Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 7 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 7 năm 2020

Đăng ngày: 15:10 31-07-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 7 năm 2020

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Than thương phẩm

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Than thương phẩm

Đăng ngày: 07:25 23-07-2020

Năm 2020 Ban kỹ thuật TCVN/TC27 Nhiên liệu khoáng rắn triển khai Soát xét TCVN 8910:2015 Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Thuốc lá làm nóng

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Thuốc lá làm nóng

Đăng ngày: 10:11 01-07-2020

Năm 2020, Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC126/SC3 về Thuốc lá thế hệ mới triển khai xây dựng các dự thảo TCVN về Sản phẩm thuốc lá làm nóng (Heated tobacco products)

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa năm 2020

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa năm 2020

Đăng ngày: 13:30 30-06-2020

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thông báo về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa thuộc Chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng trong năm 2020.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 6 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 6 năm 2020

Đăng ngày: 14:03 05-06-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 6 năm 2020

Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc

Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc

Đăng ngày: 15:40 14-05-2020

Xây dựng một hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả là biện pháp hữu hiệu giúp tổ chức đạt được các mục đích như: Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm, quản lý mối quan hệ tương tác trong nội bộ cũng như với

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Kết cấu gỗ

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Kết cấu gỗ

Đăng ngày: 10:12 13-05-2020

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020-2021, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia Ban kỹ thuật TCVN/TC165 Kết cấu gỗ xây dựng đang tiến hành xây dựng 6 dự thảo TCVN về Kết cấu gỗ

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2020

Đăng ngày: 14:40 08-05-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 4 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 4 năm 2020

Đăng ngày: 13:27 07-04-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 4 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 2 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 2 năm 2020

Đăng ngày: 09:24 25-02-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 2 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 11 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 11 năm 2019

Đăng ngày: 14:25 18-11-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 11 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 8 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 8 năm 2019

Đăng ngày: 07:47 29-08-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 8 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 7 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 7 năm 2019

Đăng ngày: 09:58 29-07-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 7 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 6 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 6 năm 2019

Đăng ngày: 14:58 07-06-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 6 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 5 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 5 năm 2019

Đăng ngày: 15:40 21-05-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 5 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 4 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 4 năm 2019

Đăng ngày: 09:50 22-04-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 4 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 3 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 3 năm 2019

Đăng ngày: 15:22 22-02-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 3 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 2 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 2 năm 2019

Đăng ngày: 10:26 15-02-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 2 năm 2019