Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R0R4R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13456:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection – Emergency lighting and Exit sign – Design, installation requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 30061:2007 ,MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dụng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.20 - Thiết bị phòng cháy
Số trang

Page

17
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được trang bị cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7722-2-22:2013 (IEC 60598-2-22:2008), Đèn điện – Part 2-22:Yêu cầu cụ thể – Đèn điện cho chiếu sáng khẩn cấp
ISO 3864-1, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1:Design principles for safety signs in workplaces and public areas (Ký hiệu đồ họa-Màu sắc an toàn và dấu hiệu an toàn – Phần 1:Nguyên tắc thiết kế biển báo an toàn nơi làm việc và khu vực công cộng)
TCVN 4879:1989 (ISO 6309:1987), Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn
TCVN 8092:2009 (ISO 7010:2003), Ký hiệu đồ họa – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng
TCVN 5053:1990, Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn
Quyết định công bố

Decision number

234/QĐ-BKHCN , Ngày 01-03-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ