Để tiêu chuẩn không là rào cản kỹ thuật

Để tiêu chuẩn không là rào cản kỹ thuật

Đăng ngày: 09:52 15-10-2020

Tiêu chuẩn có thể là một trong các loại rào cản kỹ thuật đối với thương mại. Nếu tiêu chuẩn của các quốc gia được hài hoà trên cơ sở tiêu chuẩn chung (Tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực) thì rào cản này sẽ được tháo gỡ.

60% tiêu chuẩn của Việt Nam hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, khu vực

60% tiêu chuẩn của Việt Nam hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, khu vực

Đăng ngày: 09:51 15-10-2020

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đã có gần 13.000 TCVN, đứng đầu trong nhóm các nước ASEAN, trong đó, tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực khoảng 60%, góp phần hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Khoa học và Côn

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 9 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 9 năm 2020

Đăng ngày: 13:00 28-09-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 9 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 7 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 7 năm 2020

Đăng ngày: 15:10 31-07-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 7 năm 2020

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa năm 2020

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa năm 2020

Đăng ngày: 13:30 30-06-2020

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thông báo về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa thuộc Chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng trong năm 2020.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 6 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 6 năm 2020

Đăng ngày: 14:03 05-06-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 6 năm 2020

Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc

Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc

Đăng ngày: 15:40 14-05-2020

Xây dựng một hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả là biện pháp hữu hiệu giúp tổ chức đạt được các mục đích như: Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm, quản lý mối quan hệ tương tác trong nội bộ cũng như với

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2020

Đăng ngày: 14:40 08-05-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 4 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 4 năm 2020

Đăng ngày: 13:27 07-04-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 4 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 2 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 2 năm 2020

Đăng ngày: 09:24 25-02-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 2 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 11 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 11 năm 2019

Đăng ngày: 14:25 18-11-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 11 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 8 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 8 năm 2019

Đăng ngày: 07:47 29-08-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 8 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 7 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 7 năm 2019

Đăng ngày: 09:58 29-07-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 7 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 6 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 6 năm 2019

Đăng ngày: 14:58 07-06-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 6 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 5 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 5 năm 2019

Đăng ngày: 15:40 21-05-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 5 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 4 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 4 năm 2019

Đăng ngày: 09:50 22-04-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 4 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 3 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 3 năm 2019

Đăng ngày: 15:22 22-02-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 3 năm 2019