Lấy ý kiến dự thảo tiêu chuẩn thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình

Đăng ngày: 09:43 12-06-2024

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Tiêu chuẩn Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình – Phần 1: Các yêu cầu chung.

Ở trong nước, hệ thống TCVN về lĩnh vực thử nghiệm khả năng chịu lửa hiện đang được biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn ISO, chỉ có một số ít là biên soạn theo tiêu chuẩn của Anh (BS). Bộ tiêu chuẩn thử nghiệm cháy hiện nay đang được biên soạn dựa theo bộ tiêu chuẩn ISO 834, gồm có 14 phần được đánh số từ 1 đến 14. Hiện tại đã biên soạn được 7 tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 834 gồm TCVN 9311-1 (ISO 834-1), TCVN 9311-3 (ISO 834-3), TCVN 9311-4 (ISO 834-4), TCVN 9311-5 (ISO 834-5), TCVN 9311-6 (ISO 834-6), TCVN 9311-7 (ISO 834-7), TCVN 9311-8 (ISO 834-8).

Phần 1 của ISO 834 đã được biên soạn thành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9311-1 từ năm 2005 dựa trên phiên bản ISO 831-1: 1999 với mã hiệu là TCXDVN 342:2005, sau đó được chuyển đổi thành TCVN 9311-1:2012 theo Luật tiêu chuẩn. Trải qua nhiều năm chưa có lần soát xét hay hiệu chỉnh nào thêm mặc dù việc ra đời các bản soát xét của tiêu chuẩn ISO 834-1:1999 đã có.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai cũng nhận thấy có 1 số khó khăn trong thực hiện và áp dụng, một số định nghĩa khó hiểu hoặc dễ gây hiểu nhầm nên việc soát xét để thống nhất và phù hợp với các tiêu chuẩn được ban hành sau trong bộ ISO 834 này thành TCVN.

 Ảnh minh hoạ.

Năm 2020, tiêu chuẩn thuật ngữ định nghĩa ISO 13943:2017 đã được biên soạn thành TCVN 13249:2020. Vì vậy trong phần soát xét này cũng sẽ tiến hành soát xét các thuật ngữ định nghĩa cho phù hợp với tài liệu TCVN 13249:2020.

Ở ngoài nước, tính đến thời điểm năm 2022, phiên bản ISO 834-1:1999 đã có 2 bản hiệu chỉnh là ISO 834-1:1999/Amd.1:2012 và ISO 834-1:1999/Amd.2:2021 với những thay đổi không quá lớn nhưng với sửa đổi này sẽ không bị nhầm lẫn và thống nhất nội dung trong tiêu chuẩn.

Bên cạnh bộ tiêu chuẩn ISO 834, hệ tiêu chuẩn Anh cũng có tiêu chuẩn quy định chung trong thử nghiệm chịu lửa là BS EN 1363-1 và BS EN 1363-2, đây là hệ tiêu chuẩn đang được định hướng để thống nhất thành bộ tiêu chuẩn Việt Nam. Giữa 2 hệ tiêu chuẩn này đều có những đặc điểm chung và điểm riêng và cùng tồn tại song song tại Việt Nam.

Với vai trò là tiêu chuẩn nền, đưa ra quy định và tiêu chí chung cho các tiêu chuẩn thử nghiệm riêng bộ phận hoặc cấu kiện xây dựng, vì thế tiêu chuẩn này rất quan trọng và hạn chế những bất cập hoặc câu chữ gây hiểu lầm khi được viện dẫn từ các tiêu chuẩn riêng.

Phong Lâm (theo vietq.vn)

Cùng chuyên mục