Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 8 năm 2022

Đăng ngày: 10:07 31-08-2022

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 11/8/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1468/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:             

TCVN 6666:2022, Thuốc lá điếu đầu lọc

TCVN 6667:2022, Thuốc lá điếu không đầu lọc

TCVN 6675:2022, Thuốc lá - Xác định độ ẩm - Phương pháp dùng tủ sấy

TCVN 6946:2022, Vật liệu làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc bao gồm cả vật liệu có vùng thấu khí định hướng hoặc gián đoạn và dải băng cuốn có độ thấu khí khác nhau - Xác định độ thấu khí

TCVN 6679:2022, Thuốc lá điếu - Xác định nicotin trong tổng hàm lượng chất hạt từ luồng khói chính - Phương pháp sắc ký khí

TCVN 7096:2022, Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng - Định nghĩa và các điều kiện chuẩn

TCVN 13583:2022, Thuốc lá nguyên liệu - Đánh giá cảm quan bằng phương pháp cho điểm

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục