Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 9 kết quả.

Searching result

1

TCVN 13832:2023

Võ thuật – Võ phục Wushu Taiji – Yêu cầu và phương pháp thử

Martial arts – Wushu Taiji clothing – Requirements and test methods

2

TCVN 13317-9:2023

Võ thuật – Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 9: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ đầu trong Wushu Sanda

Martial arts – Protective equipment for martial arts – Part 9: Additional requirements and test methods for Wushu Sanda head protectors

3

TCVN 13317-1:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật ─ Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử

Protective equipment for martial arts ─ Part 1: General requirements and test methods

4

TCVN 13317-2:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 2: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ mu bàn chân, bảo vệ cẳng chân và bảo vệ cẳng tay

Protective equipment for martial arts – Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors

5

TCVN 13317-3:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 3: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ thân người (giáp ngực)

Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors

6

TCVN 13317-4:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 4: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ đầu

Protective equipment for martial arts ─ Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors

7

TCVN 13317-5:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 5: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ bộ phận sinh dục và thiết bị bảo vệ vùng bụng

Protective equipment for martial arts - Part 5: Additional requirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors

8

TCVN 13317-6:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 6: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ ngực của nữ

Protective equipment for martial arts ─ Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females

9

TCVN 13317-7:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 7: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ bàn tay và bảo vệ bàn chân

Protective equipment for martial arts – Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors

Tổng số trang: 1