Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Đăng ngày: 10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 3.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 3.2023

Đăng ngày: 10:02 27-03-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 3.2023

Hệ thống TCVN về xe điện giúp tăng cường quản lý chất lượng xe điện

Hệ thống TCVN về xe điện giúp tăng cường quản lý chất lượng xe điện

Đăng ngày: 21:57 30-03-2023

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống TCVN đầy đủ có vai trò quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý chất lượng với đối tượng xe điện.

Hoàn thiện hệ thống TCVN về xe điện, trạm sạc xe điện: Yêu cầu từ thực tiễn

Hoàn thiện hệ thống TCVN về xe điện, trạm sạc xe điện: Yêu cầu từ thực tiễn

Đăng ngày: 09:13 29-03-2023

Để phục vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ việc phát triển xe điện và hạ tầng trạm sạc xe điện, việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 2.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 2.2023

Đăng ngày: 14:43 01-03-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 2.2023

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN SẢN PHẨM KHÍ

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN SẢN PHẨM KHÍ

Đăng ngày: 08:47 01-03-2023

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022 - 2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC193 Sản phẩm khí được giao nhiệm vụ xây dựng 02 TCVN về Sản phẩm khí.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN CAO SU VÀ SẢN PHẨM CAO SU

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN CAO SU VÀ SẢN PHẨM CAO SU

Đăng ngày: 08:47 01-03-2023

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022 - 2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su và sản phẩm cao su được giao nhiệm vụ xây dựng 07 TCVN về Cao su và sản phẩm cao su.

Tiêu chuẩn về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với quán karaoke

Tiêu chuẩn về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với quán karaoke

Đăng ngày: 09:33 20-02-2023

Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước Sprinkler phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 7336:2021, cường độ chữa cháy, diện tích chữa cháy, lưu lượng tối thiểu của hệ thống đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2023

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2023

Đăng ngày: 09:47 14-02-2023

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2023

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 12.2022

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 12.2022

Đăng ngày: 14:22 15-12-2022

Tiêu chuẩn công bố tháng 12.2022

Lấy ý kiến góp ý về tài liệu phổ biến TCVN năm 2022

Lấy ý kiến góp ý về tài liệu phổ biến TCVN năm 2022

Đăng ngày: 09:17 15-12-2022

Để phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia cho các tổ chức, doanh  nghiệp, người sử dụng tiêu chuẩn, cung cấp giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa,

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN CỌC ỐNG THÉP, CỌC ỐNG VÁN THÉP

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN CỌC ỐNG THÉP, CỌC ỐNG VÁN THÉP

Đăng ngày: 09:24 30-11-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 02 TCVN về Cọc ống thép, Cọc ống ván thép.

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 11.2022

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 11.2022

Đăng ngày: 15:26 22-11-2022

Tiêu chuẩn công bố tháng 11.2022

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển

Đăng ngày: 14:37 22-11-2022

Theo đại diện Bộ NN&PTNT, thời gian tới, Bộ sẽ từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Việt Nam từng bước ngang bằng thế giới.

Công Bố 15 Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phương Pháp Thử Bê Tông Và Hỗn Hợp Bê Tông

Công Bố 15 Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phương Pháp Thử Bê Tông Và Hỗn Hợp Bê Tông

Đăng ngày: 14:43 07-11-2022

Công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử bê tông và hỗn hợp bê tông

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 10.2022

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 10.2022

Đăng ngày: 14:17 28-10-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 10 năm 2022

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Đăng ngày: 10:11 17-10-2022

Nhằm góp phần đáp ứng mục tiêu của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã giao Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 9.2022

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 9.2022

Đăng ngày: 10:09 03-10-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 9 năm 2022

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Đăng ngày: 09:29 28-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC194 Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y tế được giao nhiệm vụ xây dựng 07 TCVN về Trang thiết bị y tế.