Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 11 năm 2021

Đăng ngày: 10:32 18-11-2021

Tiêu chuẩn mới công bố

 

1) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4020/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11899-2:2020, Ván gỗ nhân tạo – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán – Phần 2: Phương pháp buồng thể tích nhỏ,

TCVN 13179:2020, Ván gỗ nhân tạo – Ván dăm định hướng (OSB) – Định nghĩa, phân loại và yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13180:2020, Ván gỗ nhân tạo – Ván sợi, ván dăm và ván dăm định hướng (OSB) – Từ vựng,

TCVN 13181:2020, Ván gỗ nhân tạo – Ván sợi sản xuất theo phương pháp khô,

 

2) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4021/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13169:2020 , Chất thải rắn - Xử lý hỗn hợp vôi, tro bay, và chất thải kim loại nặng trong công tác chèn lấp kết cấu và các ứng dụng xây dựng khác,

TCVN 13170:2020, Chất thải rắn – Đặc tính tro bay của than và tro bay của quá trình đốt than sạch cho các ứng dụng tiềm năng ,

TCVN 13171:2020, Chất thải rắn – Hướng dẫn sử dụng lốp phế liệu để làm nhiên liệu ,

TCVN 13172:2020 , Chất thải rắn – Sử dụng lốp phế liệu trong các ứng dụng kỹ thuật dân dụng,

 

3) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4022/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12898:2020 , Chất lượng đất – Hướng dẫn lựa chọn và áp dụng phương pháp sàng lọc,

TCVN 12900:2020, Chất lượng đất – Xác định crôm (VI) trong vật liệu rắn bằng phân hủy kiềm và sắc ký ion với detector quang phổ,

TCVN 12901:2020 , Chất lượng đất – Xác định thủy ngân – Phương pháp phổ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh,

TCVN 12902:2020 , Chất lượng đất – Hướng dẫn bảo quản mẫu đất ngắn hạn và dài hạn,

TCVN 12903:2020 , Chất lượng đất – Chuẩn bị mẫu phòng thử nghiệm từ mẫu lớn,

 

4) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4024/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13184:2020, Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất cacbon đioxit – Lưu giữ địa chất,

TCVN 13183:2020, Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất cacbon đioxit – Hệ thống vận chuyển đường ống,

TCVN 13185:2020, Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất cacbon đioxit – Định lượng và thẩm tra,

TCVN 13182:2020, Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất cacbon đioxit – Thuật ngữ liên quan,

 

5) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4025/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12959:2020, Chất lượng nước – Xác định bromat hòa tan – Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC) và phản ứng sau cột (PCR),

TCVN 12960:2020, Chất lượng nước – Xác định thủy ngân – Phương pháp sử dụng phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) có làm giàu và không làm giàu,

TCVN 12961:2020, Chất lượng nước – Xác định pH t nước biển – Phương pháp sử dụng chỉ thị màu m-crezol tím,

TCVN 12962:2020, Chất lượng nước – Xác định peclorat hòa tan – Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC),

TCVN 12963:2020, Chất lượng nước – Xác định chọn lọc các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nước – Phương pháp sử dụng sắc ký khí và khối phổ bằng kỹ thuật headspace tĩnh (HS-GC-MS),

 

6) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4026/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO 14067:2020, Khí nhà kính – Dấu vết cacbon của sản phẩm – Yêu cầu và hướng dẫn định lượng,

TCVN ISO 14080:2020, Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan – Khuôn khổ và nguyên tắc cho phƣơng pháp luận về hành động khí hậu,

TCVN ISO 14090:2020, Thích ứng với biến đổi khí hậu – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn,

 

7) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4029/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8770:2020, Thực hành sử dụng hệ đo liều nhiệt lượng để đo liều chùm tia điện tử và hiệu chuẩn hệ đo liều,

TCVN 13173:2020 , Bảo vệ bức xạ - Đo liều cho thiết bị chiếu xạ gamma lưu giữ khô khép kín,

TCVN 13174:2020 , Bảo vệ bức xạ — Tiêu chí và giới hạn năng lực thực hành dùng cho đánh giá định kỳ các dịch vụ đo liều,

 

8) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4030/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO 37100:2020, Đô thị và cộng đồng bền vững – Từ vựng,

TCVN ISO 37104:2020, Đô thị và cộng đồng bền vững ─ Chuyển đổi đô thị ─ Hướng dẫn thực hiện trong thực tiễn ở địa phương theo TCVN 37101,

TCVN ISO 37105:2020, Đô thị và cộng đồng bền vững – Khung mô tả cho các đô thị và cộng đồng,

TCVN ISO 37122:2020, Cộng đồng và đô thị bền vững – Các chỉ số cho đô thị thông minh,

TCVN ISO 37123:2020, Đô thị và cộng đồng bền vững – Các chỉ số cho đô thị có khả năng phục hồi,

TCVN ISO 37153:2020, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Mô hình trưởng thành cho đánh giá và cải tiến,

 

9) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4031/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO 37154:2020, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Hướng dẫn thực hành tốt trong giao thông vận tải,

TCVN ISO 37157:2020, Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Giao thông vận tải thông minh cho đô thị thu gọn,

 

10) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4032/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13078-1:2020, Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 13078-21-1:2020, Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 21-1: Yêu cầu tương thích điện từ đối với bộ sạc lắp trên xe điện kết nối có dây với nguồn cấp điện xoay chiều/một chiều,

TCVN 13078-21-2:2020, Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 21-2: Yêu cầu về xe điện kết nối có dây với nguồn cấp điện xoay chiều/một chiều – Yêu cầu tương thích điện từ của bộ sạc không lắp trên xe điện,

TCVN 13078-23:2020, Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 23: Trạm sạc điện một chiều cho xe điện,

 

11) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4033/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO/TS 37107:2020, Đô thị và cộng đồng bền vững – Mô hình trưởng thành cho các cộng đồng thông minh và bền vững,

 

12) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4034/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13228:2020, Rô bốt và các bộ phận cấu thành rô bốt – Từ vựng,

TCVN 13229-1:2020, Rô bốt và các bộ phận cấu thành rô bốt – Yêu cầu an toàn cho rô bốt công nghiệp – Phần 1: Rô bốt,

TCVN 13229-2:2020, Rô bốt và các bộ phận cấu thành Rô bốt – Yêu cầu an toàn cho Rô bốt công nghiệp – Phần 2: Hệ thống Rô bốt và sự tích hợp,

TCVN 13230:2020, Tay máy rô bốt công nghiệp – Hệ thống thay đổi tự động khâu tác động cuối – Từ vựng và diễn giải các đặc tính,

TCVN 13231:2020, Rô bốt và các bộ phận cấu thành rô bốt – Yêu cầu an toàn cho các rô bốt chăm sóc cá nhân,

 

13) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4035/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13196:2020, Dịch vụ vận tải - Chuỗi vận chuyển hàng hóa – Hệ thống khai báo tình trạng hoạt động,

TCVN 13197-1:2020, Đơn vị vận tải kết hợp – Ghi nhãn – Phần 1: Nhãn để nhận dạng,

TCVN 13198:2020, Vận tải - Logistics và dịch vụ – Chuỗi vận tải hàng hoá – Quy tắc thực hành cung cấp dịch vụ hàng hoá bao gói,

TCVN 13199:2020, Dịch vụ vận chuyển hàng hoá – Khai báo và báo cáo hoạt động môi trường trong chuỗi vận tải hàng hoá,

TCVN 13200:2020, Dịch vụ vận tải - Logistics - Thuật ngữ và định nghĩa,

 

14) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4040/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13217:2020, Máy làm đất – Máy ủi – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

TCVN 13218:2020, Máy làm đất – Máy xúc và đắp đất – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

TCVN 13219:2020, Máy làm đất - Xe tự đổ – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

TCVN 13220:2020, Máy làm đất – Máy cạp đất – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

TCVN 13221:2020, Máy làm đất – Máy san đất – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

TCVN 13222:2020, Máy làm đất – Máy xúc thủy lực – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

TCVN 13223:2020, Máy làm đất – Máy đặt ống – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

TCVN 13224:2020, Máy làm đất – Máy lu và máy lèn chặt – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

TCVN 13225:2020, Máy làm đất – Máy xúc và đắp đất gầu ngược – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

TCVN 13226:2020, Máy làm đất – Máy đào rãnh – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

TCVN 13227:2020, Máy làm đất – Máy xúc kéo cáp – Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại,

 

15) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4043/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6916-1:2020, Trang thiết bị y tế - Ký hiệu sử dụng với nhãn trang thiết bị y tế, ghi nhãn và cung cấp thông tin - Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 6916-2:2020, Trang thiết bị y tế - Ký hiệu sử dụng với nhãn trang thiết bị y tế, ghi nhãn và cung cấp thông tin - Phần 2: Xây dựng, lựa chọn và xác nhận ký hiệu,

TCVN 7391-2:2020, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 2: Yêu cầu sử dụng động vật,

TCVN 7391-3:2020, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 3: Phép thử độc tính di truyền, khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản,

TCVN 7391-4:2020, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 4: Lựa chọn phép thử tương tác với máu,

TCVN 7391-5:2020, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 5: Phép thử độc tính tế bào in vitro,

TCVN 7391-6:2020, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 6: Phép thử hiệu ứng tại chỗ sau cấy ghép,

TCVN 7391-11:2020, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 11: Phép thử độc tính toàn thân,

TCVN 7391-16:2020, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 16: Thiết kế nghiên cứu độc lực cho sản phẩm phân huỷ và chất ngâm chiết,

 

16) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3424/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7519:2020, Hạt cacao – Các yêu cầu về chất lượng và đặc tính kỹ thuật, 2020-09-12, 3424/QĐ-BKHCN

TCVN 7521:2020, Hạt cacao – Lấy mẫu,

TCVN 13142-1:2020, Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc –  Phần 1: Yêu cầu đối với hệ thống quản lý sản xuất cacao bền vững,

TCVN 13142-2:2020, Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc – Phần 2: Yêu cầu đối với kết quả thực hiện (về các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường),

TCVN 13142-3:2020, Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc – Phần 3: Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc,

TCVN 13142-4:2020, Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc – Phần 4: Yêu cầu đối với các chương trình chứng nhận,

 

17) Ngày 17/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3174/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12905:2020,  Thuốc bảo vệ thực vật - Đánh giá rủi ro,  

TCVN 12906:2020, Kiểm dịch thực vật - Nguyên tắc và yêu cầu khi xác định tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật,

TCVN 12907:2020, Kiểm dịch thực vật - Nguyên tắc và yêu cầu khi chứng nhận vùng không nhiễm sinh vật gây hại và vùng ít phổ biến sinh vật gây hại,

TCVN 12908:2020, Kiểm dịch thực vật - Hướng dẫn thông báo không tuân thủ quy định kiểm dịch thực vật,

TCVN 12909:2020, Kiểm dịch thực vật - Hướng dẫn xác định và áp dụng các biện pháp tổng hợp để quản lý nguy cơ dịch hại đối với thực vật để gieo trồng,

 

18) Ngày 28/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3803/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13262-1:2020, Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 1: Xác định hàm lượng hoạt chất thiram bằng phương pháp chuẩn độ,  

TCVN 13262-2:2020, Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 2: Xác định hàm lượng hoạt chất indanofan bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13262-3:2020, Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 3: Xác định hàm lượng hoạt chất nhóm auxins bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13262-4:2020, Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 4: Xác định hàm lượng hoạt chất nhóm Cytokinins bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

 

19) Ngày 24/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3748/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13081-1:2020, Thành phần điện tử – Bảo quản lâu dài các linh kiện bán dẫn điện tử – Phần 1: Quy định chung,  

TCVN 13082-1:2020, Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Quy định kỹ thuật chung,

TCVN 13082-2:2020, Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp tác động bằng vít dẫn và đặt trước kiểu quay,

TCVN 13082-5:2020, Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 5: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp kiểu quấn dây và kiểu không quấn dây công suất thấp kiểu xoay một vòng,

TCVN 13082-6:2020, Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 6: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp lắp trên bề mặt đặt trước,

TCVN 9891-1:2020, Điện trở phi tuyến dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Quy định kỹ thuật chung,

TCVN 12924:2020, Propan – Xác định độ khô (phương pháp đóng băng van),

 

20) Ngày 30/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3855/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO/IEC 17000:2020, Đánh giá sự phù hợp – Từ vựng và các nguyên tắc chung,  

TCVN ISO/IEC TS 17021-10:2020, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 10: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp,

TCVN ISO/IEC TS 17021-11:2020, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 11: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý cơ sở vật chất,

TCVN ISO/IEC 17029:2020, Đánh giá sự phù hợp – Nguyên tắc chung và yêu cầu đối với tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận,

 

21) Ngày 24/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3748/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9897-1:2020, Điện trở phi tuyến dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Quy định kỹ thuật chung, 2020-24-12, 3748/QĐ-BKHCN

TCVN 13081-1:2020, Thành phần điện tử – Bảo quản lâu dài các linh kiện bán dẫn điện tử – Phần 1: Quy định chung,

TCVN 13082-1:2020, Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Quy định kỹ thuật chung,

TCVN 13082-2:2020, Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp tác động bằng vít dẫn và đặt trước kiểu quay,

TCVN 13082-5:2020, Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 5: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp kiểu quấn dây và kiểu không quấn dây công suất thấp kiểu xoay một vòng,

TCVN 13082-6:2020, Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 6: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp lắp trên bề mặt
đặt trước,

 

22) Ngày 09/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3422/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13157-1:2020, Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp miễn dịch – Phần 1: Yêu cầu chung,  

TCVN 13157-2:2020, Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp miễn dịch – Phần 2: Xác định hàm lượng hạt phỉ bằng phép thử miễn dịch enzym sử dụng kháng thể đơn dòng và phát hiện protein-axit bicinchoninic,

TCVN 13158-1:2020, Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 13158-2:2020, Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 2: Cần tây (Apium graveolens) – Phát hiện trình tự ADN đặc hiệu trong xúc xích nấu chín bằng phương pháp real-time PCR,

TCVN 13158-3:2020, Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 3: Hạt phỉ (Corylus avellana) – Phát hiện trình tự ADN đặc hiệu trong sôcôla bằng phương pháp real-time PCR,

TCVN 13158-4:2020, Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 4: Hạt lạc (Arachis hypogaea) – Phát hiện trình tự ADN đặc hiệu trong sôcôla bằng phương pháp real-time PCR,

TCVN 13158-5:2020, Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 5: Mù tạt (Sinapis alba) và đậu nành (Glycine max) – Phát hiện trình tự ADN đặc hiệu trong xúc xích nấu chín bằng phương pháp real-time PCR,

TCVN 13159:2020, Thực phẩm – Phát hiện các chất gây dị ứng trong thực phẩm – Yêu cầu chung và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp,

 

23) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3660/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13168-1:2020, Công nghệ thông tin – Kỹ thuật nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động – Quy định về sự phù hợp của thiết bị kiểm tra xác nhận mã vạch –  Phần 1: Mã vạch một chiều

TCVN 13168-2:2020, Công nghệ thông tin – Kỹ thuật nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động – Quy định về sự phù hợp của thiết bị kiểm tra xác nhận mã vạch – Phần 2: Mã vạch hai chiều,

 

24) Ngày 30/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3859/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6426:2020, Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1 − Quy định kỹ thuật, 

TCVN 12915:2020, Dầu bôi trơn − Xác định các đặc tính tạo bọt,

TCVN 12916:2020, Dầu bôi trơn chưa qua sử dụng – Xác định bari, canxi, magie và kẽm bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử,

TCVN 12917:2020, Dầu bôi trơn mới và dầu bôi trơn đã qua sử dụng – Phương pháp xác định cặn không tan trong pentan bằng màng lọc,

TCVN 12918:2020, Hướng dẫn chuẩn bị hỗn hợp chất lỏng để sử dụng làm chuẩn phân tích,

TCVN 12919:2020, Dầu thô, cặn chưng cất khí quyển và cặn chưng cất chân không − Xác định sự phân bố nhiệt độ sôi của mẫu có cặn bằng phương pháp sắc ký khí nhiệt độ cao,

TCVN 12920:2020, Nhiên liệu chưng cất trung bình – Xác định các loại hydrocacbon bằng phương pháp khối phổ,

TCVN 12921:2020, Nhiên liệu hàng không và các phân đoạn chưng cất dầu mỏ – Xác định các loại hydrocacbon thơm – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector chỉ số khúc xạ,

TCVN 12922:2020, Dầu khoáng có chất ức chế oxy hóa – Phương pháp xác định đặc tính oxy hóa,

TCVN 12923:2020, Hydrocacbon dạng khí và khí dầu mỏ hóa lỏng − Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh dễ bay hơi bằng huỳnh quang tử ngoại,

 

25) Ngày 13/09/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13335:2021, Ứng dụng đường sắt - Hệ thống gom điện - Cần lấy điện, các phương pháp thử đối với dải tiếp xúc,  

TCVN 13336:2021, Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - Nguyên tắc bảo vệ đối với hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều,

TCVN 13337-3:2021, Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - An toàn điện, nối đất và mạch điện hồi lưu - Phần 3: Tương tác lẫn nhau giữa các hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều,

TCVN 13338-1:2021, Ứng dụng đường sắt - Phối hợp cách điện - Phần 1: Yêu cầu cơ bản - Khe hở không khí và chiều dài đường dò đối với các thiết bị điện, điện tử,

TCVN 13338-2:2021, Ứng dụng đường sắt - Phối hợp cách điện - Phần 2: Quá áp và bảo vệ liên quan,

TCVN 13339:2021, Ứng dụng đường sắt - Cung cấp điện và phương tiện đường sắt - Tiêu chí kỹ thuật đối với sự phối hợp giữa cung cấp điện (trạm điện kéo) và phương tiện đường sắt,

 

26) Ngày 08/10/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2504/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13343:2021, Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia – Yêu cầu về cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,

 

27) Ngày 13/10/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2538/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12119:2021, Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (ở nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao) trong các tòa nhà – Ống và phụ tùng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U

 

28) Ngày 21/10/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2587/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13342:2021, Thiết kế đường sắt tốc độ cao – Tham số thiết kế tuyến đường,

 

29) Ngày 21/10/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2588/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13381-1:2021, Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 1: Giống lúa

TCVN 13381-2:2021, Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 2: Giống ngô,

TCVN 13382-1:2021, Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 1: Giống lúa,

TCVN13382-2:2021, Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 2: Giống Ngô,

 

30) Ngày 21/10/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2589/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13368:2021, Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli,  

TCVN 13369:2021 , Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Định lượng nhanh nấm men và nấm mốc sử dụng thạch Symphony,

TCVN 13370:2021, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phát hiện nhanh Salmonella spp. sử dụng thạch IRIS Salmonella,

 

30) Ngày 25/10/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2620/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12888-2:2021, Mẫu thạch học - Phần 2: Yêu cầu cụ thể khi gia công và phân tích,  

TCVN 12889-2:2021, Mẫu khoáng tướng – Phần 2: Yêu cầu cụ thể khi gia công và phân tích,

TCVN 13378:2021, Đất, đá quặng – Xác định hàm lượng  vết một số nguyên tố – Phương pháp khối phổ plasma cảm ứng (ICP – MS),

TCVN 13379:2021, Đất, đá quặng – Xác định hàm lượng tantal, niobi – Phương pháp khối phổ plasma cảm ứng (ICP – MS),

TCVN 13380:2021, Sa khoáng ven biển - Xác định hàm lượng các khoáng vật - Phương pháp trọng sa,

 

31) Ngày 29/10/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2687/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13397:2021, Găng tay khám bệnh sử dụng một lần làm từ latex cao su có hàm lượng protein thấp − Quy định kỹ thuật,

 

32) Ngày 29/10/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2702/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5738:2021, Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật,  

TCVN 7336:2021, Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt,

 

33) Ngày 29/10/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2702/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13363:2021, Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – Phương pháp lập bản đồ tổng liều và phân vùng môi trường phóng xạ tự nhiên ngoài nhà,  

TCVN 13364:2021, Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – Phương pháp lập bản đồ nồng độ hơi thủy ngân,

TCVN 13365:2021, Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – Xác định nồng độ khí phóng xạ - Phương pháp Detector vết alpha,

TCVN 13366:2021, Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – Xác định hoạt độ của U, Th, K trong tầng đất phủ - Phương pháp đo phổ gamma,

TCVN 13367:2021, Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – Phương pháp lập bản đồ hoạt độ phóng xạ trong đất phủ,

 

34) Ngày 4/11/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2769/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13396:2021, Camera giám sát hành trình dùng trên xe ô tô – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử,  

 

35) Ngày 5/11/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2779/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13346:2021, Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô – Yêu cầu khảo sát và thiết kế,  

 

36) Ngày 5/11/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2779/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 10184:2021, Đất xây dựng – Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính,

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

Cùng chuyên mục