SẼ CÓ QUY CHUẨN VỀ CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CHỖ

Đăng ngày: 10:38 02-11-2023

Hiện nay các huyện đảo xa bờ trên cả nước đều chưa có hệ thống xử lý nước thải. Do đó, đã có ý kiến đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể, thống nhất toàn quốc về các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định bảo vệ môi trường các huyện đảo, xã đảo (quy trình, công nghệ, tiêu chuẩn...).

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, công tác thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung nói chung và tại các huyện đảo nói riêng thuộc về hạ tầng kỹ thuật của địa phương. Do đó, trách nhiệm hướng dẫn công tác này thuộc về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng (theo khoản 8 Điều 2 Nghị định sô 52/2022/NĐ-CP ngày 8/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng).

 Ảnh minh hoạ

Việc kiểm soát chất lượng nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị hiện nay được áp dụng theo QCVN MT:2015/BTNMT về nước thải sinh hoạt do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2015.

Ngoài ra, để hướng dẫn xử lý nước thải tại các hộ gia đình nói chung, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ. Ngày 11/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 876/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ. Dự kiến Thông tư sẽ trình ban hành trong năm 2024.

Bảo Lâm (vietq.vn)

Cùng chuyên mục