Tăng cường nỗ lực chống biến đổi khí hậu thông qua tiêu chuẩn quốc tế

Đăng ngày: 13:54 19-12-2023

Ngày nay, tiêu chuẩn mang lại sự thay đổi vừa thực tế vừa ý nghĩa. Chúng đảm bảo kết quả và giúp loại bỏ mọi hành vi tẩy xanh tiềm ẩn. Tiêu chuẩn cũng làm cho sự thay đổi diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Việc ban hành luật và thực thi các chính sách về hành động vì khí hậu có thể mất nhiều năm và chúng ta thì không có nhiều thời gian. Việc sử dụng các tiêu chuẩn có thể giúp đạt được điều đó nhanh hơn bằng cách giảm thời gian thiết kế và thực hiện chính sách của chính phủ.

Điều quan trọng là các tổ chức phải báo cáo rõ ràng về lượng phát thải khí nhà kính (GHG) và tiến độ giảm thiểu chúng. Các tiêu chuẩn đang giúp hướng dẫn việc phát triển kiểm kê khí nhà kính, trong đó liệt kê toàn diện khối lượng GHG và nguồn gốc của chúng. Vì vậy, chúng là công cụ hiệu quả khi chúng ta nỗ lực hạn chế lượng khí thải vì chúng yêu cầu bằng chứng có thể kiểm chứng được. Điều này củng cố niềm tin vào thực tế rằng hành động vì khí hậu thực sự đồng nghĩa với hành động và không chỉ giới hạn ở những lời lẽ hoa mỹ.

Niềm tin cũng cho phép thế giới vượt qua giới hạn đã thiết lập về lập kế hoạch rủi ro, điều này rất quan trọng vì rủi ro biến đổi khí hậu khác với các rủi ro khác. Các phương pháp tiếp cận thông thường sử dụng xác suất thống kê có thể không hiệu quả và tác động của biến đổi khí hậu có thể gây ra chuỗi tác động dây chuyền. Các tiêu chuẩn ISO trình bày chi tiết phương pháp thực hành tốt nhất để đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Chính quyền địa phương và cộng đồng đang đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu cần có kế hoạch thích ứng nhưng không phải lúc nào cũng có đủ nguồn lực để cung cấp hoặc cập nhật chúng. Tiêu chuẩn ISO cung cấp lộ trình hoạch định chính sách. Tiêu chuẩn này thể hiện cách hợp tác với đơn vị kinh doanh phù hợp các bên liên quan để giải quyết các rủi ro chính và đặt ra ưu tiên. Các tiêu chuẩn ISO cũng có thể giúp hướng dẫn việc báo cáo và truyền thông có ý nghĩa về việc thích ứng.

Nhưng rủi ro không phải rào cản duy nhất. Thiếu nguồn lực vật chất là một thách thức và tài chính là một trở ngại lớn. Các tiêu chuẩn cũng có thể giúp ích ở đây. Cần hơn 4,2 nghìn tỷ USD đầu tư vào năng lượng sạch vào năm 2030 để đưa chúng ta đạt mức phát thải ròng bằng 0. Các chính phủ dự kiến sẽ tài trợ khoảng 30% trong số đó thông qua sự kết hợp giữa các khoản vay chi phí thấp, trợ cấp và tài chính giá rẻ.

Thách thức chính đối với các chính phủ trong việc thiết lập hỗ trợ cho chương trình năng lượng xanh là nguy cơ chi tiêu tiền của người nộp thuế và không đạt được kết quả như mong muốn. Không có gì làm mất lòng tin của công chúng bằng việc lãng phí tiền bạc.

ISO cung cấp cấu trúc sẵn sàng triển khai giúp các chính phủ xác định tiêu chí của họ cho các dự án đủ điều kiện và thiết lập các chỉ số hiệu suất. Ví dụ: loạt tiêu chuẩn về chứng khoán nợ xanh (ISO 14030) chỉ rõ yêu cầu để đảm bảo tính toàn vẹn của trái phiếu và khoản vay xanh, bao gồm phân loại cho các dự án đủ điều kiện và đặt ra yêu cầu cho chương trình xác minh.

Khi xét đến sự phức tạp của các khoản tài trợ nhằm hỗ trợ sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu, ISO cũng có một tiêu chuẩn thực tiễn tốt nhất có thể giúp các chính phủ thiết kế cơ chế tài trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả - ISO 14093, tiêu chuẩn ISO liên quan đến trợ cấp khả năng phục hồi khí hậu dựa trên hiệu suất, cơ chế thích ứng với khí hậu địa phương (LoCAL) của Quỹ Phát triển Vốn Liên hợp quốc.

Tiêu chuẩn ISO này cung cấp hướng dẫn về cách thiết kế một hệ thống quốc gia về tài trợ thích ứng ở địa phương và bao gồm các điều kiện tối thiểu để đảm bảo biện pháp bảo vệ tài chính và danh sách các khoản đầu tư thích ứng đủ điều kiện có thể thúc đẩy khả năng phục hồi khí hậu.

Các cơ quan chính quyền có ảnh hưởng đáng kể trên thị trường nhờ ngân sách mua sắm dự án khá lớn của họ. Khai thác ảnh hưởng này một cách chiến lược có khả năng định hình hành vi của ngành. Các cơ quan công quyền có thể kết hợp yêu cầu hợp đồng xây dựng trên các tiêu chuẩn ISO và hệ thống đánh giá sự phù hợp của ISO.

Việc tích hợp các tiêu chuẩn ISO có thể giúp thiết lập quy tắc mua sắm để mua hàng hóa và dịch vụ theo cách thúc đẩy hành động vì khí hậu. Bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào muốn nhanh chóng thúc đẩy sự thay đổi tích cực cần phải bắt đầu bằng việc nghĩ đến các tiêu chuẩn.

Hà My (vietq.vn)

Cùng chuyên mục