TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 9.2022

Đăng ngày: 10:09 03-10-2022

Tiêu chuẩn công bố:

1) Ngày 29/8/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1686/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13521:2022 , Nhà ở và nhà công cộng – Các thông số chất lượng không khí trong nhà

 

2) Ngày 5/9/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1720/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13027:2022, Thép tấm và thép băng phủ hợp kim 55 % nhôm-kẽm và hợp kim 52 % nhôm-kẽm-magie nhúng nóng liên tục ,

 

3) Ngày 7/9/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1749/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13382-3:2022, Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 3: Giống Cam,

TCVN 13382-4:2022, Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 4: Giống Bưởi,

TCVN 13382-5:2022, Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 5: Giống chuối,

TCVN 13382-6:2022, Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 6: Giống cà phê,

 

4) Ngày 23/9/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1897/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13586:2022, Kho bảo quản hiện vật bảo tàng – Các yêu cầu ,

 

5) Ngày 26/9/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1917/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13574-1:2022, Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không kỹ thuật số - Phần 1: Quy định

TCVN 13574-2:2022, Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không kỹ thuật số - Phần 2: Thiết kế kỹ thuật và bay chụp ảnh,

TCVN 13574-3:2022, Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không kỹ thuật số - Phần 3: Chất lượng ảnh kỹ thuật số ,

TCVN 13575:2022, Thu nhận dữ liệu không gian địa lý – Đo vẽ ảnh hàng không kỹ thuật số,

TCVN 13576:2022 , Hệ thống dữ liệu ảnh hàng không – Tăng dày khống chế ảnh,

 

6) Ngày 26/9/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1920/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12466-5:2022, Vịt giống hướng thịt – Phần 5: Vịt Hòa Lan,

TCVN 12467-6:2022, Vịt giống hướng trứng – Phần 6: Vịt TC,

TCVN 12468-6:2022, Vịt giống kiêm dụng - Phần 6: Vịt PT,

TCVN 12469-7: 2022, Gà giống nội - Phần 7: Gà Tre,

TCVN 12469-9:2022, Gà giống nội - Phần 9: Gà Tiên Yên,

TCVN 12469-10:2022, Gà giống nội - Phần 10: Gà chọi,

TCVN 13473:2022, Ong giống,

TCVN 13474-1:2022, Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi – Phần 1: Giống gia cầm, TCVN 13474-2:2022, Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi – Phần 2: Giống tằm,

TCVN 13520:2022, Mật ong – Xác định dư lượng các sulfonamid bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS),

 

7) Ngày 27/9/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1929/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8400-10:2022, Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 10: Bệnh lao bò,

TCVN 8400-52:2022, Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 52: Bệnh nhiệt thán ở gia súc,

TCVN 8400-53:2022, Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 53: Bệnh viêm phổi hóa mủ do vi khuẩn Ornithobacterium rhinotracheale ở gà,

TCVN 8400-54:2022, Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 54: Bệnh tỵ thư ở gia súc,

TCVN 8400-55:2022, Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 55: Bệnh u nhày ở thỏ,

TCVN 8684:2022, Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y – Phép thử độ thuần khiết

TCVN 8685-9:2022, Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 9: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh cúm gia cầm,

TCVN 8685-10:2022, Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 10: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh lở mồm long móng (FMD),

TCVN 8710-22:2022, Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 22: Bệnh sán lá 16 móc ở cá,

TCVN 8710-23:2022, Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 23: Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu do IHNV ở cá hồi,

TCVN 8710-24:2022, Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 24: Bệnh do sán lá Dollfustrema sp. ở cá da trơn,

TCVN 8710-25:2022, Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 25: Bệnh do ký sinh trùng Bonamia ostreae và Bonamia exitiosa ở hàu,

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục