Đề xuất sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

Đăng ngày: 08:53 23-08-2023

Bộ Xây dựng cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ tại công điện số 220/CĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, các Thông báo kết luận cuộc họp của Chính phủ về vấn đề PCCC, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công an và các Bộ ngành, địa phương, tổ chức nghiên cứu soát xét, sửa đổi QCVN 06:2022/BXD. Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc soát xét, sửa đổi QCVN 06:2022/BXD bằng Quyết định số 516/QĐ-BXD.

Quy chuẩn an toàn cháy là công cụ đắc lực và hữu hiệu để cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng quản lý công tác thiết kế, chất lượng công trình xây dựng theo hướng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và thế giới. Trong quá trình vận dụng quy chuẩn vào các công trình thực tế đã gặp một số vướng mắc và cần phải làm rõ, bổ sung để giải quyết các vấn đề liên quan.

 Ảnh minh hoạ

Ngày nay, càng nhiều công trình cao tầng hoặc công trình thấp tầng có tính chất phức tạp đã và đang được xây dựng, đòi hỏi phải có những quy định bám sát vào thực tế. Mặt khác, hệ thống tiêu chuẩn về PCCC, nhất là các tài liệu hướng dẫn cho quy chuẩn của Việt Nam còn khiêm tốn, trong khi một quy chuẩn 06 không thể bao trọn được tất cả các trường hợp trên thực tiễn.

Quy chuẩn được soát xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung còn thiếu hoặc chưa rõ của QCVN 06:2022/BXD sẽ giải quyết được một số những khó khăn vướng mắc hiện nay. Mặt khác, quy chuẩn cũng sẽ liên tục được nghiên cứu, cập nhật để theo kịp thực tiễn, các công nghệ mới, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và đảm bảo an toàn cho người, công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, chắc chắn một Quy chuẩn 06 không thể bao trùm tất cả các công trình với những đặc thù khác nhau và không thể bao gồm tất cả nội dung kỹ thuật cần thiết để thực hiện công tác thiết kế an toàn cháy cho nhà và công trình. Do đó, rất cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi các tiêu chuẩn có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ và đầy đủ của hệ thống.

Phong Lâm (VietQ.vn)

Cùng chuyên mục