Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 5 năm 2022

Đăng ngày: 11:28 23-05-2022

Tiêu chuẩn công bố

 

1) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3555/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13419:2021 ,Yêu cầu kỹ thuật đối với chiếu sáng đường hầm dành cho giao thông đường bộ ,

 

2) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3556/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5691:2021, Xi măng poóc lăng trắng,Xi măng poóc lăng trắng,

TCVN 12638:2021, Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U),

TCVN 12640:2021, Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường nhân tạo  - Phương pháp thử phun mù muối,

 

3) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3545/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13357-1:2021, Quần áo cho lao động thông dụng – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật, TCVN 13357-2:2021,Quần áo cho lao động thông dụng – Phần 2: Hệ thống cỡ số ,

 

4) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3546/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13429:2021, Bao bì - Bao bì vận chuyển hàng nguy hiểm - Phương pháp thử tính tương thích của chất dẻo dùng trong bao bì và công te nơ hàng trung gian (IBC),

TCVN 13430:2021, Bao bì - Bao bì vận chuyển hàng nguy hiểm - Vật liệu chất dẻo tái chế,

TCVN 13431:2021, Bao bì vận chuyển hàng nguy hiểm - Bao bì, công te nơ hàng trung gian (IBC) và bao bì lớn chứa hàng nguy hiểm - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001,

 

5) Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3426/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5979:2021,Đất, chất thải sinh học đã xử lý và bùn - Xác định pH,

TCVN 6651:2021,Chất lượng đất – Xác định đặc tính giữ nước – Phương pháp phòng thử nghiệm,

TCVN 13442:2021,Chất lượng đất – Sử dụng các dịch chiết để đánh giá khả năng sử dụng sinh học của các nguyên tố lượng vết trong đất,

TCVN 13443:2021,Chất lượng đất – Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ bằng sắc ký khí detector chọn lọc khối lượng (GC-MS) và sắc ký khí detector bẫy electron (GC-ECD),

 

6) Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3438/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8963:2021,Chất thải rắn – Phương pháp phá mẫu bằng axit nitric,

TCVN 8965:2021,Chất thải – Phương pháp phân tích dung môi trong chất thải nguy hại bằng sắc ký khí,

TCVN 9465:2021,Chất thải rắn – Phương pháp phân tích nguyên tố lượng vết của nhiên liệu thải nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X,

TCVN 9466:2021,Chất thải rắn – Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải,

TCVN 13453:2021,Lấy mẫu chất thải và đất để phân tích các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi,

TCVN 13454:2021,Chất thải – Phương pháp xác định hàm lượng ẩm toàn phần của nhiên liệu thải nguy hại bằng chuẩn độ Karl Fischer,

 

7) Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3441/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13361-3:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây trồng rừng ven biển - Phần 3: Cóc hành,

TCVN 13362-3:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài  cây ngập mặn - Phân 3: Bần chua,

TCVN 13362-4:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài  cây ngập mặn - Phân 4: Mắm đen,

TCVN 13362-5:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài  cây ngập mặn - Phân 5: Vẹt dù,

TCVN 13458:2021,Phương pháp xác định diện tích rừng bị thiệt hai,

TCVN 13459:2021,Phương pháp xác định thể tích thân cây gỗ từ đường kính gốc,

 

8) Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3452/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13422:2021,Ứng dụng đường sắt – Hệ thống đường sắt đô thị tự động (AUGT) – Các yêu cầu an toàn,

TCVN 13423:2021,Ứng dụng đường sắt – Phương tiện đường sắt – Các biện pháp bảo vệ liên quan đến các nguy hiểm về điện,

TCVN 13424:2021,Ứng dụng đường sắt – Hệ thống lắp đặt cố định – Hệ thống lưu trữ năng lượng cố định đối với các hệ thống điện kéo một chiều,

TCVN 13425:2021,Ứng dụng đường sắt – Hệ thống lắp đặt cố định – Điện kéo – Các yêu cầu cụ thể đối với thiết bị cách điện composite sử dụng trong hệ thống đường dây điện tiếp xúc trên cao,

TCVN 13426:2021, Ứng dụng đường sắt – Hệ thống lắp đặt cố định – Các yêu cầu đối với việc thẩm định các công cụ mô phỏng được sử dụng để thiết kế hệ thống cung cấp điện kéo,

TCVN 13427:2021,Ứng dụng đường sắt – Hệ thống lắp đặt cố định – Máy biến áp điện kéo,

TCVN 13428:2021,Ứng dụng đường sắt – Hệ thống gom điện – Các yêu cầu và thẩm định phép đo tương tác động lực giữa cần gom điện và đường dây tiếp xúc trên cao,

 

9) Ngày 29/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3454/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5977:2021,Phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công ,

TCVN 8712:2021,Phát thải nguồn tĩnh – Xác định cacbon monoxit, cacbon dioxit và oxy trong khí ống khói – Đặc tính tính năng của các hệ thống đo tự động,

TCVN 13444:2021,Phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) riêng lẻ trong khí thải từ các quá trình không đốt cháy ,

TCVN 13445:2021,Phát thải nguồn tĩnh – Lấy mẫu và xác định các hợp chất thủy ngân trong khí thải sử dụng bẫy tạo hỗn hống vàng ,

TCVN 13446:2021,Không khí vùng làm việc – Xác định liti hydroxit, natri hydroxit, kali hydroxit và canxi dihydroxit – Phương pháp đo cation tương ứng bằng sắc ký ion triệt tiêu nền,

TCVN 13447:2021 ,Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của natri hydroxit và canxi hydroxit trong không khí xung quanh ,

 

10) Ngày 30/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3489/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12714-14:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 14: Tông dù,

TCVN 12714-15:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 15: Lim xanh,

TCVN 12714-16:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 16: Pơ mu,

TCVN 12714-17:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 17: Chò chỉ,

TCVN 13358-3:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ - Phần 3: Dó bầu,

TCVN 13358-4:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ - Phần 4: Trôm,

TCVN 13358-5:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ - Phần 5: Sơn tra,

TCVN 13433-1:2021,Chế phẩm bảo quản gỗ - Phần 1: Nhóm chế phẩm hòa tan trong nước,

TCVN 13434-1:2021,Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ - Phần 1: Nhóm sơn polyurethane (PU),

 

11) Ngày 30/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3497/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6001-1:2021,Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn ) – Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea,

TCVN 6053:2021,Chất lượng nước – Tổng hoạt độ phóng xạ alpha – Phương pháp nguồn dày,

TCVN 6219:2021,Chất lượng nước – Tổng hoạt độ phóng xạ beta – Phương pháp nguồn dày,

TCVN 6225-2:2021,Chất lượng nước – Xác định clo tự do và tổng clo – Phần 2: Phương pháp so màu sử dụng N,N-dietyl-1,4- phenylendiamin cho mục đích kiểm soát thường xuyên,

TCVN 12402-2:2021,Chất lượng nước – Xác định độ đục – Phần 2: Phương pháp bán định lượng để đánh giá độ trong của nƣớc,

TCVN 13448:2021,Chất lượng nước – Đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng cho các phân tích tính chất tổng hợp và vật lý,

TCVN 13449:2021,Chất lượng nước – Đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng cho phân tích kim loại,

TCVN 13450:2021,Chất lượng nước – Xử lý sơ bộ mẫu để phân tích kim loại,

TCVN 13451:2021,Chất lượng nước – Định lượng Legionella,

TCVN 13452:2021,Chất lượng nước – Phát hiện và định lượng Legionella spp. và/hoặc Legionella pneumophila bằng cô đặc và khuếch đại gen nhờ phản ứng định lượng chuỗi polymerase (qPCR),

 

12) Ngày 30/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3520/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

SỬA ĐỔI 1:2021 TCVN 6438:2018,Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải, 

 

13) Ngày 30/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3616/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 4118:2021,Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế,

TCVN 8637:2021,Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu,

 

14) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3558/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12194-2-7:2021,Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens và Globodera pallida  Stone) Behrens,

TCVN 12194-2-8:202,Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey,

TCVN 12709-2-11:2021,Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với rệp sáp vảy đen Ross Lindingaspis rossi (Maskell),

TCVN 12709-2-12:2021,Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với nhện đỏ Chi Lê Brevipalpus chilensis Baker,

TCVN 12709-2-13:2021,Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với ngài đục quả đào Carposina sasakii Matsumura,

TCVN 12709-2-14:2021,Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với ngài hại sồi dẻ Cydia latiferreana Walsingham và ngài đục quả óc chó Cydia pomonella Linnaeu,

TCVN 13262-5:2021,Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 5: Xác định hàm lượng hoạt chất fenthion bằng phương pháp sắc ký khí,

TCVN 13262-6:2021,Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 6: Xác định hàm lượng hoạt chất fenitrothion bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và sắc ký khí,

 

15) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3557/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8760-2:2021,Giống cây lâm nghiệp - Vườn cây đầu dòng - Phần 2: Các loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy quả, lấy hạt,

TCVN 8761-8:2021 ,Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 8:  Nhóm các loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy nhựa,

TCVN 12824-4:2021,Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 4: Các giống mắc ca,

TCVN 12714-10:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 10:  Sa mộc,

TCVN 12714-11:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 11: Tếch,

TCVN 12714-12:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 12: Tống quá sủ,

TCVN 12714-13:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 13: Trám đen,

TCVN 13358-1:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ - Phần 1: Quế,

TCVN 13358-2:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ - Phần 2: Bời lời đỏ,

TCVN 13359:2021,Giống cây lâm nghiệp - Vườn ươm cây lâm nghiệp,

TCVN 13360:2021,Giống cây lâm nghiệp - Lâm phần tuyển chọn cung cấp giống các loài cây lấy gỗ,

TCVN 13361-1:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây trồng rừng ven biển - Phần 1: Phi lao,

TCVN 13361-2:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây trồng rừng ven biển - Phần 2: Xoan chịu hạn (Neem),

TCVN 13362-1:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây ngập mặn - Phần 1: Trang,

TCVN 13362-2:2021,Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây ngập mặn - Phần 2: Đước đôi,

 

16) Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3559/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12371-2-7:2021,Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với Coffee ringspot vius,

TCVN 12371-2-8:2021,Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với vi khuẩn Pseudomonas syringae pv.garcae,

TCVN 12371-2-9:2021,Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với Rice grassy stunt vius và Rice ragged stunt virus, 

TCVN 12371-2-10:2021,Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với Southern rice black streaked dwarf virus,   

TCVN 12372-2-2:2021,Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với chi cỏ chổi Orobanche,

TCVN 12194-2-5:2021,Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Radopholus similis (Cobb) thorne,

TCVN 12194-2-6:2021,Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle,

TCVN 12195-2-14:2021,Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) hennebert,

TCVN 12195-2-15:2021,Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

TCVN 12195-2-16:2021,Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-16: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Mycena citricolor (Berk & Curtis) Sacc.,

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục