Tiêu chuẩn mới giúp phân loại phụ tùng ô tô

Đăng ngày: 13:53 19-12-2023

Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới đây đã công bố một tiêu chuẩn mới dành riêng cho các loại phụ tùng ô tô nhằm phân loại các bộ phận này theo mức chuẩn nhất định.

Ủy ban công nghệ sản xuất phụ gia (F42) của ASTM Quốc tế đang phát triển một tiêu chuẩn đề xuất sẽ được sử dụng để phân loại các bộ phận trong các ngành công nghiệp ô tô sử dụng công nghệ sản xuất phụ gia để sản xuất các bộ phận.

Theo ông Chuck Nostedt, thành viên của ASTM, cho biết: “Tiêu chuẩn được đề xuất là bước đầu tiên trong việc cung cấp hệ thống phân loại linh kiện sản xuất phụ gia cho ngành công nghiệp ô tô”. “Tài liệu này là một bước hướng tới việc bổ sung các cấp/phân loại bộ phận trong tất cả các lĩnh vực vận tải.”

 Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế ASTM sẽ phát triển tiêu chuẩn mới về sản xuất phụ tùng ô tô

Số liệu cấp bộ phận được nêu chi tiết trong tiêu chuẩn đề xuất (WK87222) sẽ được sử dụng cho kỹ thuật, mua sắm, kiểm tra không phá hủy, thử nghiệm, trình độ chuyên môn và quy trình chứng nhận cần thiết cho các bộ phận ô tô. Sơ đồ phân loại sẽ thiết lập một phương pháp nhất quán để xác định và truyền đạt hậu quả của lỗi liên quan đến các bộ phận ô tô. 

Tất cả các bên quan tâm đều được mời tham gia vào Ủy ban F42 trong quá trình phát triển WK87222 và các tiêu chuẩn được đề xuất khác.

Ông Nostedt cho biết: “Việc phân loại/phân loại bộ phận sản xuất bồi đắp là điều mới mẻ đối với lĩnh vực ô tô”. “Ô tô chỉ là một phần của ngành vận tải lớn hơn. Các cấp/phân loại bộ phận sản xuất phụ gia khác là cần thiết cho các phương thức vận tải khác, bao gồm cả đường sắt và đường biển.”

Liên quan đến các tiêu chuẩn về phụ tùng ô tô, tại Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 26/2019/TT-BGTVT ban hành 5 Quy chuẩn về phụ tùng, linh kiện ô tô, xe gắn máy. Theo đó, 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn máy bao gồm:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô (QCVN 33:2019/BGTVT) thay thế cho QCVN 33:2011/BGTVT;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy (QCVN 47:2019/BGTVT) thay thế cho QCVN 47:2012/BGTVT;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới (QCVN 52:2019/BGTVT) thay thế cho QCVN 52:2013/BGTVT;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới (QCVN 53:2019/BGTVT) thay thế cho QCVN 53:2013/BGTVT;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện (QCVN 91:2019/BGTVT) thay thế cho QCVN 91:2015/BGTVT;

Bảo Linh (vietq.vn)

Cùng chuyên mục