Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 7 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 7 năm 2020

Đăng ngày: 15:10 31-07-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 7 năm 2020

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa năm 2020

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa năm 2020

Đăng ngày: 13:30 30-06-2020

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thông báo về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa thuộc Chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng trong năm 2020.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 6 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 6 năm 2020

Đăng ngày: 14:03 05-06-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 6 năm 2020

Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc

Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc

Đăng ngày: 15:40 14-05-2020

Xây dựng một hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả là biện pháp hữu hiệu giúp tổ chức đạt được các mục đích như: Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm, quản lý mối quan hệ tương tác trong nội bộ cũng như với

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2020

Đăng ngày: 14:40 08-05-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 4 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 4 năm 2020

Đăng ngày: 13:27 07-04-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 4 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 2 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 2 năm 2020

Đăng ngày: 09:24 25-02-2020

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 2 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 11 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 11 năm 2019

Đăng ngày: 14:25 18-11-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 11 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 8 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 8 năm 2019

Đăng ngày: 07:47 29-08-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 8 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 7 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 7 năm 2019

Đăng ngày: 09:58 29-07-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 7 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 6 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 6 năm 2019

Đăng ngày: 14:58 07-06-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 6 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 5 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 5 năm 2019

Đăng ngày: 15:40 21-05-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 5 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 4 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 4 năm 2019

Đăng ngày: 09:50 22-04-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 4 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 3 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 3 năm 2019

Đăng ngày: 15:22 22-02-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 3 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 2 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 2 năm 2019

Đăng ngày: 10:26 15-02-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 2 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 1 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 1 năm 2019

Đăng ngày: 10:32 04-01-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 1 năm 2019

7 Tiêu chuẩn Phân bón năm 2018

7 Tiêu chuẩn Phân bón năm 2018

Đăng ngày: 10:27 12-12-2018

Công bố 7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN về Phân bón - Xác định hàm lượng kim loại trên nền mẫu phân bón năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 12 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 12 năm 2018

Đăng ngày: 14:29 07-12-2018

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 12 năm 2018