Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R3R0R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13317-4:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 4: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ đầu
Tên tiếng Anh

Title in English

Protective equipment for martial arts ─ Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 21924-4:2017 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.01 - Thiết bị bảo vệ nói chung
97.220.01 - Thiết bị thể thao và phương tiện thể thao nói chung
Số trang

Page

15
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ đầu, không bao gồm bảo vệ vùng mặt, dành cho các môn võ thuật không trang bị khí giới như: taekwondo, karate, kich-boxing và các môn võ tương tự khác.
Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng cho thiết bị bảo vệ đầu trong môn đấm bốc.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13317-1:2021 (ISO 21924-1:2017), Thiết bị bảo vệ trong võ thuật-Phần 1:Yêu cầu chung và phương pháp thử
EN 960, Headforms for use in the testing of protective helmets (Dạng đầu sử dụng trong phương pháp thử mũ bảo hiểm).
Quyết định công bố

Decision number

1000/QĐ-BKHCN , Ngày 28-04-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh