Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R2R7R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13317-1:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật ─ Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Protective equipment for martial arts ─ Part 1: General requirements and test methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 21294-1:2017 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.01 - Thiết bị bảo vệ nói chung
97.220.01 - Thiết bị thể thao và phương tiện thể thao nói chung
Số trang

Page

11
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung và phương pháp thử đối với tính vô hại, ecgônômi, đai chằng, vùng bảo vệ, tính năng chống va đập, cũng như các quy định cho việc ghi nhãn và thông tin do nhà sản xuất cung cấp dành cho thiết bị bảo vệ trong võ thuật.
Thiết bị bảo vệ trong phạm vi tiêu chuẩn này chủ yếu được thiết kế dành cho các môn võ thuật không sử dụng vũ khí như: taekwondo, karate, kich-boxing và các môn võ tương tự khác.
Các yêu cầu và phương pháp thử bổ sung dành cho phụ kiện của các thiết bị bảo vệ của từng bộ môn võ thuật được quy định tại các phần liên quan của bộ tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5466 (ISO  105-A02 ), Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần A02:Thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu
TCVN 5467 (ISO  105-A03 ), Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần A03:Thang màu xám để đánh giá sự dây màu
TCVN  7835-E04 (ISO  105-E04 ), Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần E04:Độ bền màu với mồ hôi
Quyết định công bố

Decision number

1000/QĐ-BKHCN , Ngày 28-04-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh