Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Đăng ngày: 15:18 25-07-2023

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động.

Thực hiện yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023. Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo của Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Nội dung chính của dự thảo quy chuẩn là quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định đối với đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu…

Chi tiết Dự thảo, xem tại đây

Tổng hợp 

Cùng chuyên mục