Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 7 năm 2022

Đăng ngày: 10:57 02-08-2022

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 12/7/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:             

TCVN 13545:2022,Thiết bị sân thể thao – Thiết bị cầu lông – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13546:2022,Thiết bị sân thể thao – Thiết bị quần vợt – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13547:2022,Thiết bị sân thể thao – Thiết bị bóng rổ – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13548:2022,Thiết bị sân thể thao – Thiết bị bóng chuyền – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13549-1:2022,Thiết bị sân thể thao – Bóng bàn – Phần 1: Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử đối với bàn bóng bàn,

TCVN 13549-2:2022,Thiết bị sân thể thao – Bóng bàn – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với lắp ráp bộ lưới,

 

2) Ngày 15/7/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1266/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:             

TCVN 8417:2022 ,Công trình thủy lợi - Quy trình vận hành trạm bơm điện,

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt