NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10-2022

Đăng ngày: 10:28 20-09-2022

Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới đã đến gần! Năm 2021, chúng ta đã bắt đầu một chiến dịch kéo dài nhiều năm với chủ đề tiêu chuẩn hỗ trợ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) với khẩu hiệu “Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn”. Chúng tôi rất vui được tiếp tục chiến dịch này nhằm củng cố tầm quan trọng cốt yếu của tiêu chuẩn cho phép những thay đổi bền vững mà thế giới của chúng ta cần nhất.

Năm 2022 là về hành động và thúc đẩy thay đổi, đặc biệt là trong bối cảnh hành động về môi trường và khí hậu. Chúng ta đang thách thức thế giới hình dung một tương lai tốt đẹp hơn được truyền cảm hứng từ các SDG, đồng thời định vị các tiêu chuẩn là công cụ giúp chúng ta đạt được điều đó. Mục tiêu là đến năm 2030, các tiêu chuẩn được coi là cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Hãy xây dựng dựa trên những nền tảng vững chắc đã có vào năm ngoái và thúc đẩy việc biến tầm nhìn chung của chúng ta thành hiện thực.

Tại sao lại "hành động"?

Nhiều chủ đề trò chuyện ngày nay xoay quanh SDG tập trung vào việc đo lường tiến độ, xác định thách thức và đặt mục tiêu. Hãy thêm một góc mới vào cuộc trò chuyện bằng các tiêu chuẩn định vị như một phương tiện để hành động và đẩy nhanh sự thay đổi.

Thông tin giới thiệu về ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế tham khảo tại đây.

Thông điệp, bộ công cụ truyền thông, hình ảnh… có thể tải tại: worldstandardsday.org

Cùng chuyên mục