Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Đăng ngày: 10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 9.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 9.2023

Đăng ngày: 09:58 18-09-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 9.2023

Danh mục TCVN, QCVN dự kiến xây dựng năm 2024

Danh mục TCVN, QCVN dự kiến xây dựng năm 2024

Đăng ngày: 14:24 19-09-2023

Danh mục TCVN, QCVN dự kiến xây dựng năm 2024

Công bố tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế hệ thống chữa cháy bằng bột

Công bố tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế hệ thống chữa cháy bằng bột

Đăng ngày: 14:17 08-09-2023

Ngày 31/7/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1626/QĐ-BKHCN về việc công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia; trong đó có TCVN 13877-2:2023 “Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bột – Phần 2: Yêu cầu thiết kế”.

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 8.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 8.2023

Đăng ngày: 11:17 31-08-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 8.2023

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN Mực in bao bì thực phẩm – Yêu cầu chung

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN Mực in bao bì thực phẩm – Yêu cầu chung

Đăng ngày: 14:04 25-08-2023

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022 – 2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC130 Công nghệ đồ họa được giao nhiệm vụ xây dựng TCVN Mực in bao bì thực phẩm – Yêu cầu chung.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN  Thảm địa kỹ thuật composit gốc xi măng (GCCM) – Các yêu cầu

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN Thảm địa kỹ thuật composit gốc xi măng (GCCM) – Các yêu cầu

Đăng ngày: 14:04 22-08-2023

Thảm địa kỹ thuật composit gốc xi măng (GCCM) – Các yêu cầu

Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 về an ninh và khả năng thích ứng

Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 về an ninh và khả năng thích ứng

Đăng ngày: 09:53 07-08-2023

Ngày 4/8, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) về An ninh và khả năng thích ứng – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tụ

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 7.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 7.2023

Đăng ngày: 15:26 28-07-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 7.2023

Hội thảo Giới thiệu những điểm mới trong TCVN 2737:2023 – Tải trọng và tác động

Hội thảo Giới thiệu những điểm mới trong TCVN 2737:2023 – Tải trọng và tác động

Đăng ngày: 16:59 10-07-2023

Ngày 7/7/2023, tại cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra hội thảo Giới thiệu những điểm mới trong TCVN 2737:2023 – Tải trọng và tác động, do Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 6.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 6.2023

Đăng ngày: 10:13 30-06-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 6.2023

Hướng dẫn, giải đáp một số nội dung của TCVN 3890:2023 và lưu ý về các quy định giảm bớt tại TCVN 3890:2023 so với TCVN 3890:2009

Hướng dẫn, giải đáp một số nội dung của TCVN 3890:2023 và lưu ý về các quy định giảm bớt tại TCVN 3890:2023 so với TCVN 3890:2009

Đăng ngày: 10:04 07-06-2023

Ngày 28/02/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 261/QĐ-BKHCN công bố TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí. Tiêu chuẩn có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế TCVN 38

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 5.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 5.2023

Đăng ngày: 10:50 29-05-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 5.2023

TCVN 18091:2020 - công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể tại chính quyền địa phương

TCVN 18091:2020 - công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể tại chính quyền địa phương

Đăng ngày: 10:27 15-05-2023

Ngày 12/05/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức chương trình Hội thảo công tác chuyên môn tháng 5 “Triển khai thí điểm áp dụng ISO 18091:2020 tại cơ quan hành chính nhà nước”.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN NHIÊN LIỆU SINH HỌC RẮN

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN NHIÊN LIỆU SINH HỌC RẮN

Đăng ngày: 14:08 09-05-2023

Lấy ý kiến TCVN/TC238 Nhiên liệu sinh học rắn được giao nhiệm vụ xây dựng 06 TCVN về Nhiên liệu sinh học rắn.

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 4.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 4.2023

Đăng ngày: 10:39 28-04-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 4.2023

Các Tiêu chuẩn quốc gia mới được công bố trong lĩnh vực Nông nghiệp - thực phẩm

Các Tiêu chuẩn quốc gia mới được công bố trong lĩnh vực Nông nghiệp - thực phẩm

Đăng ngày: 14:02 24-04-2023

Vấn đề chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đã và đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) là hệ thống ngăn ngừa nhằm cung cấp sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm qua việc phân tích

Hệ thống TCVN về xe điện giúp tăng cường quản lý chất lượng xe điện

Hệ thống TCVN về xe điện giúp tăng cường quản lý chất lượng xe điện

Đăng ngày: 21:57 30-03-2023

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống TCVN đầy đủ có vai trò quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý chất lượng với đối tượng xe điện.

Hoàn thiện hệ thống TCVN về xe điện, trạm sạc xe điện: Yêu cầu từ thực tiễn

Hoàn thiện hệ thống TCVN về xe điện, trạm sạc xe điện: Yêu cầu từ thực tiễn

Đăng ngày: 09:13 29-03-2023

Để phục vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ việc phát triển xe điện và hạ tầng trạm sạc xe điện, việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật