Công bố Tiêu chuẩn TCVN 13455:2022 và TCVN 13456:2022

Công bố Tiêu chuẩn TCVN 13455:2022 và TCVN 13456:2022

Đăng ngày: 15:08 12-04-2022

Ngày 01/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 234/QĐ-BKHCN về việc công b 02 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13455:2022 và TCVN 13456:2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 2 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 2 năm 2022

Đăng ngày: 10:26 09-02-2022

Tiêu chuẩn tháng 2 năm 2022

Vấn đề tiêu chuẩn hóa đối với dừa và sản phẩm dừa

Vấn đề tiêu chuẩn hóa đối với dừa và sản phẩm dừa

Đăng ngày: 10:41 18-11-2021

Cây dừa (tên khoa học Cocos nucifera L.) là cây công nghiệp lâu năm, có chu kỳ khai thác kinh tế kéo dài từ 50 năm đến 60 năm.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 11 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 11 năm 2021

Đăng ngày: 10:32 18-11-2021

Tiêu chuẩn tháng 11 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 10 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 10 năm 2021

Đăng ngày: 16:04 04-10-2021

Tiêu chuẩn tháng 10 năm 2021

Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện

Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện

Đăng ngày: 09:30 04-09-2021

Theo chuyên gia, hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về xe điện tại Việt Nam hiện đã có nhưng chưa hoàn thiện và chưa theo kịp những phát sinh, thay đổi trong xu hướng sử dụng xe điện.

Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về xe điện

Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về xe điện

Đăng ngày: 09:23 04-09-2021

Trước sự phát triển nhanh chóng của xe điện, đại diện Tổng cục TCĐLCL cho rằng, cần tiếp tục xây dựng, cập nhật, bổ sung thêm các tiêu chuẩn về xe điện trên cơ sở hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn trên thế giới.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2021

Đăng ngày: 10:04 25-05-2021

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 5 năm 2021

Tiêu chuẩn quốc gia về Quản trị nguồn nhân lực

Tiêu chuẩn quốc gia về Quản trị nguồn nhân lực

Đăng ngày: 14:54 06-05-2021

Trong nền kinh tế mở hiện nay, trước sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của sự cạnh tranh và nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ngày càng cao của nhân viên đã và đang là sức ép lớn đối với các tổ chức.

Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn - chất lượng cho các bộ, ngành, địa phương

Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn - chất lượng cho các bộ, ngành, địa phương

Đăng ngày: 11:27 29-04-2021

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, được phê duyệt theo Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 21/05/2010 của Thủ tướng chính phủ

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 3 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 3 năm 2021

Đăng ngày: 13:36 23-03-2021

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 3 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 1 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 1 năm 2021

Đăng ngày: 13:51 02-02-2021

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 1 năm 2021

Ban hành quyết định 03 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá làm nóng

Ban hành quyết định 03 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá làm nóng

Đăng ngày: 09:56 31-12-2020

Ban hành quyết định 03 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá làm nóng

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 12 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 12 năm 2020

Đăng ngày: 15:33 25-12-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 12 năm 2020

Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia cho doanh nghiệp

Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia cho doanh nghiệp

Đăng ngày: 09:38 25-12-2020

Việc tìm hiểu, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng như cung cấp dịch vụ thương mại là nhu cầu thiết thực, không thể thiếu

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 11 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 11 năm 2020

Đăng ngày: 08:33 09-11-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 11 năm 2020

Để tiêu chuẩn không là rào cản kỹ thuật

Để tiêu chuẩn không là rào cản kỹ thuật

Đăng ngày: 09:52 15-10-2020

Tiêu chuẩn có thể là một trong các loại rào cản kỹ thuật đối với thương mại. Nếu tiêu chuẩn của các quốc gia được hài hoà trên cơ sở tiêu chuẩn chung (Tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực) thì rào cản này sẽ được tháo gỡ.

60% tiêu chuẩn của Việt Nam hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, khu vực

60% tiêu chuẩn của Việt Nam hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, khu vực

Đăng ngày: 09:51 15-10-2020

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đã có gần 13.000 TCVN, đứng đầu trong nhóm các nước ASEAN, trong đó, tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực khoảng 60%, góp phần hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Khoa học và Côn

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 9 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 9 năm 2020

Đăng ngày: 13:00 28-09-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 9 năm 2020