Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 về an ninh và khả năng thích ứng

Đăng ngày: 09:53 07-08-2023

Ngày 4/8, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) về An ninh và khả năng thích ứng – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu

Nhằm phổ biến rộng rãi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 4/8/2023, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019).

Đây cũng là một trong những nội dung thuộc Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 - 2030 và Đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh theo TCVN ISO 22301 (ISO 22301) để nâng cao khả năng thích ứng cho các tổ chức, doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên” do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam chủ trì thực hiện.

Chuyên gia giới thiệu về TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) – Công cụ giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và năng lực kinh doanh liên tục.

Tham dự Hội nghị có TS. Triệu Việt Phương, Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam; Ông Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở KH&CN; đại diện, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội, Hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia giới thiệu về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) – Công cụ giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và năng lực kinh doanh liên tục; Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thảm họa và áp dụng ISO 22301:2019 tại Hàn Quốc;

Các yêu cầu của SAMSUNG đối với nhà cung cấp trong đảm bảo khả năng cung ứng liên tục; chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng, áp dụng TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) tại doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên; và đánh giá chứng nhận phù hợp với TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019)…

 Đại diện SamSung chia sẻ về yêu cầu của Samsung đối với các nhà cung cấp tại Hội nghị

Hội nghị đã làm rõ những mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn; hướng dẫn trực tiếp cho các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Ông Kim Yean Sung – Giám đốc K-CERTI Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm quản lý thảm họa và áp dụng ISO 22301 tại Hàn Quốc.

Thông qua Hội nghị giúp các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho doanh nghiệp về công cụ quản lý hữu ích; thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn để các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao khả năng chống đỡ, tăng khả năng thích ứng, chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó hiệu quả với các sự cố gián đoạn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp trong điều kiện môi trường ngày càng phức tạp và cạnh tranh khốc liệt, qua đó phát triển bền vững, ổn định và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) là sự chắt lọc từ các thực hành tốt trên toàn cầu, giúp các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam hoạch định để đảm bảo duy trì liên tục hoạt động kinh doanh một cách nhất quán và vững vàng khi thảm họa hay sự cố xảy ra, đây cũng chính là một trong những cách bảo vệ tốt nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp kiên cường, vững vàng để đi xa hơn.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ Khoa học công nghệ của tỉnh Thái Nguyên, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đang hỗ trợ 2 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn này gồm: Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, Công ty CP Cơ khí Phổ Yên.

PV 

Cùng chuyên mục