Các khoá đào tạo, hội thảo trực tuyến của APO tháng 5 và 6 năm 2022

Đăng ngày: 14:06 13-05-2022

Từ ngày 1/5/2022 – 30/6/2022, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tiếp tục hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam về năng suất chất lượng với các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo trực tuyến.

Khóa 1: Hội thảo về Công nghệ đổi mới trong chuỗi cung ứng sản phẩm dễ hư hỏng cho nông hộ nhỏ (Workshop on Innovative Technologies in Perishable Product Supply Chains for Small Farmers)

– Thời gian tổ chức: 24 – 26/5/2022 (hạn cử cán bộ: 6/5/2022)

– Nội dung: Tìm hiểu về các công nghệ để duy trì chất lượng của các sản phẩm dễ hư hỏng trong chuỗi cung ứng mà các nông hộ nhỏ có thể áp dụng; Nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của các nông hộ nhỏ sản xuất các sản phẩm dễ hư hỏng ở các nền kinh tế thành viên.

Khóa 2: Khóa đào tạo về Năng suất xanh (Training Course on Green Productivity)

– Thời gian tổ chức: 23 – 27/5/2022 (hạn cử cán bộ: 6/5/2022)

– Nội dung: Giới thiệu khái niệm Năng suất xanh (GP) bao gồm phương pháp luận, công cụ và kỹ thuật; Tìm hiểu về các phương pháp tiếp cận thực tế để triển khai GP ở cấp doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và môi trường.

Khóa 3: Khóa đào tạo về công nghệ mới cho quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công (Training Course on New Technology for Human Resources Management in the Public Sector)

– Thời gian tổ chức: 24 – 27/5/2022 (hạn cử cán bộ: 6/5/2022)

– Nội dung: Tìm hiểu về các công cụ khác nhau để tích hợp các giải pháp công nghệ mới vào các chức năng quản trị nguồn nhân lực; Chia sẻ các ví dụ và kinh nghiệm thực tế về ứng dụng công nghệ quản trị nguồn nhân lực giữa các nền kinh tế thành viên APO.

Khóa 4: Hội nghị về Bảo hiểm Nông nghiệp và Quản lý Rủi ro Trang trại (Conference on Agricultural Insurance and Farm Risk Management)

-Thời gian tổ chức: 15/6/2022 (hạn cử cán bộ: 9/5/2022)

– Nội dung: Nâng cao kiến thức về các nguyên tắc, cơ chế và quản trị bảo hiểm nông nghiệp nhằm cải thiện năng suất và quản trị rủi ro trang trại; Rà soát các chính sách về bảo hiểm nông nghiệp ở các nền kinh tế thành viên và chia sẻ các mô hình thành công bao gồm các giải pháp kỹ thuật số, giải pháp thông minh cho bảo hiểm nông nghiệp và quản trị rủi ro nông nghiệp.

 

 Ảnh minh họa

Khóa 5: Hội thảo về xây dựng hệ sinh thái chính sách công vững mạnh

thông qua phân tích hành vi (Workshop on Building Robust Public Policy Ecosystems through Behavioral Insights)

– Thời gian tổ chức: 22 – 24/6/2022 (hạn cử cán bộ: 3/6/2022)

– Nội dung: Giới thiệu các khái niệm và ứng dụng của phân tích hành vi (BI) trong các chức năng và chính sách quản lý của khu vực công; Đánh giá những đổi mới sáng tạo trong việc thiết kế và phát triển trong hệ sinh thái chính sách khu vực công bằng cách sử dụng BI; Phân tích các phương pháp thực hành tốt và bài học kinh nghiệm trong việc tích hợp sử dụng BI như một công cụ chính sách công.

Khóa 6: Nghiên cứu quan sát về các mô hình canh tác đổi mới sáng tạo thông minh cho nông nghiệp 4.0 (Multicountry Observational Study Mission on Innovative Smart Farming Models for Agriculture 4.0)

– Thời gian tổ chức: 29 – 30/6/2022 (hạn cử cán bộ: 15/6/2022)

– Nội dung: Tìm hiểu các chính sách và hoạt động R&D cho Nông nghiệp 4.0 ở Thổ Nhĩ Kỳ; tham quan trực tuyến các mô hình canh tác thông minh; Thảo luận về các yếu tố hỗ trợ thúc đẩy canh tác thông minh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Khóa 7: Hội thảo về tương lai của quy chuẩn (Workshop on the Future of Regulation)

– Thời gian tổ chức: 29/6 – 1/7/2022 (hạn cử cán bộ: 10/6/2022)

– Nội dung: Chia sẻ các cách tiếp cận mới nhất trong các vấn đề pháp lý và quản lý quy chuẩn; các ví dụ thực tế về các công cụ và phương pháp tiếp cận mới để cải thiện quản lý quy chuẩn.

Dự án nghiên cứu: Nghiên cứu về các chính sách đổi mới sáng tạo toàn diện cho sự phát triển kinh tế (Research on Inclusive Innovation Policies for Economic Growth)

– Thời gian nghiên cứu: 6 – 12/2022 (hạn cử cán bộ: 13/5/2022)

– Nội dung: Xác định các chính sách đổi mới sáng tạo toàn diện được áp dụng trong các nền kinh tế thành viên APO; Đánh giá định hướng, sự tham gia và các yếu tố quản trị của từng chính sách đổi mới sáng tạo toàn diện; Đánh giá các phương pháp luận để đo lường tác động của các chính sách đổi mới sáng tạo toàn diện; Phân tích vai trò của các chính sách đổi mới sáng tạo bao trùm trong các hoạt động đổi mới và đề xuất cách giải quyết các thách thức về tính bao trùm xã hội.

Phương thức đăng ký tham dự: Học viên đăng ký gửi về địa chỉ email: apovn@tcvn.gov.vn trước hạn đề cử để tổng hợp, gửi cho APO xét duyệt.

 Phương Vũ (tcvn.gov.vn)

Cùng chuyên mục