LẤY Ý KIẾN GÓP Ý 06 DỰ THẢO TCVN VỀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ 02 DỰ THẢO TCVN VỀ GIẤY NỀN POLYPROPYLEN ĐỊNH HƯỚNG HAI CHIỀU (BOPP) CÔNG NGHỆ CAO

Đăng ngày: 10:13 09-11-2023

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2023,

1.  Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện được giao nhiệm vụ xây dựng 06 TCVN về Hiệu suất năng lượng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho các dự thảo TCVN.

Dự thảo xin ý kiến tải về tại:

Ý kiến của tổ chức, cá nhân xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 29/11/2023 theo địa chỉ sau:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38361465

Bản điện tử ý kiến gửi về địa chỉ hòm thư: tc2@vsqi.gov.vn

 

2.  Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 6/SC1 Giấy nền polymer được giao nhiệm vụ xây dựng 02 TCVN về Giấy nền polypropylen định hướng hai chiều (BOPP) công nghệ cao.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho các dự thảo TCVN.

Dự thảo xin ý kiến tải về tại:

Ý kiến của tổ chức, cá nhân xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 2/1/2024 theo địa chỉ sau:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38361462 - 0904961304

Bản điện tử ý kiến gửi về địa chỉ hòm thư: tc5@vsqi.gov.vn

Cùng chuyên mục