Loạt quy chuẩn mới đối với phương tiện giao thông đường sắt

Đăng ngày: 15:16 25-07-2023

Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng và ban hành nhiều thông tư, quy chuẩn đối với phương tiện giao thông đường sắt.

Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động. Các Quy chuẩn gồm: (1) Quy chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện khi kiểm tra định kỳ (QCVN 15:2023/BGTVT); (2) Quy chuẩn về kiểm tra đầu máy điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (QCVN 16:2023/BGTVT); và (3) Quy chuẩn về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu (QCVN 18:2023/BGTVT). 

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường sắt, do đó, Bộ GTVT đang tiến hành việc lấy ý kiến từ doanh nghiệp, hiệp hội, các bộ ngành, địa phương.

Trước đó, hồi tháng 5/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 04/2023/TT-BGTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt.

Theo đó, Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện phương tiện giao thông đường sắt bao gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe (QCVN 110:2023/BGTVT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe (QCVN 111:2023/BGTVT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe (QCVN 112:2023/BGTVT).

Cụ thể, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe (QCVN 110:2023/BGTVT) quy định các yêu cầu kỹ thuật và việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; Quy chuẩn này áp dụng cho bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe có mã HS là 8607.11.00 và 8607.12.00 được quy định theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Quy chuẩn này không áp dụng cho bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe sử dụng trên đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và đầu máy, toa xe của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

 Ảnh minh hoạ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe (QCVN 111:2023/BGTVT) quy định các yêu cầu kỹ thuật và việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với bộ móc nối, đỡ đấm sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới của đầu máy, toa xe; Quy chuẩn này áp dụng cho bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe có mã HS là 86.07.30.00 được quy định theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Quy chuẩn này không áp dụng cho bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe sử dụng trên đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao; đầu máy, toa xe của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe (QCVN 112:2023/BGTVT) quy định các yêu cầu kỹ thuật và việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với van hãm (còn gọi là van phân phối) sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới sử dụng trên đầu máy, toa xe; Quy chuẩn này áp dụng cho van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe thuộc nhóm có mã HS là 8607.21.00 được quy định theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Quy chuẩn này không áp dụng cho van hãm sử dụng trên toa xe đường sắt đô thị; van hãm sử dụng trên toa xe đường sắt tốc độ cao; van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2023.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt thay thế Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2018/TT-GTVT ngày 14/5/2018.

Hán Hiển (VietQ.vn)

Cùng chuyên mục