QCVN về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Đăng ngày: 12:01 27-12-2023

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Thông tư số 35/2023/TT-BCT (Ký hiệu: QCVN 21:2023/BCT) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Theo Thông tư 35, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn được dẫn chiếu tại Quy chuẩn kỹ thuật này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các quy định của văn bản mới đó.

Về công tác tổ chức thực hiện, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng ban hành Thông tư số 36/2023/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Thông tư số 36/2023/TT-BCT (Ký hiệu: QCVN 22:2023/BCT) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Theo Thông tư 36, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn được dẫn chiếu tại Quy chuẩn kỹ thuật này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các quy định của văn bản mới đó.

Về công tác tổ chức thực hiện, chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

An Hạ (vietq.vn)

Cùng chuyên mục