn cầu, tập luyện bóng bầu dục, quần vợt và thể thao đa năng,

TCVN 13514-2:2022, Mặt sân thể thao – Mặt cỏ nhân tạo và dạng thảm có lỗ  dùng cho các môn thể thao ngoài trời – Phần 2: Các yêu cầu đối với mặt sân dạng thảm có lỗ dùng cho quần vợt và sân thể thao đa năng,

TCVN 13515:2022, Mặt sân thể thao – Bề mặt sân bằng vật liệu tổng hợp dành cho khu thể thao ngoài trời – Các yêu cầu,

 

14) Ngày 20/6/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1037/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13567-1:2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường

TCVN 13567-2:2022 , Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng –  Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme

TCVN 13567-3:2022 , Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán rỗng

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục