Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị bể bơi

Đăng ngày: 09:22 22-04-2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị bể bơi.

Theo đó, thiết bị bể bơi bao gồm: Các bộ phận được lắp xung quanh và trong bể bơi, để vận hành, sử dụng bể bơi và các khu vực chức năng tiếp giáp.

Những bộ phận này gồm: Thang, bậc thang và tay vịn của thang; Cửa hút, xả nước/ khí phục vụ các tính năng vui chơi giải trí dưới nước; Bục xuất phát; Dải phân cách và đường phân chia; Ván quay vòng; Cầu môn bóng nước; Cầu nhảy cứng, cầu nhảy mềm và các thiết bị liên quan; Sàn bể bơi di động và vách ngăn di động.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị bể bơi.

Các thiết bị bể bơi thuộc phạm vi của quy chuẩn kỹ thuật này phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Điều 2 của quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Việc công bố hợp quy thiết bị bể bơi phải dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31/10/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết QCVN….:202x/BVHTTDL và thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp.

Phương Nam (theo vietq)

Cùng chuyên mục