Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R2R9R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13317-3:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 3: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ thân người (giáp ngực)
Tên tiếng Anh

Title in English

Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 21924-3:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.01 - Thiết bị bảo vệ nói chung
97.220.01 - Thiết bị thể thao và phương tiện thể thao nói chung
Số trang

Page

10
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):120,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu bổ sung và các phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ thân người (giáp ngực) sử dụng trong các môn võ không trang bị vũ khí như taekwondo, karate, kick-boxing và các bộ môn tương tự.
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho thiết bị bảo vệ thân người (giáp ngực) dành cho nam.
Đối với các yêu cầu và phương pháp thử chung dành cho thiết bị bảo vệ trong võ thuật, xem TCVN 13317-1 (ISO 21924-1).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13317-1:2021 (ISO 21924-1:2017), Thiết bị bảo vệ trong võ thuật-Phần 1:Yêu cầu chung và
Quyết định công bố

Decision number

1000/QĐ-BKHCN , Ngày 28-04-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh