DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 7.2023

Đăng ngày: 15:26 28-07-2023

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 17/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1532/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11820-6:2023,Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế – Phần 6: Đê chắn sóng,

 

2) Ngày 18/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1535/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 1078:2023,Phân lân nung chảy,2023-7-18, 1535/QĐ-BKHCN

 

3) Ngày 17/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1538/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 25 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13648:2023,Chuồng nuôi cá sấu nước ngọt Yêu cầu kỹ  thuật ,

TCVN 13649:2023,Gỗ nhựa composite Phương pháp thử  tính chất cơ học và vật lý,

TCVN 13650:2023,Nhiên liệu sinh học rắn Xác định chiều dài và đường kính viên nén gỗ,

TCVN 13651:2023,Nhiên liệu sinh học rắn Xác định mật độ khối,

TCVN 13652:2023,Nhiên liệu sinh học rắn Xác định hàm lượng tro,

TCVN 13653:2023,Nhiên liệu sinh học rắn Xác định nhiệt lượng,

TCVN 13704:2023,Chế phẩm bảo quản gỗ Xác định hiệu lực phòng chống xén tóc gỗ khô Stromatium longicorne newnam Phương pháp trong phòng thí nghiệm,

TCVN 13705:2023,Chế phẩm bảo quản gỗ Xác định khả năng chống chịu nấm mốc gây hại trên bề mặt Phương pháp trong phòng thí nghiệm,

TCVN 13706:2023,Gỗ sấy Phân hạng theo mức chênh lệch độ ẩm,

TCVN 13707-1:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 1: Xác định độ ẩm cho các phép thử vật lý và cơ học,

TCVN 13707-2:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 1: Xác định khối lượng riêng cho các phép thử vật lý và cơ học,

TCVN 13707-3:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 3: Xác định độ bền uốn tĩnh,

TCVN 13707-4:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 4: Xác định môđun đàn hồi uốn tĩnh,

TCVN 13707-5:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 5: Xác định độ bền nén vuông góc với thớ,

TCVN 13707-6:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 6: Xác định độ bền kéo song song với thớ,

TCVN 13707-7:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 7: Xác định độ bền kéo vuông góc với thớ,

TCVN 13707-8:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 8: Xác định độ bền cắt song song với thớ,

TCVN 13707-10:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 10:   Xác định độ bền uốn va đập,

TCVN 13707-11:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 11: Xác định độ cứng va đập,

TCVN 13707-12:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên Phần 12: Xác định độ cứng tĩnh,

 

4) Ngày 27/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1601/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13820:2023,Thiết bị sân thể thao – Cầu môn bóng đá –  Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13821:2023,Thiết bị sân thể thao – Cầu môn bóng ném – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13822:2023,Thiết bị sân thể thao – Cầu môn khúc côn cầu – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13823:2023,Thiết bị sân thể thao – Cầu môn di động và cầu môn cố định bằng lỗ cắm – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13824:2023,Thiết bị sân thể thao – Cầu môn nhẹ – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử,

 

5) Ngày 27/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1603/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13783-1:2023,Bao bì vận chuyển  – Hộp phân phối bằng chất dẻo cứng, có thể tái sử dụng – Phần 1: Áp dụng cho mục đích chung,

TCVN 13783-2:2023,Bao bì vận chuyển  – Hộp phân phối bằng chất dẻo cứng, có thể tái sử dụng – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật chung để thử nghiệm,

TCVN 13784-1:2023,Bao bì vận chuyển  – Hệ thống hộp chứa tải trọng nhỏ  – Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử,

TCVN 13784-2:2023,Bao bì vận chuyển  – Hệ thống hộp chứa tải trọng nhỏ  – Phần 2: Hệ thống xếp chồng thành cột (CSS),

TCVN 13784-3:2023,Bao bì vận chuyển  – Hệ thống hộp chứa tải trọng nhỏ  – Phần 3: Hệ thống xếp chồng có liên kết (BSS),

TCVN 13785-1:2023,Bao bì vận chuyển  – Bao bì vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ để vận chuyển kiện hàng – Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 13785-2:2023,Bao bì vận chuyển  – Bao bì vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ để vận chuyển kiện hàng – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật chung để thử nghiệm,

 

6) Ngày 27/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1604/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13794:2023,Ống và hệ ống cao su – Loại thủy lực được gia cường bằng mành thép dùng cho chất lỏng gốc dầu hoặc gốc nước – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13795:2023,Ống và hệ ống cao su dùng để hút và xả dầu – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13796:2023,Ống và hệ ống cao su – Loại thủy lực được gia cường sợi dệt dùng cho chất lỏng gốc dầu hoặc gốc nước – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13797:2023,Ống và hệ ống cao su dùng cho hơi nước bão hòa – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13798:2023,Ống và hệ ống đầu vào bằng cao su và chất dẻo dùng cho máy giặt và máy rửa bát – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13799:2023,Ống và hệ ống cao su dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng trong phương tiện cơ giới – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13800:2023,Ống và hệ ống cao su dùng cho hệ thống trợ lực lái của ô tô – Yêu cầu kỹ thuật,

 

7) Ngày 27/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1606/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6307:2023,Thử nghiệm các hệ thống lạnh,

TCVN 11277:2023,Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – Đánh giá độ kín của các bộ phận và mối nối,

TCVN 13854-1:2023,Bơm nhiệt đun nước – Thử và xác định thông số tính năng – Phần 1: Bơm nhiệt đun nước để cấp nước nóng,

TCVN 13854-2:2023,Bơm nhiệt đun nước – Thử và xác định thông số tính năng – Phần 2: Bơm nhiệt đun nước để sưởi,

TCVN 13855:2023,Bơm nhiệt đun nước – Thử và xác định thông số tính năng ở điều kiện non tải và tính hiệu suất theo mùa sưởi,

TCVN 13856:2023,Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – Van – Yêu cầu, thử nghiệm và ghi nhãn,

TCVN 13857:2023,Tủ mát đồ uống thương mại – Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử,

 

8) Ngày 27/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1607/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13746:2023,Internet vạn vật – Yêu cầu và khả năng hỗ trợ các thiết bị đeo và dịch vụ liên quan,

TCVN 13747:2023,Internet vạn vật – Yêu cầu và khả năng hỗ trợ cho dữ liệu lớn,

TCVN 13748:2023,Internet vạn vật – Yêu cầu và khả năng quản lý thiết bị,

TCVN 13749:2023,Internet vạn vật – Các khả năng bảo mật hỗ trợ tính an toàn,

 

9) Ngày 27/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1607/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5740:2023,Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy,

TCVN 7568-25:2023,Hệ thống báo cháy – Phần 25: Các bộ phận sử dụng đường truyền vô tuyến,

TCVN 13316-6:2023,Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 6: Xe chữa cháy hệ thống bọt khí nén,

 

10) Ngày 27/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1611/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7552-1:2023,Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm – Phần 1: Công-te-nơ thông dụng vận chuyển hàng thông thường,

 TCVN 7552-2:2023,Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm – Phần 2: Công-te-nơ nhiệt,

TCVN 7552-3:2023,Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm – Phần 3: Công-te-nơ thùng chứa dùng cho chất lỏng, chất khí và hàng rời khô được nén,

TCVN 7552-5:2023,Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm – Phần 5: Công-te-nơ sàn và công-te-nơ có đế dạng sàn,

TCVN 7553:2023,Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Phân loại, kích thước và khối lượng danh định,

TCVN 7554:2023,Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Các chi tiết nối góc và chi tiết trung gian – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 7621:2023,Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Vận chuyển và kẹp chặt,

TCVN 7623:2023,Công-te-nơ vận chuyển – Mã hóa, nhận dạng và ghi nhãn,

TCVN 13786:2023,Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Vận chuyển và kẹp chặt – Cơ sở lý luận cho TCVN 7621:2023 (ISO 3874:2017), các phụ lục A đến E,

TCVN 13787:2023,Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Vận chuyển và kẹp chặt – Cơ sở lý luận cho thiết kế và các tiêu chí thử nghiệm kết cấu,

 

11) Ngày 27/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1613/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7957:2023,Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế

 

12) Ngày 31/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1626/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5739:2023,Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chữa cháy – Thiết bị đầu nối

TCVN 12366-4:2023,Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại công trình – Phần 4: Găng tay

TCVN 13877-2:2023,Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bột – Phần 2: Yêu cầu thiết kế

TCVN 13878:2023,Phòng cháy chữa cháy – Hầm đường bộ – Yêu cầu thiết kế

 

13) Ngày 31/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1627/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13690:2022,Máy kéo nông nghiệp – Áp suất thủy lực cho công cụ

TCVN 13691-1:2022,Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp – Móc nối cơ cấu treo ba điểm – Phần 1: Móc nối khung chữ U

TCVN 13691-2:2022,Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp – Móc nối cơ cấu treo ba điểm – Phần 2: Móc nối khung chữ A

TCVN 13691-3:2022,Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp – Móc nối cơ cấu treo ba điểm – Phần 3: Móc nối kiểu khớp cầu

TCVN 13691-4:2022,Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp – Bộ phận móc nối cơ cấu treo ba điểm – Phần 4: Bộ phận móc nối kiểu thanh

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

Cùng chuyên mục