SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM DỰA TRÊN SINH HỌC

Đăng ngày: 15:46 29-02-2024

Bản sửa đổi bao gồm bản cập nhật giá trị hệ số điều chỉnh khí quyển (REF) được sử dụng trong phân tích sản phẩm về hàm lượng carbon sinh học. Tiêu chuẩn sửa đổi D6866 được sử dụng để báo cáo tỷ lệ phần trăm hàm lượng carbon sinh học trong sản phẩm, nguyên liệu thô, hóa chất hoặc hàm lượng khác ở dạng lỏng, rắn hoặc khí.

Ông Ron Hatfield, Chủ tịch RE Hatfield cho biết: “Carbon sinh học là tỷ lệ phần trăm cacbon trong mẫu có nguồn gốc từ sinh khối, trái ngược với cacbon không tròn hoặc hóa thạch. Phân tích này được sử dụng để hiển thị lượng tài nguyên thiên nhiên, có thể tái tạo được sử dụng trong một sản phẩm liên quan đến lượng carbon hóa thạch chứa đựng".

Tiêu chuẩn này được sử dụng bởi các nhà sản xuất, phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, cơ quan quản lý, người tiêu dùng, nhà cung cấp và thương nhân.

Ông Hatfield lưu ý rằng tiêu chuẩn này được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sử dụng để chứng nhận các sản phẩm dựa trên hàm lượng gốc sinh học của chúng. Nó cũng được sử dụng cho các mục đích như: Chứng nhận hàm lượng sinh học của carbon dioxide được thải ra từ chất thải thành năng lượng, nhà máy xi măng và các khí thải ống khói khác, theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác trên toàn thế giới; Chứng nhận tín chỉ carbon (RIN), khả năng cô lập carbon, năng lượng tái tạo như dầu diesel sinh học, khí hydrocarbon và các hóa chất được tạo ra trong quá trình đồng xử lý và tinh chế hóa dầu; Hỗ trợ các yêu cầu thử nghiệm các tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo khác nhau trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn quốc tế này được phát triển theo các nguyên tắc tiêu chuẩn hóa được quốc tế công nhận nêu trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

Hà My (VietQ.vn)

Cùng chuyên mục