Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN Yêu cầu đối với trại nuôi lợi tập trung sử dụng nhà có nhiều tầng

Đăng ngày: 15:43 06-06-2024

Triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2023-2024, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 đã biên soạn dự thảo TCVN về yêu cầu đối với trại nuôi lợn tập trung sử dụng nhà có nhiều tầng.  

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho dự thảo TCVN. Vui lòng tải nội dung dự thảo tại đây.

Mọi ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 26/6/2024 theo địa chỉ sau:  

 Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3756.4605        Email: tc4tcvn@yahoo.com 

Cùng chuyên mục