DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 10.2023

Đăng ngày: 10:34 07-11-2023

Tiêu chuẩn công bố

 1) Ngày 31/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1626/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 5739:2023, Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chữa cháy – Thiết bị đầu nối

TCVN 12366-4:2023, Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại công trình – Phần 4: Găng tay

TCVN 13877-2:2023, Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bột – Phần 2: Yêu cầu thiết kế

TCVN 13878:2023, Phòng cháy chữa cháy – Hầm đường bộ – Yêu cầu thiết kế.

 

2) Ngày 31/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1981/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 13879:2023, Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam – Đài thông tin duyên hải – Tiêu chí phân loại.

 

3) Ngày 31/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1982/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:  

TCVN 13753:2023, Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt – Yêu cầu thiết kế.

 

4) Ngày 25/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2149/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 12827:2023, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi

TCVN 13814:2023, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng nước quả

TCVN 13815:2023, Nước quả - Xác định tỷ số đồng vị cacbon bền (13C/12C) của etanol – Phương pháp đo khối phổ tỷ số đồng vị

TCVN 13816:2023, Nước quả - Xác định tỷ số đồng vị cacbon bền (13C/12C) của đường – Phương pháp đo khối phổ tỷ số đồng vị

TCVN 13817:2023, Nước quả - Xác định tỷ số đồng vị ôxy bền (18O/16O) của nước – Phương pháp đo khối phổ tỷ số đồng vị

 

5) Ngày 25/9/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2150/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 13802:2023, Sữa, sản phẩm sữa, thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thức ăn dinh dưỡng dành cho người lớn – Xác định thành phần axit béo – Phương pháp sắc ký khí mao quản

TCVN 13803:2023, Sữa và sản phẩm sữa – Xác định hàm lượng đường – Phương pháp sắc ký trao đổi anion hiệu năng cao với detector đo xung ampe (HPAEC-PAD)

TCVN 13804:2023, Sữa, sản phẩm sữa và thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định melamin và axit cyanuric bằng sắc ký lỏng -hai lần khối phổ (LC-MS/MS)

TCVN 13805:2023, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng sữa và sản phẩm sữa

 

6) Ngày 09/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2257/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 8859:2023, Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu

 

7) Ngày 17/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2327/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN ISO/IEC TS 17021-8:2023, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 8: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý phát triển bền vững cho cộng đồng

TCVN ISO/IEC 17030:2023, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung về dấu phù hợp của bên thứ ba

TCVN ISO/IEC TR 17032:2023, Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn và ví dụ về chương trình chứng nhận quá trình

TCVN ISO/TS 17033:2023, Công bố về khía cạnh đạo đức và thông tin hỗ trợ – Nguyên tắc và yêu cầu

TCVN ISO 50003:2023, Hệ thống quản lý năng lượng – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng.

 

8) Ngày 17/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2327/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 8695-1:2023, Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 1: Yêu cầu hệ thống quản lý dịch vụ

TCVN 8695-2:2023, Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ –Phần 2: Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý dịch vụ

TCVN 8695-3:2023, Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 3: Hướng dẫn về xác định phạm vi và khả năng áp dụng của TCVN 8695-1 (ISO/IEC 20000-1)

 

9) Ngày 18/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2352/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 13809-1:2023, Công nghệ thông tin – Tính toán mây – Phần 1: Từ vựng

TCVN 13810:2023, Công nghệ thông tin – Tính toán mây – Hướng dẫn xây dựng chính sách

TCVN 13811:2023, Công nghệ thông tin – Tính toán mây Các công nghệ và kỹ thuật phổ biến.

 

10) Ngày 18/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2353/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 13812:2023, Internet vạn vật – Từ vựng

TCVN 13813-1:2023, Internet vạn vật – Tính liên tác cho các hệ thống IoT – Phần 1: Khung

TCVN 13813-2:2023, Internet vạn vật – Tính liên tác cho các hệ thống IoT – Phần 2: Tính liên tác vận chuyển

 

11) Ngày 18/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2354/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 13870:2023, Công nghệ nano – Đánh giá rủi ro vật liệu nano

TCVN 13871:2023, Công nghệ nano – Hạt nano dạng bột – Đặc tính và phép đo

TCVN 13872:2023, Công nghệ nano – Phép đo phân bố cỡ và hình dạng hạt bằng phương pháp hiển vi điện tử quét

TCVN 13873:2023, Công nghệ nano – Huyền phù ống nano cacbon – Yêu cầu về đặc tính và phương pháp đo

TCVN 13874:2023, Công nghệ nano – Phép đo phân bố cỡ và hình dạng hạt bằng phương pháp hiển vi điện tử truyền qua.

 

12) Ngày 19/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2361/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 13726-1:2023, An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V xoay chiều và 1500 V một chiều – Thiết bị thử nghiệm, đo hoặc theo dõi các biện pháp bảo vệ – Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 13726-2:2023, An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V xoay chiều và 1500 V một chiều – Thiết bị thử nghiệm, đo hoặc theo dõi các biện pháp bảo vệ – Phần 2: Điện trở cách điện

TCVN 13726-3:2023, An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V xoay chiều và 1500 V một chiều – Thiết bị thử nghiệm, đo hoặc theo dõi các biện pháp bảo vệ – Phần 3: Trở kháng mạch vòng

TCVN 13726-4:2023,  An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V xoay chiều và 1500 V một chiều – Thiết bị thử nghiệm, đo hoặc theo dõi các biện pháp bảo vệ – Phần 4: Điện trở của mối nối đất và liên kết đẳng thế

TCVN 13726-5:2023, An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V xoay chiều và 1500 V một chiều – Thiết bị thử nghiệm, đo hoặc theo dõi các biện pháp bảo vệ – Phần 5: Điện trở tiếp đất

TCVN 13726-6:2023, An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V xoay chiều và 1500 V một chiều – Thiết bị thử nghiệm, đo hoặc theo dõi các biện pháp bảo vệ – Phần 6: Tính hiệu quả của thiết bị dòng dư (RCD) trong hệ thống TT, TN và IT

TCVN 13726-7:2023, An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000 V xoay chiều và 1500 V một chiều – Thiết bị thử nghiệm, đo hoặc theo dõi các biện pháp bảo vệ – Phần 7: Thứ tự pha

 

13) Ngày 19/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2362/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 13727-1:2023,  Phép đo trường từ một chiều, trường từ và trường điện xoay chiều trong dải tần từ 1 Hz đến 100 kHz có liên quan đến phơi nhiễm lên người – Phần 1: Yêu cầu đối với thiết bị đo

TCVN 13727-2:2023,  Phép đo trường từ một chiều, trường từ và trường điện xoay chiều trong dải tần từ 1 Hz đến 100 kHz có liên quan đến phơi nhiễm lên người – Phần 2: Tiêu chuẩn cơ bản cho phép đo

TCVN 13728:2023,  Mức trường điện và trường từ tạo bởi hệ thống điện xoay chiều – Quy trình đo liên quan đến phơi nhiễm công chúng

TCVN 13729:2023, Đánh giá thiết bị điện và điện tử liên quan đến giới hạn phơi nhiễm lên người trong trường điện từ (0 Hz đến 300 GHz)

TCVN 13730:2023, Đánh giá sự phù hợp của thiết bị điện và điện tử công suất thấp với các giới hạn cơ bản liên quan đến phơi nhiễm lên người trong trường điện từ (10 MHz đến 300 GHz)

TCVN 13731:2023, Đánh giá dòng điện tiếp xúc liên quan đến phơi nhiễm lên người trong trường điện, trường từ và trường điện từ

 

14) Ngày 19/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2363/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 10687-12-1:2023, Hệ thống phát điện gió - Phần 12-1: Đo hiệu suất năng lượng của Tuabin gió phát điện

TCVN 10687-12-2:2023, Hệ thống phát điện gió – Phần 12-2: Hiệu suất năng lượng của Tuabin gió phát điện dựa trên phép đo gió trên vỏ Tuabin

TCVN 10687-12-4:2023, Hệ thống phát điện gió – Phần 12-4: Hiệu chuẩn vị trí bằng số dùng cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng của Tuabin gió

 

15) Ngày 19/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2364/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 13732-1:2023, Hệ thống tự động hóa và tích hợp – Tích hợp điều khiển quá trình nâng cao và khả năng tối ưu hóa hệ thống sản xuất – Phần 1: Khung và mô hình chức năng

TCVN 13732-2:2023, Hệ thống tự động hóa và tích hợp – Tích hợp điều khiển quá trình nâng cao và khả năng tối ưu hóa hệ thống sản xuất – Phần 2: Mô hình hoạt động và trao đổi thông tin

TCVN 13732-3:2023, Hệ thống tự động hóa và tích hợp – Tích hợp điều khiển quá trình nâng cao và khả năng tối ưu hóa hệ thống sản xuất – Phần 3: Kiểm tra xác nhận và phê duyệt

TCVN 13733-1:2023, Hệ thống tự động hóa và tích hợp – Đánh giá hiệu suất năng lượng và các yếu tố khác của hệ thống sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường – Phần 1: Tổng quan và nguyên tắc chung

TCVN 13733-2:2023, Hệ thống tự động hóa và tích hợp – Đánh giá hiệu suất năng lượng và các yếu tố khác của hệ thống sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường – Phần 2: Quá trình đánh giá hiệu quả môi trường

TCVN 13733-3:2023, Hệ thống tự động hóa và tích hợp – Đánh giá hiệu suất năng lượng và các yếu tố khác của hệ thống sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường – Phần 3: Quá trình tổng hợp dữ liệu đánh giá hiệu quả môi trường

TCVN 13733-5:2023, Hệ thống tự động hóa và tích hợp – Đánh giá hiệu suất năng lượng và các yếu tố khác của hệ thống sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường – Phần 5: Dữ liệu đánh giá hiệu quả môi trường

 

16) Ngày 20/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2380/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 141:2023, Xi măng pooc lăng – Phương pháp phân tích hóa học

TCVN 1452:2023, Ngói đất sét nung và phụ kiện – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 1453:2023, Ngói bê tông và phụ kiện

TCVN 4313:2023, Ngói đất sét nung và phụ kiện – Phương pháp thử

 

17) Ngày 24/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2413/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 13901:2023, Thảm địa kỹ thuật composit gốc xi măng

 

18) Ngày 24/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2413/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 13836:2023, Cà phê và sản phẩm cà phê – Xác định cỡ hạt cà phê rang xay – Phương pháp lắc ngang sử dụng sàng có chổi tròn

TCVN 13837:2023, Chất chiết cà phê – Xác định hàm lượng chất khô trong chất chiết cà phê – Phương pháp sử dụng cát biển đối với chất chiết cà phê dạng lỏng hoặc dạng sệt

TCVN 13838:2023, Cà phê và sản phẩm cà phê - Xác định acrylamid - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao-hai lần khối phổ (HPLC-MS/MS) và sắc ký khí-khối phổ (GC-MS) sau khi tạo dẫn xuất

TCVN 13839:2023, Cà phê và sản phẩm cà phê - Xác định hàm lượng 16-O-methylcafestol trong cà phê rang - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TCVN 13840:2023, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng cà phê nhân

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục