LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN

Đăng ngày: 16:44 26-09-2022

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng danh mục tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) phục vụ nền kinh tế tuần hoàn và đề xuất lộ trình thực hiện,

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN GỖ XỐP

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN GỖ XỐP

Đăng ngày: 16:12 23-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo được giao nhiệm vụ xây dựng 05 TCVN về Gỗ xốp.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN THANH CỐT THÉP CÓ ĐẦU NEO VÀ MỐI NỐI ỐNG REN

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN THANH CỐT THÉP CÓ ĐẦU NEO VÀ MỐI NỐI ỐNG REN

Đăng ngày: 14:09 22-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 05 TCVN về:

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN THÉP KHÔNG GỈ LÀM ĐĨA PHANH MÔ TÔ, XE MÁY

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN THÉP KHÔNG GỈ LÀM ĐĨA PHANH MÔ TÔ, XE MÁY

Đăng ngày: 11:07 14-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 01 TCVN về Thép không gỉ làm đĩa phanh mô tô, xe máy.

Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới

Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới

Đăng ngày: 10:30 14-09-2022

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các giao dịch quốc tế về hàng hoá và dịch vụ đang mở rộng, việc sử dụng tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC…) nhằm loại bỏ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại quốc tế được WTO đặc biệt quan tâm,

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN SẢN PHẨM DẦU MỎ

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN SẢN PHẨM DẦU MỎ

Đăng ngày: 15:48 12-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28 Sản phẩm dầu mỏ được giao nhiệm vụ xây dựng 04 TCVN về Sản phẩm dầu mỏ.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ Ổ CẮM - PHÍCH CẮM DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CÔNG NGHIỆP

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ Ổ CẮM - PHÍCH CẮM DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CÔNG NGHIỆP

Đăng ngày: 10:29 08-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và Khí cụ điện được giao nhiệm vụ xây dựng 03 TCVN về Ổ cắm - Phích cắm dùng cho mục đích công nghiệp.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 8 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 8 năm 2022

Đăng ngày: 10:07 31-08-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 8 năm 2022

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Đăng ngày: 15:50 10-08-2022

Năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F14 được giao nhiệm vụ xây dựng 05 TCVN về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho các dự thảo TCVN.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 7 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 7 năm 2022

Đăng ngày: 10:57 02-08-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 7 năm 2022

Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia

Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia

Đăng ngày: 09:42 20-07-2022

Ngày 08/7, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng Nông nghiệp hữu cơ...

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 6 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 6 năm 2022

Đăng ngày: 15:33 20-06-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 6 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 5 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 5 năm 2022

Đăng ngày: 11:28 23-05-2022

Tiêu chuẩn tháng 5 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 4 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 4 năm 2022

Đăng ngày: 16:12 12-04-2022

Tiêu chuẩn tháng 4 năm 2022

Công bố Tiêu chuẩn TCVN 13455:2022 và TCVN 13456:2022

Công bố Tiêu chuẩn TCVN 13455:2022 và TCVN 13456:2022

Đăng ngày: 15:08 12-04-2022

Ngày 01/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 234/QĐ-BKHCN về việc công b 02 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13455:2022 và TCVN 13456:2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 2 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 2 năm 2022

Đăng ngày: 10:26 09-02-2022

Tiêu chuẩn tháng 2 năm 2022

Vấn đề tiêu chuẩn hóa đối với dừa và sản phẩm dừa

Vấn đề tiêu chuẩn hóa đối với dừa và sản phẩm dừa

Đăng ngày: 10:41 18-11-2021

Cây dừa (tên khoa học Cocos nucifera L.) là cây công nghiệp lâu năm, có chu kỳ khai thác kinh tế kéo dài từ 50 năm đến 60 năm.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 11 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 11 năm 2021

Đăng ngày: 10:32 18-11-2021

Tiêu chuẩn tháng 11 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 10 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 10 năm 2021

Đăng ngày: 16:04 04-10-2021

Tiêu chuẩn tháng 10 năm 2021

Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện

Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện

Đăng ngày: 09:30 04-09-2021

Theo chuyên gia, hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về xe điện tại Việt Nam hiện đã có nhưng chưa hoàn thiện và chưa theo kịp những phát sinh, thay đổi trong xu hướng sử dụng xe điện.

FB Chat.txt